Thích Nữ Diệu Không |

Tại sao chỉ Chánh Niệm thôi là không đủ

Đọc thêm Home

Học giả Sarah Shaw giải thích tại sao chánh niệm phải kết hợp với đạo đức, từ bi và trí tuệ – trong Phật giáo và trong cuộc sống. Phong trào chánh niệm hiện đại đã lan tràn khắp nền văn hóa quốc tế, và giống như nhiều Phật tử khác, tôi cảm thấy hấp dẫn và hài lòng về điều này. Như Đức Phật đã nói, chánh niệm là một con đường dẫn đến hạnh phúc. Nó đặt trách nhiệm cho trạng thái tinh thần của chúng ta ngay tại nơi nó thuộc về: […]

Mục đích và lòng nhân từ của vị Thầy

Home

Khi bắt đầu tu học với một vị Thầy, chúng ta bị hấp dẫn bởi các phẩm chất của người ấy. Rất có khả năng là những phẩm chất này đã truyền cảm hứng để chúng ta đi tiếp trên con đường tâm linh. Đồng thời, chúng ta không hiểu được mọi thứ về tâm […]

Thiền định về Không Có Cái Tôi

Tánh không Thực hành

Trong Phật giáo, chúng ta thường nghe nói đến “cái tôi” (self / “cái ngã”) và “không có cái tôi” (no-self / “vô ngã”), vì vậy thật hết sức quan trọng là phải hiểu “không có cái tôi” hay anattā (tiếng Pali) có nghĩa là gì. Thoạt nhìn thì “không có cái tôi” chỉ là một ý niệm trừu tượng, thế nhưng lại là sự tinh anh của toàn bộ giáo huấn của Đức Phật. Và chính […]

Về Đạo Phật và Samaya

Kim cương thừa Thực hành

Phật giáo Kim Cương Thừa thường được nhiều người cho là nền Phật giáo của riêng Tây Tạng. Về cơ bản, nền Phật giáo của Tây Tạng, dù được gọi là “Phật giáo Tây Tạng” hay “Phật giáo Kim Cương Thừa”, đều hoàn toàn dựa trên nền tảng giáo lý của Đức Phật về Tứ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung