Thích Nữ Diệu Không |

Trí tuệ của Chư Phật

Home Tánh không Thực hành

Trí tuệ là cái mà chúng ta sử dụng trong khi hành thiền. Nó không phải là cái chúng ta mong đạt được. Tính chất của trí tuệ là nhún nhường và khiêm hạ; nó không phải là cái gì cao siêu và xa rời thực tế. Công năng của trí tuệ rất đơn giản. […]

Hãy tập kiên nhẫn

Home Tham khảo Thực hành

Lúc đầu tâm của chúng ta sẽ không trụ trên hơi thở và đi lang thang, vì thế chúng ta phải kiên nhẫn. Khi biết là tâm đã trượt khỏi hơi thở, chúng ta nhẹ nhàng đưa tâm về lại hơi thở. Nếu chúng ta bực tức khi tâm đi lang thang, chúng ta sẽ […]

Vài suy nghĩ về tương lai Phật giáo

Home Tham khảo

Vài Suy Nghĩ Về Tương Lai Của Phật Giáo Để mạo hiểm phỏng đoán về tương lai của Phật giáo trên thế giới, chúng ta cần xem Phật giáo tồn tại và lan rộng như thế nào kể từ khi người sáng lập tôn quý của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lần […]

Cách thấy Cái Tôi hiện hữu như thế nào

Home Tánh không Thực hành

Cách Mà Cái Tôi Chỉ Được Định Danh Không tạo nghiệp ác, Chỉ tạo nghiệp lành, Điều phục tâm mình, Đó là lời Phật dạy. Không tạo nghiệp ác. Phật dạy điều này vì chúng ta không thích khổ, mà thích hạnh phúc. Không cần biết mình hiểu biết về khoa học bao nhiêu, hay có bao nhiêu học vấn từ đại học, điều mà chúng ta đang truy […]

Tham thiền giúp cho tâm tích cực

Home Tham khảo Thực hành

Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực của mình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm thức. Nếu bạn không […]

Thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày

Home Kim cương thừa Thực hành

Khi Zopa Rinpoche ở Singapore vào tháng Năm 1988, ngài trú ngụ tại nhà của một gia đình may mắn và rất sùng mộ. Trước khi rời đi, với lòng bi mẫn vĩ đại, Rinpoche đã đọc những lời này cho tôi nhằm biên soạn cho gia đình Lim, đặc biệt là cho bà mẹ, để thực hành. Ngài đã đề nghị nó cũng được bao gồm trong quyển […]

Sống trong ảo tưởng

Home

Vấn đề chính của chúng ta là không nhận thức được thực tại của sự vật. Giống như những loại thuốc hay nấm tạo ra ảo giác, những ý niệm sai lầm khiến tâm ta bị mê lầm. Ta không thể nhận thức được thực tại, đó là vạn pháp do nhân duyên tạo thành đều vô thường, và điều cơ bản là những gì hiện ra trước mắt ta không hề hiện hữu như cách chúng xuất hiện. Tâm vô minh của […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung