Ripa Vietnam |

Hãy Luôn Nhớ Vô Thường Và Cái Chết

Home Tâm xả ly Thực hành

Nếu không nhớ cái chết sẽ không nhớ Pháp. THIỀN ĐỊNH: hãy nhìn vào mọi sự – cái ngã, hành động, đối tượng; bạn, thù, người xa lạ, những đối tượng của tham, sân, si của bạn; toàn bộ những hiện tượng tác nhân – với sự tỉnh thứcvề thực tại (chân đế – ND) : tất cả đều tạm bợ và có thể chấm dứt bất […]

Điều Phục Tâm

Home Tham khảo Thực hành

Nếu bạn lơ là trong việc bảo vệ tâm Bạn không thể đóng cửa đau khổ và cũng không thể mở cửa hạnh phúc Đừng làm những điều phi đạo đức Hãy làm những điều đạo đức hoàn hảo Hãy điều phục tâm của bạn Đây là giáo lý của Phật. KHI CHÚNG TÔI cùng nhau trì tụng đoạn kệ này của Đức Phậtvà như ngài Kirti Tsenshab Rinpoche giải thích, chúng tôi nhớ rằng đoạn […]

Tính Tự Nhiên Căn Bản Của Tâm Thức

Home Tham khảo Thực hành

Vì thế, cũng tại thời điểm ấy, hành giả đã hoàn thành năng lực, năng lực toàn hảo, và có thể biểu hiện ngay cả cho một chúng sinh, hàng trăm, hàng nghìn, và nhiều nữa mà hành giả có thể biểu hiện, trong những thân tướng khác nhau, khi có nhu cầu cần đến, để hóa độ, để hướng dẫn từ hạnh phúc đến hạnh phúc. Giống như thế, rồi […]

Biến Sự Thực Hành Thành Bộ Phận Của Đời Mình

Giáo Lý Home Nyingmapa

Nói chung, bằng thuật ngữ “hành giả Pháp,” chúng ta muốn nói tới một người có thể vận dụng mọi loại hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, người có thể sử dụng ngay cả những kinh nghiệm tệ hại nhất như các chất xúc tác để trợ giúp cho những tiến bộ vượt trội hơn nữa trong thực hành của họ. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta tự nhận biết mình phải thực sự làm sáng tỏ sự thực hành, […]

Trúc thư đầu nhọn hạt ngọc – Lời khai thị được nói cho Yeshe Tsogyal

Giáo Lý Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Ta, vị thầy Sanh Từ Hoa Sen của Uddiyana, Tu hành giáo pháp vì sự lợi lạc cho chính mình và người khác. Đến phía đông của Tòa Kim Cương Ta nghiên cứu và uyên bác trong lời dạy Kinh điển. Đến phía nam, phía tây và phía bắc Ta nghiên cứu các bộ Luật, […]

Ba Thân

Đọc thêm Home

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tánh của Pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên. Siêu vượt tư tưởng và sự biểu lộ bằng ngôn từ, Pháp thânan trụ không bị trói buộc trong những tính chất, giống như khônggian. Không dời đổi khỏi trạng thái Pháp thân, […]

Những lợi lạc của mật chú tinh túy đạo sư thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh Home

  Như đã đề cập: “Ta, Bậc Thầy bất khả phân với ngữ kim cương của Đức Đại Bi, sẽ tiến hành năm phương tiện thiện xảo này – tất cả chúng, những móc câu của lòng bi mẫn, thứ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng sinh. Trong tương lai, i) vì những chúng sinh hữu duyên, ii) Ta sẽ là đạo sư tiền định của họ – Đạo Sư Liên Hoa, […]

Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung