Ripa Vietnam |

Thành tựu

Home Kim cương thừa Thực hành

Giai đoạn thành tựu: kiểm soát năng lượng và nội hoả Pháp tập luyện giai đoạn Sinh khởi ba thân kỳ thực chỉ để chuẩn bị cho việc tu tập nâng cấp gọi là giai đoạn Thành tựu, để thực sự biến cải thân tâm phàm tình của chúng ta thành thân tâm của một […]

Bằng chứng về sự thành tựu và sự phát triển quyền năng

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Bằng chứng sự thành công của Tsogyel trong một số pháp thực hành đã được nói đến nhiều ở phần trước. Sau đây là bài thi kệ ngắn thuật lại các ấn chứng của Bà. (Phần đầu là các bằng chứng thành tựu, phần cuối là các bằng chứng về quyền năng mà bà thi […]

Sức mạnh của lòng bi

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Lòng từ bi là một tâm hồn thấm đẫm sự ngưỡng mộ biết ơn  dành cho tất cả mọi sinh linh.  Nhờ có lòng từ bi này mà bạn có thể đạt được tất cả mọi mục tiêu cần tìm đến.  NAGARJUNA, trích từ cuốn Những lời khuyên quý báu.  Cùng với lòng yêu thương, […]

Truyền Pháp và gia trì lực

Home Phối Ngẫu Tâm Linh

Mới đầu khi ở Chimpu Gegong và Yama Lung, Đức Bà Yeshe Tsogyel có ý định sống đời đạo hạnh theo giáo lý Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Sau đó, Đức Bà dạy chân lý tương đối (tục đế) trong Tam Tạng Kinh Điển, luật nhân quả, và những gì cần phải từ bỏ […]

Sự sám hối

Tham khảo Thực hành

Sám hối là một cách khác để thực hiện việc tích tụ công đức và loại bỏ điều xấu đã tích tụ. Sám hối bày tỏ ra các khuynh hướng bất thiện của tâm. Hành động này quan trọng, vì chừng nào chúng ta còn chưa có ý thức được rằng mình như thế nào […]

Lời khuyên chân thành và những chỉ dẫn cốt tủy bí mật

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

LỜI GIỚI THIỆU Xin chào mừng đến với buổi nói chuyện cộng đồng sẽ được ban bởi Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche. Kyabje Rinpoche sinh năm 1933 ở phía Đông Bắc Tây Tạng. Khoảng mười năm trước, Rinpoche bắt đầu tích cực trao truyền những giáo lý Phật Đà ở vùng Tây Tạng, nơi mà vào thời điểm đó, đã trải qua nhiều thập niên suy giảm của Phật giáo và thực hành Phật […]

Sự cúng dường

Home Tâm xả ly Thực hành

Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt, cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu chúng ta bỏ đi những tình cảm sở hữu đối với của cải của chúng ta. Chúng ta cúng dường chúng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung