Ripa Vietnam |

Tu tập và đối điện các cảm xúc

Kim cương thừa Thực hành

Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn và bất hòa, ta thường bị những cảm xúc tiêu cực áp đảo đến nỗi không có thời giờ hay tỉnh táo để nghĩ đến sự thương yêu. Chỉ nghe các giáo lý về lòng từ và bi không thôi sẽ không thể lập tức chuyển hóa được ta hay tức thì biến ta thành những vị Bồ Tát toàn hảo. Đặc biệt là nếu ta có khuynh hướng sân hận thì dĩ nhiên là […]

Đời người quý báu và đời người tâm linh

Tham khảo Thực hành

Việc hiểu biết về sự sinh ra làm người quý báu này thì rất cần thiết không chỉ đối với các hành giả mà còn cho tất cả mọi người. Tôi đã nhận ra điều đó khi giảng dạy cho các thanh thiếu niên rằng điều quan trọng là phải giải nghĩa rõ ràng về vấn đề này. Đáng tiếc là đôi khi có những người trẻ tuổi tự tử. Do đó rất cần […]

Tỉnh thức về vô thường

Tham khảo Thực hành

Vô thường không phải là một điều xấu, nó cũng có mặt tốt: nếu hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thì sự bất hạnh cũng không vĩnh cửu. Khi hết hạnh phúc, người ta bất hạnh; và người ta cũng trở nên hạnh phúc khi hết bất hạnh. Đi từ trạng thái này qua […]

Bậc Thầy cội nguồn của mọi ân phước

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Giáo lý Phật Đà có thể được chia thành con đường Kinh thừa và con đường Mật thừa. Con đường Kinh thừa dựa trên những nguyên nhân và con đường Mật thừa dựa trên kết quả. Cả hai đều về việc sử dụng một con đường để giải phóng chúng ta khỏi tri kiến nhị nguyên nhằm đạt tới  trạng thái giải thoát. Đầu tiên, trên con đường Kinh thừa, nguyên nhân  của tri kiến nhị nguyên được phân tích. Người ta thấy rằng gốc rễ […]

Vô thường và lý vô thường giảng trừ phiền não

Tham khảo Thực hành

Cuộc đời vô thường Chết chóc là đề tài tốt nhất để đạt sự tập trung tâm trí. Khi suy ngẫm về sự chết và sự vô thường của cuộc đời, chúng ta dễ cảm thấy mình phải khẩn cấp tận dụng đời người quý báu của mình. Khi liễu triệt ý nghĩa vô thường, chúng ta sẽ biết rõ những tính chất của cuộc đời và do đó sẽ ra sức tu tập. Chúng ta đều […]

Lời nguyện bảy dòng tinh tuý của tất cả

Tham khảo Thực hành

Tinh túy của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng là Mật chú Kim Cương Đạo Sư. Tất cả nghi quỹ về chư vị Tam Gốc đều nằm trọn trong thực hành Đạo Sư. Thực hành Đạo Sư cô đọng hàng nghìn nghi quỹ được tìm thấy trong Kho Tàng Terma Quý Báu [Rinchen Terdzod, thứ là những nghi quỹ về Tam Gốc. Tự thân tất cả nghi quỹ Đạo Sư thì cô đọng thành Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng. Vì vậy, hãy thực hành Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng này! Ít […]

Quán chiếu về vô thường

Tham khảo Thực hành

Những bằng hữu thân thiết từng gắn bó lâu dài sẽ phải xa lìa, Của cải và tài sản có được với rất nhiều nỗ lực sẽ bị bỏ lại, Tâm thức, một người khách, sẽ rời khỏi khách sạn thân xác – Từ bỏ những bận tâm của cuộc đời này là thực hành của một Bồ Tát. Thường thì những mối bận tâm thế tục sẽ chỉ mang lại đau khổ và thất vọng trong đời này […]

Sự gia trì của chư Đạo Sư

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Chúng ta cần luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người xung quanh. Đặc biệt với những hành giả Giáo Pháp, ân phước gia trì của chư đạo sư là điều thật khó để diễn tả bằng lời; vì thế, đó thường là điều không thể tin được với những vị hiếm khi thực hành hay chưa chấp nhận Phật giáo. Tuy nhiên, khi Giáo Pháp hòa nhập vào tâm, chúng ta tự nhiên chấp nhận điều này. […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung