Lời khuyên cho các thí chủ của giáo pháp |

Lời khuyên cho các thí chủ của giáo pháp

Tham khảo Thực hành

Con cầu khẩn đạo sưTam Bảo.

Xin hãy gia trì để chúng con đúng với Giáo Pháp.

Ta, vị Yogi, sẽ hát lên bài ca hữu ích.

Tất cả các con, những thí chủ, hãy chú ý lắng nghe.

Cuộc đời chúng ta trôi qua nhanh chóng, chìm trong xao lãng.

vô thường, này các thí chủ, và đều sẽ kết thúc bằng cái chết.

Khi con chết, tất cả của cải con tích lũy sẽ bị bỏ lại đằng sau;

Vì thế, đừng tích lũy ác hạnh vô nghĩa, các thí chủ.

Chỉ Giáo Pháp tôn quý mới giúp con trong đời sau;

Vì thế, hãy áp dụng Giáo Pháp linh thiêng ngay lập tức, các thí chủ!

Quy y rốt ráoTam Bảo không dối lừa;

Vì thế, hãy dâng cúng dường, tán tháncầu khẩn, các thí chủ!

Bằng cách hỗ trợ các vị thần thế tục, con sẽ gây ra nhiều tổn hại;

Vì thế, đừng tiến hành những lễ hiến tế máu vô ích này, các thí chủ!

Vị Phật sống là đạo sư của chính mình;

Vì thế, hãy luôn làm bất cứ điều gì khiến Ngài hài lòng, các thí chủ!

Anh hùng tâm linh và Không Hành là bè bạn họ hàng của con;

Vì thế, hãy yêu thương và chăm sóc bạn bè và gia đình con, các thí chủ!

Vị Tôn tiền định của Tây TạngQuán Thế Âm;

Vì thế, hãy liên tục cầu khẩn Ngài, các thí chủ!

Những bạn bè để bảo vệhữu tình chúng sinh sáu cõi;

Vì thế, hãy bảo vệ họ với lòng từ và bi, các thí chủ!

Những kẻ thù cần điều phục là năm độc;

Vì thế, hãy điều phục chúng bằng bất kỳ phương thuốc nào con có thể, các thí chủ!

Nguyên nhân căn bản của địa ngục là hành động sát sinh;

Vì thế, đừng bao giờ sát sinh, các thí chủ!

Lý do chính yếu của sát sinh là mong muốn thịt;

Vì thế, hãy từ bỏ thức ăn gây hại – thịt và máu, các thí chủ!

Gia đình thì vô thường, giống như những cuộc gặp gỡ trong chợ;

Vì thế, đừng hận thù vô nghĩa, các thí chủ!

Dù họ dễ chịu hay không, chúng ta cần hàng xóm;

Vì thế, đừng thù địch với hàng xóm, các thí chủ!

Nếu con đánh đập thú nuôi, vận may của con sẽ giảm;

Vì thế, hãy chăm sóc thú nuôi bằng tình thương, các thí chủ!

Sân hận phá hủy cả bản thân lẫn chúng sinh khác và tàn phá những gốc rễ thiện lành;

Vì thế, đừng thù ghét kẻ thù của con, các thí chủ!

Bạn bè thời trẻ có thể trở thành kẻ thù lúc lớn tuổi;

Vì thế, đừng quá tham luyến với bạn bè, các thí chủ!

Nếu con keo kiệt, con sẽ tái sinh thành ngạ quỷ;

Vì thế, hãy trao cho đầy tớ thức ăny phục, các thí chủ!

Con không thể mang thức ăncủa cải đến chỗ kế tiếp;

Vì thế, hãy hào phóng với người nghèo túng, các thí chủ!

Nếu con cái kính trọng cha mẹ, họ tích lũy nhiều công đức;

Vì thế, khi cha mẹ con về già, hãy chăm sóc họ, các thí chủ!

Nhờ cúng dường đèn bơ, con sẽ có được thân thể quyến rũ trong đời sau;

Vì thế, hãy cúng đèn lên chư Tôn, các thí chủ!

Nhờ lễ lạy và đi nhiễu, các che chướng về thân được tịnh hóa;

Vì thế, hãy lễ lạyđi nhiễu quanh những đối tượng linh thiêng, các thí chủ!

Tán chuyện là nguồn gốc của mọi xung đột;

Vì thế, đừng tán chuyện vô ích, các thí chủ!

Tinh túy của Giáo Pháp là sáu âm;

Vì thế, hãy tụng Chân ngôn Mani mọi lúc, các thí chủ!

Nếu con tốt bụng, bất cứ điều gì con làm đều trở thành Giáo Pháp;

Vì thế, hãy trưởng dưỡng thiện tâm, các thí chủ!

Nguyên nhân làm cạn kiệt công đức là những ý nghĩ gây hại;

Vì thế, đừng giữ những ý nghĩ gây hại, các thí chủ!

Con không thể tin tưởng mọi người vào thời suy đồi này;

Vì thế, hãy đặt niềm tin của con vào Giáo Pháp, các thí chủ!

Nếu con muốn lời khuyên, hãy trông cậy vào những lời của Phật,

Bởi chúng giảng dạy rõ ràng về tốt và xấu, các thí chủ!

Đừng đặt hy vọng vào mọi người, mà hãy cầu khẩn chư Tôn,

Và mọi mục tiêu của con sẽ được viên thành theo Giáo Pháp!

Về Ta, Ta sẽ không ở lại đây; Ta sẽ đến nơi khác.

Ta yêu cầu tất cả hãy thật bảo trọng, các thí chủ!

Mặc dù chúng ta có thể sẽ chẳng gặp lại trong chính đời này,

Ta mong rằng chúng ta sẽ gặp lại trong những đời tương lai, các thí chủ!

Cầu mong tất cả người nam và nữ nghe được bài ca này

Đều bước qua cánh cửa đến hạnh phúc chân chính, vĩnh cửu!

Orgyen Chokgyur Lingpa tuyên thuyết như vậy cho những thí chủ nam và nữ thành kính, khi Ngài sắp rời đi.

 

Đức Chokgyur Lingpa

Nguồn Anh ngữ: https://lhaseylotsawa.org/library/advice-for-patrons-2, Lhasey Lotsawa Translations chuyển dịch Tạng-Anh năm 2021, Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Nguồn: Lời khuyên dành cho các thí chủ của giáo pháp. https://thuvienhoasen.org/p38a36172/2/loi-khuyen-danh-cho-cac-thi-chu-cua-giao-phap

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung