Tiểu sử ngắn Đại Thành Giả Đức Namkhai Nyingpo |

Tiểu sử ngắn Đại Thành Giả Đức Namkhai Nyingpo

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Namkhai Nyingpo

một trong 25 đệ tử của Đức Liên Hoa Sanh tại Tây Tạng.

      Đại Thành Tựu Giả Đức Namkhai Nyingpo sinh tại Lhotrak trong bộ tộc Nup – Tây Tạng. Ngài cũng được Shāntarakshita ban giới nguyện tu sĩ. Trong khi nhận quán đảnh sādhana vĩ đại tám mạn đà la, hoa của ngài rơi trên mạn đà la Yangdak (Shrīheruka). Bổn Tôn này là hiện thân của tâm chư Phật. Nhờ thực hành sādhana, ngài di chuyển đây đó bằng cách cưỡi trên những tia sáng của mặt trời. Ngài học Phạn ngữ và đi Ấn Độ, ở đó ngài nhận giáo lý từ Đại Thành tựu giả Hūmkara và những vị Thầy khác.

      Khi ngài trở về Tây Tạng, những thượng thư ủng hộ đạo Bön phỉ báng ngài thật hiểm độc, và ngài bị dồn vào thế phải sống lưu vong ở Lhotrak Kharchu ở miền nam Tây Tạng. Khi ngài sống ở đó trong một hang động tên là Tragmar gần làng quê của ngài, anh ngài, một nông dân nghèo, đến hỏi xin ngài một ít hạt giống để trồng trọt. Ngài nói với người anh: “Anh là nông dân, và nếu anh không có hạt giống thì một yogi như tôi tìm ra nó ở đâu trong một cái hang?” Sau đó ngài đưa cho ông ta một vài viên sỏi và nói: “Thật là xấu hổ trước mặt người khác nếu anh không có gì để trồng trọt; vì thế hãy ném những viên sỏi này trong cánh đồng của anh và giả bộ là anh đang gieo trồng.” Anh ngài làm như ngài nói, và mùa hè năm sau ông ta có một vụ mùa bội thu trong thung lũng.

      Có lần khi Đức Namkhai Nyingpo đang bay qua bầu trời, xâu chuỗi của ngài rơi xuống một thung lũng. Khi ngài bay xuống và nhặt xâu chuỗi, ngài tạo ra những dấu vết to lớn của năm ngón tay ngài đầy những bông hoa, và sau đó, các dākinī đã xây năm bảo tháp ở đó. Có lần ngài cho vài người sùng mộ những viên sỏi. Họ ném chúng đi nhưng có một người vẫn giữ lại. Về sau những viên sỏi trở thành những viên lam ngọc lộng lẫy.

       Ngài là một trong những người Tây Tạng đầu tiên thọ giới xuất gia. Là một dịch giả lão luyện, ngài du hành tới Ấn Độ ở đó ngài nhận sự truyền dạy từ Hungkara và đạt được thân trí tuệ bất nhị. Namkhai Nyingpo cũng được coi là một trong hai mươi lăm đệ tử của Guru Rinpoche. Khi nhận sự truyền dạy của Tâm Vishuddha (*), Ngài có thể bay trên những tia sáng mặt trời. Khi thiền định trong Động Dài Tráng Lệ của Kharchu tại Lhodrak ngài có những thị kiến về nhiều Bổn Tôn và đã đạt được cấp độ vidyadhara của Mahamudra (Đại Thủ Ấn). Namkhai Nyingpo có nghĩa là “tinh tuý của không gian”.

     Ngài thực hành chủ yếu ở Lhotrak Kharchu và nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh của bậc linh thánh bảo hộ. Ngài đi tới cõi tịnh độ thiêng liêng mà không để lại thân xác thô nặng.

Đây không phải là một bản tiểu sử đầy đủ về Đạo sư Namkhai Nyingpo, nên chúng tôi chỉ xin phép “trích một số đoạn” từ một số tác phẩm có nói đến Đạo sư Namkhai Nyingpo để kết duyên với độc giả.

  (*) Tám Giáo lý Sadhana (sgrub pa bka’ brgyad): Tám Bổn Tôn chính của Mahayoga và những tantra và sadhana tương ứng với các ngài: Thân Văn Thù, Ngữ Liên Hoa, Tâm Vishuddha, Phẩm tính Cam lồ, Hoạt động Kilaya, Huyền thuật Giải thoát, và sự Tôn kính Thế tục. Danh hiệu thường ám chỉ một thực hành duy nhất bao hàm những mạn đà la phức tạp với nhiều Bổn Tôn.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung