Sự kết nối với Đạo sư Kim cương |

Sự kết nối với Đạo sư Kim cương

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đây là một trích giảng trong giáo lý “Đạo sư Kim Cương” (The Guru is Your Diamond) của Đức Jetsunma Ahkon Lhamo, Giám Đốc Tâm linh của Kunzang Palyul Choling (KPC). Jetsunma (Nữ Đạo Sư Tôn Quý) là phụ nữ Tây phương đầu tiên được Đức Pháp Vương H.H Penor Rinpoche chính thức công nhận là một Lạt Ma Hóa Thân hay Tulku trong Truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.

Một trong những phần quan trọng của pháp tu Ngondro là Bổn sư Du già (Guru Yoga). Thật là đẹp đẽ, thiêng liêng. Tiếng gọi Thầy phải thành khẩn, cầu thị, tha thiết, ám ảnh, cảm động, chứa chan tình cảm. Làm sao các bạn có thể mô tả tiếng gọi ấy một cách nào khác chứ? Lama Khyenno…Thầy ơi! Xin hãy nghĩ tưởng tới con…Tuy nhiên, trong cuốn thực hành pháp tu Ngondro thì phần thực hành Bổn sư Du già nằm ở cuối cùng. Tôi biết khi tôi bắt đầu thực hành Ngondro, tôi đã xin phép riêng để thực hành Bổn sư Du già trước, tôi đã được phép vì có sự kết nối đặc biệt với Guru Rinpoche trong đời quá khứ. Và đối với tôi, đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ, thuần khiết, thanh tịnh, quý giá nhất mà tôi đã sử dụng.

Hầu hết mọi người chúng ta thường muốn bắt đầu bằng Quy y và Bồ Đề Tâm. Và lý do tại sao lại như vậy, là vì điều cần thiết đầu tiên là làm rõ sự khác biệt giữa cái phi thường và cái tầm thường.

Chúng ta thực sự không thể thực hành Bổn sư Du già một cách hiệu quả trừ phi chúng ta làm rõ sự khác biệt đó. Bởi vì nếu chúng ta không thể tách bạch [hai khái niệm đó] thì thực chất chúng ta chỉ đang tu tập trước một hình ảnh mà chúng ta vẫn chưa đủ độ sâu sắc để thấu hiểu [về ý nghĩa và bản chất thực sự]; hoặc có lẽ chúng ta đang thực hành trên cấp độ cá tính cá nhân – cá tính của tôi đáng để tôn thờ phẩm tính của vị Thầy. Tuy đây là một bước nhỏ không nên xem thường nhưng không phải chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta cần đi xa hơn nữa.

Khi chúng ta thực hành Bổn sư Du già thì đây chính là tàu tên lửa của Phật giáo Mật thừa. Đó là con đường thần tốc. Những hành giả may mắn nhất trên con đường Kim Cương Thừa là những người có cảm nhận rằng – không có nghĩa là phải phô diễn điều đó ra ngoài hay gặp gỡ vị Thầy thường xuyên – những người có cảm nhận rằng họ có và đã gieo trồng, vun bồi sự kết nối đặc biệt với vị Thầy, không phải sự kết nối mang tính ngoại giao bên ngoài mà là sự kết nối về tâm thức. Sự kết nối về tâm thức chính là nơi chúng ta đến với các vị Thầy; chúng ta nói năng hay đi lại luôn trong [ý thức] tu tập; chúng ta luôn quán tưởng các vị Thầy và nói rằng: “Con hiểu rằng đây là Bản Tánh Giác Ngộ, giống như Bản Tánh của Guru Rinpoche, đó cũng chính là Bản Tánh của tất thảy chư Phật mười phương, đây chính là Phật, vị Thầy, trong thân tướng Hóa thân, người đã được thọ nhận giáo lý từ Guru Rinpoche và đã giảng dạy cho con.” Và chúng ta nghĩ như vậy, với tâm thức đó, với ý nguyện đó, và với… – tôi không thích sử dụng từ đam mê, bởi vì mọi người nghĩ về đam mê chỉ trong một phạm trù nhất định – nhưng ta phát triển đam mê vì tinh túy cam lồ mà vị Thầy của ta ban cho. Người đó phải trưởng thành, thuần thục. Người đó thuần thục, trưởng thành không chỉ để bước vào con đường Đạo, mà để được ban năng lực gia trì theo cách mà có lẽ họ sẽ không chỉ duy trì sự tu tập mà còn thành tựu thực hành giai đoạn toàn thiện.

Bời vì, khi chúng ta kết nối với vị Thầy theo cách như vậy và thực sự phát khởi tâm thức đó thì đây là những lời chính xác mà Guru Rinpoche đã hứa. Guru Rinpoche nói rằng: “Ta sẽ ở đó với con như vị Thầy gốc. Nếu con gọi ta, ta sẽ đến bên con”. Và vì thế, tất nhiên ý Ngài nói rằng trong sự hiện hữu của vị Thầy gốc, sau khi được thọ nhận năng lực gia trì thì giờ đây chúng ta hãy thực hành pháp Bổn sư Du già. Và đó chính là dòng cam lồ ân phước của Guru Rinpoche.

Thật may mắn cho những ai có được mối giao cảm đó, thậm chí ở trong một hình hài bé nhỏ, đủ để ở đâu đó, như than hồng trong một đám tro sắp tàn, bạn có thể thổi bùng lên ngọn lửa. Đó chính là sự kết nối may mắn nhất.

Nguồn: http://www.tibetanbuddhistaltar.org/why-guru-yoga/

Việt ngữ: Sonam Lhamo (Nhóm Rigpa Lotsawas)

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót, vụng về đều do người dịch và người hiệu đính. Kính mong các bậc thiện tri thức từ bi chỉ giáo. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho lòng sùng mộ vị Thầy mọc rễ vững chắc trong tâm thức của các hành giả và những ai có duyên với Đức Jetsunma Ahkon Lhamo đều được Jetsunma (Nữ Đạo Sư Tôn Quý) dẫn dắt liễu thoát sinh tử.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung