Saga Dawa – Tháng tăng trưởng công đức – Hội tụ đủ 03 sự kiện quan trọng của Đức Phật Đản sanh – Thành đạo – Nhập Niết bàn |

Saga Dawa – Tháng tăng trưởng công đức – Hội tụ đủ 03 sự kiện quan trọng của Đức Phật Đản sanh – Thành đạo – Nhập Niết bàn

Tin Tức

Tháng Tư theo Tạng lịch có ba ngày lễ quan trọng của Đức Phật (Đức Phật Đản Sinh, Đức Phật đạt Giác Ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn).

Năm 2018, tháng này được bắt đầu từ 16/5 – 13/6, được gọi là tháng Saga Dawa. Trong tháng này, bất kỳ hoạt động nào đều được tăng trưởng lên 100.000 lần. Bởi vậy đây là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy công đức bằng cách thực hiện các hành động như sau:

– Hãy ăn chay;

– Hãy đến các trung tâm pháp hoặc chùa hàng ngày và dành ít phút để thực hành tụng minh chú của Đức Kim Cương Tát Đoả với lễ lạy để tịnh hoá các hành động xấu;

– Tránh các hoạt động về tình dục;

– Cố gắng cúng dường cho Tam Bảo, bệnh viện và người nghèo;

– Hàng ngày tụng 108 lần Minh Chú của Đức Thích Ca Mâu Ni: TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA, để tích lũy công đức và tụng 108 lần tâm chú của Đức Kim Cương Tát Đỏa: OM BENZAR SATTO HUNG, để tịnh hoá các hành động bất tịnh;

15
– Cố gắng kiểm soát tâm trí của bạn.

Phổ biến thông điệp này và cố gắng thực hiện 6 điều trên. Tam Bảo sẽ ban phước cho bạn, hãy luôn sống trong Pháp!

Đức Dungse Garab Rinpoche

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung