Lời Kim Cương Đạo Sư Liên Hoa Sinh |

Lời Kim Cương Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Con kên kên, loài bay vút qua những bầu trời,
Xà xuống vì thực phẩm do sức mạnh, năng lực ham muốn.
Nó không nhận thấy khi mình bị gài chặt trong một cái bẫy sao?

Sư tử tuyết cái trắng, loài uy nghi dũng mãnh vượt qua những dòng sông băng,
Lạc trong những cánh rừng do sức mạnh, năng lực ham muốn.
Nó không nhận thấy khi một trận bão tuyết đã được hình thành sao?

Chúa sơn lâm, loài hổ sống trong các khu rừng gỗ đàn hương phía nam,
Đi lang thang qua những khe núi do sức mạnh, năng lực ham muốn.
Nó không nhận thấy khi một trận tuyết lở đang ập xuống sao?

Con cá lớn, kẻ bơi qua những làn nước,
Đuổi bắt theo con mồi do sức mạnh, năng lực ham muốn.
Nó không nhận thấy mình đang bị mắc kẹt trong một tấm lưới sao?

Tâm con, vị Phật nguyên thủy,
Tìm kiếm khắp nơi do sức mạnh, năng lực ham muốn.
Nó không nhận thấy rằng nó đang lang thang trong luân hồi sinh tử sao?

 

Huấn thị trích từ kho tàng terma của Đức Padmasambhava. 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung