Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 10 |

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 10

Home Tham khảo Thực hành

Phần 10 – ORGYEN DORJE DEN
Một Nghĩa Địa Chuyển Thành Chốn Giáo Pháp Đẹp Đẽ

Orgyen Dorje Den (O.D.D) là một nghĩa địa tuyệt vời. Đây thực sự là một nghĩa địa. Bao nhiêu chúng sinh và thân thể đã qua đời ở đây trước khi có ngôi chùa này? Đây là nơi mà nhiều xác chết nằm lại, nơi nhiều xác chết đến và đi, trong biết bao nhiêu năm?! Mỗi một xác chết trong số này trước kia là nơi cư ngụ của một thần thức. Mỗi thần thức này, mỗi chúng sinh này, hoàn toàn bị trói buộc trong nghiệp của họ, gắn chặt với nghiệp của họ, như chúng ta vậy. Nghiệp đó, có thể tốt hay xấu – nhưng nhìn vào sự trôi giạt nói chung, có lẽ đa phần là không tốt lắm. Vì vậy, có nhiều ác nghiệp đã qua nơi này. Có nhiều kết nối nghiệp tiêu cực mà người ta tạo ra với những xác chết này khi họ còn sống và sau đó những xác chết đến nơi này. Vì vậy, nơi này thực sự kết nối với rất nhiều, rất nhiều chúng sinh bởi xác chết của họ còn ở đây và những chúng sinh này vẫn bám chấp vào những xác chết này và vẫn tạo nghiệp liên quan đến chúng.

Sau đó, nơi này được O.D.D mua lại và nhiều đạo sư đến đây. Chư vị đến và giảng dạy Giáo Pháp và đem đến sự gia trì, và chư vị cũng thực hành, ban quán đỉnh và những nghi lễ khác và đem đến sự gia trì. Tất cả lợi lạc mà chư đạo sư đem đến nơi này làm lợi lạc tất cả hữu tình chúng sinh mà xác chết của họ được giữ ở đây theo năm tháng. Chúng ta cần thực sự hoan hỷ rằng O.D.D từng là một nghĩa địa bởi chúng ta thậm chí không phải làm thêm gì khác – chỉ bằng việc sử dụng tòa nhà này, nơi tất cả những xác chết ở đó lúc này hay lúc khác, chúng ta có thể làm lợi lạc tất cả những chúng sinh có kết nối.

Vì vậy, khi bạn đến lễ lạy hay cúng dường hoa, đèn bơ hoặc đồ ăn tại nghĩa địa này và tạo công đức theo cách đó, để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng, bạn thực sự đang trực tiếp làm lợi lạc tất cả những chúng sinh mà xác chết từng nằm ở đây, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Như thế, bây giờ, nơi này là chốn Giáo Pháp và ngập tràn những bức tượng tuyệt vời, và nhiều, nhiều cuốn sách cùng một Mandala, và mọi thứ khác.

Mục đích của tất cả những hỗ trợ này là để giúp chúng sinh chuyển hóa thân, khẩu và ý bình phàm của họ. Thân, khẩu và ý bình phàm là một nghĩa địa thực sự, bạn biết đấy! Giống như một nơi thực sự kinh tởm mà bạn không muốn đến, khá ghê tởm – mọi thứ ở đó mà chẳng ai muốn nói đến, đấy là mức độ ghê tởm của thân, khẩu và ý bình phàm của chúng ta. Nhưng như khi chúng ta chuyển hóa tòa nhà nghĩa địa này thành chốn Giáo Pháp với những hỗ trợ của thân, khẩu và ý giác ngộtoàn bộ mục đích của nơi này là chuyển hóa ba cửa bình phàm của chúng ta thành thân, khẩu và ý giác ngộ. Quá trình phát triển tòa nhà phản ánh quá trình giải thoát của chính chúng ta.

Nếu chúng ta có thể thực sự thấy rõ và như thế, chuyển hóa nhận thức bình phàm, chúng ta sẽ thấy rằng thực sự thân, khẩu và ý của chúng ta là thân, khẩu và ý giác ngộ – chỉ như việc chúng ta biến tòa nhà xác chết này thành một chốn Giáo Pháp đẹp đẽ như hiện nay. Nếu chúng ta dấn thân trong nỗ lực đó, cố gắng nhận ra bản tính của chúng, chẳng có lợi lạc nào lớn hơn mà chúng ta có thể đem đến cho chúng sinh khác và chẳng có lợi lạc nào lớn hơn mà chúng ta có thể đem đến cho bản thân. Nó sẽ tiêu trừ mọi chướng ngại có thể khởi lên với chúng taChúng ta vẫn chưa điều phục tâm mình; làm sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta có thể điều phục bất kỳ ai khác? Việc chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm lợi chúng sinh khác khi mà vẫn chưa xoay xở để làm lợi lạc bản thân là kiểu kiêu ngạo nào chứ?

Đức Gyatrul Rinpoche

Việt dịch: Pema Jyana

Nguồn: Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 10

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung