Lời khai thị thực hành Phật Pháp của Terchen Rinpoche về Đại dịch Covid-19 |

Lời khai thị thực hành Phật Pháp của Terchen Rinpoche về Đại dịch Covid-19

Đọc thêm Kho Tàng Terma

Trong thời kỳ khó khăn này, rất nhiều đệ tử đã gửi lời thỉnh cầu đến tôi về việc cho họ những lời chỉ dạy, lời khuyên và những hướng dẫn để có thể làm việc với tâm thức và những thực hành sẽ đem lại lợi lạc cho họ và tất cả chúng sinh. Tất cả chúng ta đều đã biết, dịch bệnh hiện nay đã đem đến mỗi nỗi khiếp sợ lớn lao, rối loạn, sự mất mát và Tôi thực sự cảm thấy rất buồn về những điều này.

Về cơ bản, bệnh dịch kiểu này được xem là hậu quả từ những hành nghiệp trong quá khứ của chúng ta hay đó cũng chính là những chướng ngại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó dường như là sự hiển lộ của những năng lực gây chướng ngại rất mạnh mẽ. Tôi cũng cảm thấy hoan hỷ khi thấy những quốc gia đang chịu nhiều ảnh hưởng đã thực hiện mọi thứ tốt nhất vượt qua khủng hoảng này, bằng cách triển khai vô số những phương thức y tế. Từ góc độ tâm linh, chúng ta có thể cầu nguyện tới Tam Bảo, những Bậc Thầy Giác Ngộ, các vị Bổn Tôn và các vị Hộ Pháp cùng với những thực hành tâm linh và những cách thức đã được khuyến khích để có thể đem lại những sự ảnh hưởng sâu sắc và những lợi ích lớn lao.

Trong thế giới này, tồn tại những thế lực vô hình tiêu cực mà có thể nhân cơ hội của cuộc khủng hoảng này và làm gia tăng sự hủy diệt bởi bản tính rối loạn và hung hăng của họ. Vì thế, để có thể vượt qua chướng ngại gây nên từ những chúng sinh và thế lực vô hình này, một cá nhân có thể thực hành thiền định, trì chú và những thực hành tâm linh sâu sắc trong truyền thống Mật Thừa. Để làm được việc này, chúng ta phải phát khởi niềm tin sâu sắc tới Tam Bảo. Điều đó sẽ đem lại những lợi ích vô cùng lớn lao cho tất cả các hành giả, vốn dĩ đã luôn như thế từ thời cổ xưa đến nay.

Bây giờ tôi sẽ ban khẩu truyền của hai Nghi Quỹ thực hành:

Nghi quỹ thứ nhất: Diệp Y Phật Mẫu – Loma Gyonma, vị Dakini với năng lực siêu phàm, đặc biệt có ý nghĩa trong việc chống lại các bệnh tật đến từ các đại dịch.

Nghi quỹ thứ hai: Đạo Sư Phẫn Nộ – Guru Drakpo, không có Đạo sư nào vĩ đại hơn Đức Liên Hoa Sinh. Một trong số những hiển lộ nổi bật nhất của Ngài là Đức Dorje Drolo được biết đến bởi năng lực bạt trừ chướng ngại. Tuy nhiên, gần đây, Ngài xuất hiện dưới một hình tướng khác như là Đạo Sư Drakpo và để phù hợp với thời đại này, Ngài xuất hiện dưới thân tướng màu sẫm và nếu ai có thể thực hành những Nghi Quỹ này với lòng sùng mộ và niềm tin lớn lao. Tôi tin chắc chắn rằng điều đó sẽ đem lại cho họ những lợi lạc không thể nghĩ bàn.

Ngài ban khẩu truyền bằng tiếng Tạng

Khẩu truyền đầu tiên: “Bản cầu nguyện ngắn gọn tới Đạo Sư Phẫn Nộ – Guru Drakpo”

Khẩu truyền thứ hai: “Bản cầu nguyện ngắn gọn tới Diệp Y Phật Mẫu – Loma Gyonma”

Như tôi đã đề cập trước đó, những bản Nghi Quỹ này rất hữu ích cho đại dịch đang xảy ra hiện nay và hãy luôn nhớ rằng cần thực hành với niềm tin tối thắng và chỉ có như vậy các bạn mới có thể kết nối và đón nhận được nguồn an phước gia trì.

Terchen Rinpoche kết thúc bằng việc trì tụng lời cầu nguyện cho tất cả hữu tình chúng sinh.

Tôi mong rằng tất cả các bạn hãy mạnh mẽ, kiên nhẫn thực hành và thực hiện các biện pháp an toàn. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho tất cả các bạn.

Bản Việt ngữ được chuyển dịch bởi Dechen Lhamo và hiệu đính bởi Padma Tenzin, bản dịch này được dịch từ video nên sẽ phù hợp khi xem cùng với video. Cầu mong mọi điều tốt lành và cát tường đến với tất cả hữu tình chúng sinh.

Phụ lục:

1. Video lời khai thị và khẩu truyền hai bộ nghi quỹ:

https://www.facebook.com/thale.woekar/videos/532786210585161/?t=2

2. Kích vào link để tải nghi quỹ Diệp Y Độ Mẫu (Loma Gyonma): Sadhana Loma Gyonma_Terchen Rinpoche

Cách đọc tâm chú:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5ODAxMjA0OA==&mid=2247504414&idx=3&sn=9275e2c2a854d5bc13ee16c827177c31&chksm=fe482be1c93fa2f7b1c250fde692917b41881949edffefd06dcdbd81899673c6aa06e798c8e1&scene=105#wechat_redirect

3. Kich vào link để tải nghi quỹ Đạo sư Phẫn nộ – Guru Drakpo: Sadhana Guru Drakpo_Terchen Rinpoche

Cách đọc tâm chú: https://www.youtube.com/watch?v=0z0QQ7wy_D4

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung