Đôi Lời Về Phổ Ba Kim Cương |

Đôi Lời Về Phổ Ba Kim Cương

Đọc thêm Kho Tàng Terma VajraKilaya

Một đạo hữu của tôi ở Việt Nam đã thỉnh cầu rằng tôi cần viết đôi điều cho mọi người ở đó về Phổ Ba Kim Cương và đặc biệt về Terma của Kyabje Orgyen Kusum Lingpa.

Nhận thấy rằng thực hành Bổn tôn có thể còn tương đối mới mẻ với nhiều người và rằng từ ngữ của tôi cũng có thể cần sự chuyển dịch, tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn và đưa ra các điểm chính yếu một cách đơn giản.

Đầu tiên, điều vô cùng quan trọng là phải hiểu rằng thực hành Phổ Ba Kim Cương từ các Terma của Đức Kusum Lingpa không khác biệt với thực hành Đạo Sư Du Già của Ngài. Trong tâm và kinh nghiệm trí tuệ của ai mà hình tướng thanh tịnh của Bổn tôn đã hiển bày và phương pháp thực hành được phát lộ? Chính là Đức Kusum Lingpa. Vì thế, thực hành Bổn tôn này là một cách để tiến gần hơn đến kinh nghiệm trí tuệ và sự hiển bày đó của Đức Kusum Lingpa. Hơn thế nữa, chính Đức Kusum Lingpa là người đã luôn luôn khuyên rằng chúng ta cần thực hành Bổn tôn này để xoa dịu và xua tan chướng ngại, như Hungkar Rinpoche nhiều lần nhắc đến. Thực hành theo lời khuyên của bậc thầy cũng là hình thức tốt nhất của thực hành Đạo Sư Du Già.

Thứ hai, khi chúng ta nói rằng thực hành Yidam này xoa dịu và xua tan các chướng ngại, điều đó nghĩa là Bổn tôn Yidam và Hộ Pháp cũng giống nhau. Bởi Bổn tôn khởi lên từ trí tuệ trong tâm của Bậc Thầy Terton và sau đó sự phát lộ được chia sẻ với chúng ta thông qua quán đỉnh và trao truyền, chúng ta cần hiểu rằng sự bảo hộ mà thực hành này cung cấp không khác gì hơn chính là sự nương tựa vào trí tuệ thấm đượm lòng bi mẫn, không một dấu vết của sự chấp ngã và không một chút thù ghét hay bạo lực.

Chỉ trí tuệ thấm đượm lòng bi mẫn vô biên mới có thể cung cấp sự bảo hộ thực sự. Khi bạn chẳng còn cái ngã hạn hẹp để bảo vệ, bạn thực sự khôn ngoan và không thể bị đánh bại. Khi tất cả thù ghét được đáp lại bằng tình yêu thương, tình yêu thương đó cũng không thể bị đánh bại.

Bằng cách thực hành Bổn tôn trí tuệ xuất hiện từ trí tuệ từ ái của Bậc Thầy, vì lợi lạc của chúng ta, chúng ta lại đang rèn luyện để bản thân tiến gần hơn đến trạng thái đó, để trí tuệ thấm đượm lòng bi mẫn hoàn toàn hiển bày trong trải nghiệm của chính chúng ta, nhờ niềm tin rõ ràng, lòng sùng mộ ổn định và sự nương tựa vào các phương pháp thực hành.

Thứ ba, hành động vì tình yêu thương và lòng bi mẫn không phải lúc nào cũng trông đẹp đẽ hay hành xử lịch thiệp. Nó phải từ ái trong nhận thức chân thực nhất. Các cách thức để tạo ra hòa bình không phải lúc nào cũng là thụ động.

Mật điển Xưng Tán Phẩm Tính Văn Thù Sư Lợi nói rằng, “Đại cúng dường và đại thù hận, Ngài là kẻ thù lớn nhất của mọi cảm xúc phiền não”. Và “Đại cúng dường và đại phẫn nộ, Ngài là kẻ thù lớn nhất của sân hận mạnh mẽ”. Ví dụ, trong dòng đầu tiên của nghi quỹ Terma Phổ Ba Kim Cương từ Vua Của Các Terton – Tổ Chokgyur Lingpa[1] – gọi là Phổ Ba Kim Cương Tinh Túy Bí Mật, nói rằng, “Phẫn nộ kim cương cắt đứt sân hận”.

Trong những dòng này, phẫn nộ kim cương, đại thù hận và đại phẫn nộ, đều liên quan đến trí tuệ thấm đượm lòng bi mẫn vô biên, thứ hành xử theo cách thức tự nhiên và giác ngộ, để phá hủy các chướng ngại của trạng thái phiền nhiễu bình phàm của tâm chúng ta – điều lại khởi lên từ sự chấp ngã, vô minh. Đây là món quà tuyệt vời mà chúng ta được ban tặng nhờ nương tựa Bổn tôn trí tuệ này.

Như thế, lời tán thán Phổ Ba Kim Cương trong bản văn này cũng nói rằng, “Khéo léo hành động vì lợi ích chúng sinh, điều phục họ nhờ lòng từ và bi, nhờ đó hoàn thành hoạt động giác ngộ của chư Phật, Phổ Ba, Bổn tôn của hành động giác ngộ, con kính lễ và tán thán”.

Bởi thậm chí sự cân bằng đúng đắn của các yếu tố [đại] xuất hiện bên ngoài trong thế giới của chúng ta từ sự phóng chiếu cộng nghiệp cũng được duy trì bởi tri kiến đúng đắn và bởi công đức và thiện hạnh chung của chúng ta, thực hành Bổn tôn này và thậm chí sự hiện diện của một Đại thành tựu giả [Mahasiddha] như Đức Kusum Lingpa, cũng xoa dịu và ngăn cản các chướng ngại bên ngoài.

Vì thế, theo Tulku Hungkar Rinpoche, Akong Khenpo Lobsang Dorje vĩ đại nói rằng chính nhờ việc Đức Kusum Lingpa còn trụ thế ở Golog đã khiến vùng đó trong nhiều năm thoát khỏi tai ương, động đất, nạn đói v.v điều đã ảnh hưởng đến các vùng khác.

Bởi điều đó là thật, rõ ràng các chướng ngại bên trong, như bệnh tật về thân và tâm, đến từ sự mất cân bằng các yếu tố vi tế của chúng ta bởi những trạng thái phiền nhiễu, các uẩn, cũng được xoa dịu nhờ thực hành Bổn tôn này. Một cách rốt ráo, thậm chí các chướng ngại bí mật và sâu xa nhất liên quan đến sự bám chấp và ám ảnh vô minh, điều mà chúng ta gọi là tà kiến, cũng bị phá hủy mãi mãi bằng cách thành tựu Bổn tôn này.

Thứ tư, từ những điều trên, bạn cần hiểu rằng hình tướng phẫn nộ của Bổn tôn chỉ là một sự hiển bày để hoàn thành hoạt động bi mẫn. Thực hành Phổ Ba Kim Cương với sự thù hận dành cho kẻ thù và các chướng ngại được nhìn nhận thì chính là thực hành một sự phóng chiếu ma quỷ của các uẩn phiền nhiễu và tri kiến dựa trên cái ngã của chính bạn chứ không phải là một thực hành đúng đắn về Bổn tôn trí tuệ thấm đượm lòng bi mẫn.

Hoạt động phẫn nộ vẫn liên quan đến việc xoa dịu và xua tan các chướng ngại – không phải là khuấy động năng lượng thù hận. Hãy suy nghĩ theo cách này. Khi chúng ta gặp phải một chướng ngại và cho nó một hình tướng, chẳng hạn một con yêu tinh hay ma quỷ nhỏ, đầu tiên, chúng ta có thể hành xử rất tử tế và dễ thương, yêu cầu nó rời đi và dừng gây ra các vấn đề một cách rất lịch thiệp. Nếu nó nghe theo – thật tuyệt vời.

Nếu không, chúng ta có thể thử lại và có lẽ cần dâng cho nó một bữa ăn Torma hấp dẫn, nói rằng, “Hãy hài lòng với cúng phẩm này và hoan hỷ rời đi, đừng trở lại; …” Từ ngữ của chúng ta hơi đe dọa một chút, nhưng bên trong, vẫn rất an bình.

Nếu điều đó không hiệu quả, chúng ta có thể nói rằng, “Bây giờ hãy lắng nghe, nếu ông không rời đi, tôi sẽ phá hủy sự chấp ngã của ông, dù ông muốn hay không”. Kiểu hoạt động phẫn nộ đó là lòng bi mẫn mạnh mẽ nhất, sẵn sàng làm bất cứ điều gì và mọi thứ để giải thoát và phụng sự chúng sinh. Vì thế, hoạt động phẫn nộ của Phổ Ba Kim Cương là điều gì đó như vậy.

Cuối cùng, về các kho tàng của Đức Kusum Lingpa, có nhiều thực hành khác nhau thuộc về kiểu này, điều đã được phát lộ và có thể tìm thấy trong các Terma được xuất bản. Tuy nhiên, có một nghi quỹ khá ngắn gọn với tựa đề Kim Cương Tâm Giác Ngộ – Một Thực Hành Hàng Ngày Về Phổ Ba Kim Cương Đại Vinh Quang từ Mật điển Tinh Túy Tâm Yếu Liên Hoa – một Pháp tu vô cùng đầy đủ và mạnh mẽ, điều mà tôi đã chuyển dịch khoảng mười hay mười hai năm trước.

Trong lời ghi cuối, Lama Sang viết rằng, “Trong năm Thổ Sửu, được biết đến là ‘Được Tính Đếm’, khi cha, vị Terton già này cùng với con trai Hungkarwa, đang chịu những chướng ngại đáng sợ, điều này được phát lộ như một cử chỉ cá nhân dành cho con trai. Cầu mong Tam Gốc, Bậc Thầy, Bổn Tôn và Không Hành Nữ cùng chư Hộ Pháp nhanh chóng gia hộ. Chiến Thắng Tứ Ma! Shubham! (May mắn tốt lành)”.

Bởi thế, tôi cảm thấy rằng nghi quỹ này thích hợp với bất cứ ai mong muốn thực hành Bổn tôn này từ các kho tàng của Đức Kusum Lingpa và họ cần thỉnh cầu quán đỉnh cùng các trao truyền từ Tulku Hungkar Rinpoche khi có cơ hội.

Điều này được viết bởi Tulku Sherdor để hoàn thành một thỉnh cầu thiện lành. Bất cứ điều gì hữu ích ở đây là kết quả của thệ nguyện tốt đẹp với Bổn tôn và Bậc Thầy và bất cứ điều gì thiếu sót chắc chắn là bởi sự vô minh của chính tôi.

Nếu nó hữu ích với bạn, bạn có thể tin tưởng điều mà Lama Sang đã nói trong Pháp hội cộng đồng nhiều năm trước khi Ngài ban quán đỉnh Phổ Ba Kim Cương của Urag Terton, rằng trong một đời trước kia khi là cụ cố (hoặc kỵ cố), với tên gọi Walshul Lama Dorje Nyima, tôi đã thành tựu Bổn tôn này. Nếu nó không hữu ích và cường điệu, dĩ nhiên, bạn chẳng cần chú ý đến nó.

Tulku Sherdor

Việt dịch: Pema Jyana

Nguồn: Đôi Lời Về Phổ Ba Kim Cương 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung