Chiếc gương phát lộ những điểm trọng yếu |

Chiếc gương phát lộ những điểm trọng yếu

Lời vàng Chư Đạo Sư

Hiện thân duy nhất của lòng bi, sức mạnh và hoạt động
Của vô số đàn tràng của chư Phật chiến thắng, vượt khỏi sự nghĩ bàn,
Bậc thầy vinh quang, Pháp chủ tối thắng của một trăm gia đình Phật,
Dưới gót sen Ngài, bây giờ và mãi mãi, con chí thành đỉnh lễ!

Ema! Này những Yogi may mắn, hãy lắng nghe:

Chúng ta đã có được thân người hoàn hảo với những tự do và thuận duyên, chúng ta đã gặp được giáo lý Đại thừa quý giá và chúng ta có được tự do để thực hành Thánh Pháp một cách chân chính. Vì thế, lúc này, hãy cùng nhau không lãng phí cuộc đời trong những theo đuổi vô nghĩa mà nỗ lực vì mục tiêu chân chính, vĩnh cửu.

Có vô số kiểu giáo lý và vô lượng cách thức để bước vào các thừa. Những giảng giải có thể đòi hỏi nhiều từ ngữ và cách diễn đạt. Nếu chúng ta không thể thấu triệt tinh túy của ý nghĩa chân chính, thậm chí thuộc lòng hàng trăm nghìn bộ kinh chắc chắn không đem lại lợi lạc vào lúc chết.

Dường như chúng ta có thể có vô lượng kiến thức, tất cả đến từ sự nghiên cứu và quán chiếu, nhưng nếu tính cách căn bản của chúng ta không hòa hợp với Giáo Pháp, chúng ta sẽ không điều phục được kẻ thù – những cảm xúc gây hại.

Nếu chúng ta không giới hạn những ham muốn của bản thân từ bên trong bằng cách áp dụng thái độ không cần bất cứ thứ gì, ngay cả việc làm chủ một nghìn thế giới cũng không đem lại sự thỏa mãn thực sự.

Nếu không thể chuẩn bị cho tính bất định của thời điểm chết, chúng ta sẽ không thành tựu được mục đích lớn lao, điều mà chúng ta chắc chắn cần khi chết.

Nếu chúng ta không vượt qua được những lỗi lầm của bản thân và rèn luyện trong nhận thức thanh tịnh không phân biệt, có tham và sân sẽ ngăn cản chúng ta bước vào hàng ngũ Đại thừa.

Nếu chúng ta không thể phát khởi những đại nguyện thanh tịnh với lòng bi mẫn và Bồ đề tâm không ngơi nghỉ, với nhận thức rằng không có chúng sinh nào trong tam giới hay sáu cõi chưa từng là cha hay mẹ chúng ta trong quá khứ, chúng ta sẽ không mở ra được kho tàng vị tha.

Nếu không có lòng sùng mộ dành cho chư đạo sư từ ái đến mức chúng ta xem chư vị còn vĩ đại hơn Đức Phật, chúng ta sẽ không thọ nhận dù chỉ một phần ân phước gia trì của chư vị.

Không thọ nhận được ân phước gia trì một cách chân chính, chồi non của kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ không mọc lên.

Nếu chứng ngộ không ló rạng từ bên trong, những giải thích khô khan và sự hiểu mang tính lý thuyết sẽ không đem lại quả vị giác ngộ.

Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta không hòa tâm thức với Giáo Pháp, sẽ thật vô nghĩa khi chỉ mang hình tướng của một hành giả.

Hạn chế bản thân trong những nhu yếu phẩm và nơi cư ngụ căn bản, hãy xem mọi thứ khác là không cần thiết.

Hãy thực hành Đạo Sư Du Già, cầu nguyện với sự nhất tâm và hướng mọi hành động thiện lành vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, cha mẹ của chính con.

Dù gặp phải điều gì – hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu – hãy xem nó là lòng từ của bậc thầy.

Trong cõi giới mà giác tính tự-thấu biết khởi lên tự nhiên, thoát khỏi mọi bám chấp, hãy an trú và nghỉ ngơi, không giả tạo hay tạo tác. Bất cứ ý niệm nào khởi lên, nhận ra bản chất của chúng, hãy để chúng tự giải thoát như là sự hiển bày của bản tính cố hữu của con.

Không chút dấu vết dù nhỏ bé về bất cứ điều gì để vun bồi hay tập trung trong thiền định, đừng để bản thân trôi lăn dù chỉ một khoảnh khắc vào trong sự vô minh bình phàm. Thay vào đó, duy trì tỉnh thức và không xao lãng trong mọi hoạt động và rèn luyện để nhận ra mọi hình ảnh và âm thanh cùng trải nghiệm giác quan là sự hiển bày hư huyễn. Khi làm thế, con sẽ đạt được kinh nghiệm cho trạng thái Bardo.

Tóm lại, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, hãy để bất cứ điều gì con làm hòa hợp với Thánh Pháp và hồi hướng mọi thiện hạnh vì giác ngộ. Nếu con làm vậy, con sẽ hoàn thành tầm nhìn của chư đạo sư của con và phụng sự giáo lý. Con sẽ đền đáp lòng từ của cha mẹ và tự nhiên làm lợi lạc bản thân và tha nhân. Hãy giữ điều này trong tâm.

Thậm chí nếu chúng ta có gặp nhau thực sự, Ta cũng chẳng có chỉ dẫn nào vĩ đại hơn để trao cho các con. Bởi thế, hãy khắc ghi nó, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.

Chúa tể của các Đấng Chiến Thắng, Longchen Rabjam Zangpo, biên soạn trên sườn Gangri Tokar. Nguyện đức hạnh tràn khắp!

Đức Longchen Rabjam Zangpo

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung