Cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi thọ của Đức Vua |

Cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi thọ của Đức Vua

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen nói với Đại Sư Padmakara rằng: “Bởi nghiệp lực tốt lành của mình, mọi ước nguyện đã được hoàn thành. Đặc biệt, thật may mắn khi Giáo Pháp đã được chuyển dịch và giảng dạy, chiếu sáng như mặt trời. Bây giờ, xin Ngài hãy ban một giáo lý để kéo dài tuổi thọ của ta”.

Đức Vua thỉnh cầu như vậy khi tổ chức buổi yến tiệc. Đạo Sư Liên Hoa đáp rằng: “Hỡi Đức Vua, người với công đức tốt lành nhất chưa chắc có cuộc đời dài nhất. Bởi Ta đã đạt được cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ, Ta sẽ tiến hành nghi lễ trường thọ và ban quán đảnh cho Ngài”.

Như thế, Đức Padmakara thực hành nghi quỹ trường thọ, khai mở mạn-đà-la để thành tựu mạng sống bất hoại. Các dấu hiệu thành tựu xuất hiện, và Ngài gửi một thông điệp đến Vua Trisong Deutsen: “Hãy đến và Ta sẽ ban cho Ngài quán đảnh trường thọ và rót cam lồ bất tử từ bình trường thọ!”.

Các thượng thư phản đối: “Đức Vua, bởi Ngài sở hữu công đức lớn lao như vậy, Ngài sẽ có cuộc đời lâu bền. Đừng uống thứ nước từ bình trường thọ đó!

Đạo Sư chỉ là một người Nepal tâm địa xấu xa, thèm muốn của cải. Đạo Sư có thể đầu độc để hại Ngài và chiếm lấy vương quốc”.

Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng: “Đại Sư Hóa thân không mắc lỗi lầm!”.
Nhưng điều đó không hiệu quả. Vì thế, các thượng thư ngăn nhà Vua nhận quán đảnh.

Đạo Sư Liên Hoa búng tay một lần, phát lộ mạn-đà-la Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus trong chiếc bình phía trước nhà Vua và quan lại, và sau đó, mạn-đà-la tan biến vào hư không. Đạo Sư Liên Hoa tự mình uống cam lồ trường thọ, nhờ đó tất cả lỗ chân lông trên thân Ngài đều tràn ngập chày kim cương màu vàng nhỏ bằng hạt gạo. Vua Trisong Deutsen cảm thấy hối hận và nói: “Bây giờ, con sẽ không nghe lời những thượng thư xấu xa. Xin hãy chấp nhận con, Đại Sư!”.

Đạo Sư Liên Hoa lại khai mở mạn-đà-la trường thọ và thực hành. Khi thời điểm trao truyền quán đảnh chín mùi, các thượng thư lại nói: “Đạo Sư không chết bởi Ngài biết bùa chú về độc dược. Đức Vua, Ngài không biết kiến thức đó, bởi thế, chắc chắn Ngài sẽ chết”. Các thượng thư lại ngăn Đức Vua thọ nhận quán đảnh.

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa chôn giấu bình trường thọ với một chỉ dẫn terma diệu kỳ cùng bát sọ người như một kho tàng terma ở Động Pha Lê Drag Yangdzong. Ngài chôn dấu nó và phát nguyện rằng: “Vào 500 năm cuối cùng, một Hóa thân của Ta sẽ xuất hiện, một bậc phẫn nộ, oai hùng và có nốt ruồi đen ở giữa tim với hình chày kim cương. Ngài sẽ mở cánh cửa dẫn tới kho tàng tâm này. Ngài sẽ lấy bình trường thọ ra và chỉ dẫn terma diệu kỳ, và khi thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ, Ngài sẽ điều phục tất cả ma vương và tà giáo bằng sức mạnh kỳ diệu”.

Vua Trisong Deutsen nói: “Mặc dù ta không hề nghi ngờ gì về việc Ngài ban quán đảnh trường thọ cho ta, nhưng các thượng thư thù ghét Pháp sẽ không cho phép ta. Bây giờ, xin hãy ban cho ta một phương pháp để kéo dài tuổi thọ!”.

Đạo Sư Liên Hoa cất lên bài ca:

Bởi Đức Vua có năng lực lớn lao,
Và bởi người Tạng có niềm tin chí thành,
Có thể vương quốc sẽ phát triển một chút.
Nếu Ngài nhận quán đảnh trường thọ của Ta,
Ngài sẽ sống tới 108 tuổi.
Các thượng thư không cho phép Ngài,
Bởi thế, đầu năm Sửu,
Khi Ngài 56 tuổi,
Thần Chết sẽ gõ cửa.
Nếu các nghi lễ trường thọ có thể được tiến hành vì Ngài,
Tuổi thọ có thể kéo dài thêm 13 năm.
Sau khi Đức Vua qua đời,
Sức mạnh vương quốc sẽ suy giảm.
Sau đó, khi ba thế hệ trôi qua,
Một hóa thân Kim Cương Thủ sẽ xuất hiện
Với danh hiệu Vua Ralpachen.
Ngài sẽ xiển dương Phật Pháp mạnh mẽ.
Nửa sau của cuộc đời Ngài,
Một hóa thân ma vương với hành động xấu ác
Sẽ xuất hiện với tên gọi “Lang”
(Đây là vị Vua bạo chúa của Tây Tạng, kẻ bị ám sát bởi Lhalung Palgyi Dorje).

Từ lang nghĩa là “Bò”, liên quan đến lần tái sinh trước đó của hắn ta là một con vật thồ hàng, được sử dụng để mang đất đá xây dựng Đại Bảo Tháp Boudha.

Đức Padmasambhava giải thích rằng các anh em phát những lời nguyện thiện lành, còn con bò đã mong ước xấu xa rằng có thể phá hủy bất cứ điều gì mà những anh em trai có thể xây dựng. Lịch sử chỉ ra rằng ước nguyện xấu xa này gần như đã thành công.

Hắn sẽ khiến Phật Pháp suy giảm.
Không nghi ngờ gì thời kỳ đen tối sẽ đến.
Luật hoàng gia sẽ bị phá hủy và Vua sẽ gây chiến tranh.
Dân Tây Tạng tuyệt vọng.
Xứ Tây Tạng bị chia rẽ và các vùng bị phân chia.
Một hóa thân của Đấng Bí Mật Chủ
Lhalung Palgyi Dorje
Sẽ đánh bại quốc vương xấu xa.
Một hóa thân của Đức Văn Thù
Được biết đến với tên gọi Gongpo Sal
Sẽ lại nhóm lên đống than hồng Phật Pháp.
Và giáo lý cùng luật pháp sẽ phát triển trong một thời gian.
Hỡi Đức Vua, Ngài phải tiến hành các nghi lễ trường thọ.

Sau khi Đức Padmakara nói vậy, mọi dịch giả và học giả thảo luận về nghi lễ trường thọ nào sẽ đem lại lợi lạc lớn nhất cho Vua Trisong Deutsen.

Về nghi lễ hoàn thành bên ngoài, họ dịch 10 Kinh điển sau đây để Đức Vua hành trì hàng ngày. Tinh Túy Trí Tuệ Kinh Điển về Tri Kiến, Trí Tuệ Siêu Việt Kinh Điển về Thiền định, Trang Nghiêm Giới Hạnh Kinh Điển về Đại Nguyện, Tồi Hoại Kim Cương Kinh Điển về Sự Tịnh Hóa, Sám Hối Phạm Giới Bồ Đề Tâm Kinh Điển về Sám Hối, Đỉnh Kế Bạch Tán Cái Phật Mẫu Kinh Điển về Hàng Ma, Thanh Y Bảo Hộ Tôn Kinh Điển về Bảo Hộ, Vô Lượng Thọ Kinh Điển về Trường Thọ, Tài Bảo Phật Mẫu Kinh Điển về Thịnh Vượng và Chủng Tự Duy Nhất Kinh Điển về Tinh Túy. Sau khi những kinh điển này được chuyển dịch, chúng được dâng lên Đức Vua để Ngài hành trì hàng ngày.

Về nghi lễ hoàn thành bên trong, các Ngài dịch Mật Chú Sám Hối với phần nghi thức thực hành. Trong quá khứ, một chúng sinh với thân của Sulpo đã giết chết đạo sư của hắn và phạm phải tội vô gián. Y đọa ngay xuống các cõi địa ngục và được tịnh hóa nhờ nghi thức sám hối của Đức Phổ Hiền. Giống như vậy, Đạo Sư Liên Hoa phục hồi mọi hủy phạm mật nguyện của Đức Vua và nhờ đó tịnh hóa các che chướng của Ngài.

Như những nghi thức sám hối cho nghi lễ hoàn thành bí mật, Đức Padmasambhava biên soạn bốn nghi quỹ sám hối cho bốn khía cạnh của con đường và thành tựu: Sám Hối Thắng Thân Trí Tuệ, Sám Hối 28 Giới Thủ Xả, Sám Hối Bốn Bộ Không Hành Mẫu và Sám Hối Quảng Kiến, cũng được biết tới là Sám Hối Tự Nhiên.

Giống như Đức Kim Cương Tát Đỏa trong quá khứ đã dạy vị Bà La Môn tên Sọ Người và tịnh hóa che chướng của ông ta, Đạo Sư Liên Hoa sửa chữa mọi hủy phạm mật nguyện của Đức Vua và như thế tịnh hóa các che chướng của Ngài.

Hơn thế nữa, để đối trị sự kết hợp của các bệnh tật gây ra bởi việc mất cân bằng tứ đại, y sư người Trung Hoa Hashang Tetsa và ngự y hoàng gia Nyang Tsen biên soạn bài giảng các Mật Điển Y Học. Bên cạnh đó, họ cũng bào chế nhiều loại thuốc và chiết xuất các tinh chất.

Như một phương thuốc chống lại các tinh linh gây hại bên ngoài, Đại Sư Padmakara dịch 1000 chương về các kiểu đồ hình (thread-cross) dựa trên Lưới Ngàn Vị Trời Và Quỷ Ma, cũng như Bốn Bổn Tôn Mẹ Vũ Trụ, như là đồ hình bên ngoài, bên trong, nam và nữ, hay tương tự. Đặc biệt, bởi loài rồng cai quản Tây Tạng, Đạo Sư Liên Hoa biên soạn nhiều nghi thức cho loài này, chẳng hạn như: An Dịu Loài Rồng, Chôn Giấu Kho Tàng Rồng, Kết Buộc Phó Thác Cho Loài Rồng, Hồi Phục Thành Trì Rồng, Đoạn Tuyệt Nhiễu Hại và nhiều bản văn khác. Ngài cũng biên soạn nhiều thực hành Kim Cương Thừa, chẳng hạn như Nghi Quỹ Phương Thuốc Kim Sí Điểu, Mã Đầu Minh Vương Hàng Long và Nghi Quỹ Kết Hợp Tam Phẫn Nộ Tôn.

Đức Liên Hoa cũng dịch 100 nghi lễ bảo vệ phụ trợ bao gồm Nghi Lễ Hộ Trì Oai Đức Hiền Vương, Nghi Lễ Hộ Trì Quyền Trượng Vô Hình Hàng Phục Ngàn Vị Trời Và Quỷ Ma, cùng nhiều nghi quỹ về linh phù bảo vệ để đeo hay treo trên cửa.

Nhờ thực hiện những nghi lễ bổ trợ này, Đức Liên Hoa Sinh đã kéo dài thọ mạng của nhà Vua Trisong Deutsen thêm 13 năm nữa so với thọ mạng ban đầu là 56 năm được cho là lúc nhà Vua băng hà.

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa nói rằng: “Nhờ công đức vô cùng lớn lao, Ngài sẽ đạt được một cuộc đời dài lâu và không gặp chướng ngại. Giờ đây, Ngài sở hữu cả hai phẩm tính”.

Đây là chương mười tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi thọ của Đức Vua.

 Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Trích: Đấng Sinh Trong Hoa Sen – Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung