Cách thức Đức Padmasambhava đến Tây Tạng vì lòng bi mẫn và gặp đoàn sứ giả |

Cách thức Đức Padmasambhava đến Tây Tạng vì lòng bi mẫn và gặp đoàn sứ giả

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đại Sư Bồ Tát nói rằng, “Những vị trời và quỷ ma ở Tây Tạng phải được điều phục nhờ phương tiện phẫn nộ. Ở động Yanglesho xứ Nê-pan có một thành tựu giả, vị này đã trở thành con trai Đức Vua xứ Uddiyana. Ngài là hóa thân Padmasambhava, bậc sở hữu năng lực tâm linh vĩ đại uy lực vô song. Ngài sống nhờ việc thực hành Mật thừa. Nếu Đức Vua có thể mời Đại Sư tới, Đại Sư sẽ hoàn thành ước nguyện của ngài và điều phục các tinh linh bản địa. Hỡi Đức Vua Tôn Quý, hãy giả vờ những chỉ dẫn này đến với ngài trong một giấc mộng!”.

Sau đó, Vua Trisong Deutsen tuyên bố với thần dân, người hầu ngoại và nội, “Đêm qua, Ta đã mơ thấy một vị đạo sư đến từ Uddiyana với danh hiệu Padmasambhava, Ngài sống trong động Yanglesho ở biên giới Ấn Độ và Nepal. Mong ước của Ta sẽ được hoàn thành nếu Ngài đến xứ Tạng. Các ngươi hãy cử người đi mời Ngài. Hãy thành lập một hội động để thảo luận việc cử đi ba sứ giả!”.

Thần dân cân nhắc và bàn bạc, nhưng không đồng ý cử sứ giả. Vua Trisong Deutsen đã ban chỉ dẫn cho Bey Mangjey Selnang và Sengey Go Lhalung.

Ngài cấp cho họ ba người hầu cận, một drey bụi vàng và cử năm người lên đường.

Cùng lúc đó, tất thảy các vị hộ pháp Phật Giáo đã dâng lời thỉnh cầu lên Đạo Sư Liên Hoa, “Vua Tây Tạng đã thỉnh cầu Ngài đến xây dựng một ngôi chùa ở chân núi Hepori, Tây Tạng. Ông ấy đã cử năm cận thần đến gặp Ngài, nhưng họ đã rất mệt mỏi và chán nản. Hỡi Đại Sư, hãy chuẩn bị đến gặp họ ở vùng biên giới Đồng Bằng Bầu Trời”.

Nhờ thần thông kỳ diệu, Đạo Sư Liên Hoa đã du hành qua bầu trời và lưu lại ba tháng trên cao nguyên Đồng Bằng Bầu Trời ở Mang-yul. Khi Đại Sư gặp đoàn người, mặc dù biết họ là ai và đang đi đâu, Ngài vẫn hỏi họ.

Bey Mangjey Selnang đáp, “Chúng tôi được Vua Tạng cử đến gặp Đạo Sư Padmasambhava. Có phải là Ngài không?”.

Đạo Sư Liên Hoa đáp, “Ồ, đúng! Ba tháng trước, Ta nhận được lời thỉnh cầu từ những vị hộ trì Phật Pháp. Họ sợ rằng các con quá mệt mỏi, bởi thế, Ta đã đợi ở đây. Các con thực sự mất quá nhiều thời gian! Bây giờ, hãy trao cho Ta thứ mà các con phải cúng dường!”.

Họ lễ lạy và dâng cúng bụi vàng. Đạo Sư Liên Hoa nói, “Hãy cúng dường thêm nữa!”. Những sứ giả cởi bỏ quần áo và dâng chúng lên, nhưng Đại Sư lại nói, “Hãy trao cho Ta bất cứ thứ gì các con có!”.

Họ đáp, “Nhà vua không cho chúng con gì hơn. Chúng con cũng chẳng có gì nữa, bởi vậy chúng con xin dâng lên thân, ngữ và tâm để phục vụ Ngài”. Sau đó, họ lễ lạy và đi nhiễu quanh Đạo Sư Liên Hoa, sau đó họ đặt chân Ngài lên đỉnh đầu họ.

Đạo Sư hài lòng với điều này và nói rằng, “Ta đang xem liệu niềm tin của người Tạng có kiên định. Với Ta, mọi hình tướng đều là vàng”. Nói vậy, Ngài chỉ tay phải về phía Đồng Bằng Bầu Trời ở Mang-yul, và những ngọn núi bên trái chuyển sang phải. Khi Ngài chỉ tay trái về phía Tây, đất và đá biến thành đá zi, mã não, san hô, ngọc lam, Ngài trao một số cho đoàn sứ giả. Phóng mắt nhìn, Ngài khiến mặt trời và mặt trăng chìm xuống đất, và với ấn đe dọa, Ngài khiến dòng sông chảy ngược. “Đây là thần thông và khả năng mà Ta sở hữu!

Các con cần tin tưởng điều này. Ta không cần vàng của các con, nhưng để hoàn thành ước nguyện của nhà vua và để ngài tích lũy công đức, Ta cần giữ một số”. Nói xong, Đạo Sư Liên Hoa tung một ít vàng về Mang-yul và Nê-pan.

“Sau này, vàng ở Tây Tạng sẽ dồi dào ở vùng Mang-yul và phía Nê-pan”.

Ban đầu, đoàn người không tin vàng và ngọc lam được Đạo Sư Liên Hoa ban tặng là thật, họ nghĩ rằng nó là giả. Sau đó, khi họ đi cùng và xem xét nó một cách bí mật, họ thấy nó là thật và thực sự tin tưởng Đức Padmasambhava.

Đây là chương tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đức Padmasambhava đến Tây Tạng vì lòng bi mẫn và gặp đoàn sứ giả.

Yeshe Tsogyal

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Trích: Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung