Cách Đức Liên Hoa Sinh điều phục những kẻ dị giáo và xiển dương giáo lý Phật Đà |

Cách Đức Liên Hoa Sinh điều phục những kẻ dị giáo và xiển dương giáo lý Phật Đà

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Sau đấy, Đức Loden Chogsey nghĩ rằng, “Nhờ Mật thừa, Ta sẽ thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ vượt khỏi sinh và tử. Ta phải khiến tất thảy dân chúng Uddiyana và Ấn Độ bước vào con đường Phật Pháp”.

Để thực hành Mật thừa, người ta phải có một vị phối ngẫu tâm linh, bởi thế Ngài đi tới vương quốc Sahor. Ở đây, Arshadhara, vua xứ Sahor có một công chúa tên là Hoa Mandarava, một thiếu nữ 16 tuổi, cô có những dấu hiệu thích hợp. Đạo Sư Liên Hoa đã nhiếp phục cô và đưa cô đi cùng như nghiệp ấn (karma mudra) của Ngài, một vị phối ngẫu tâm linh hỗ trợ trong thực hành.

Phía Nam núi Potala, cung điện của Đức Quán Tự Tại, có hang động Maratika. Nó hướng mặt về phía Nam, và có một trận mưa hoa đổ xuống không ngừng. Dưới vòm ánh sáng cầu vồng, mùi hương trầm tràn ngập không gian. Gần đó có một khu rừng đàn hương và nó được gia trì bởi Bậc Chúa Tể của Ba Gia Đình. Đạo Sư và vị phối ngẫu tâm linh đã đến địa điểm này và khai mở mạn đà-la Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus, họ tiến hành pháp tu Trường Thọ Trì Minh Vương.

Sau ba tháng, họ có linh kiến về Đức Vô Lượng Thọ. Ngài đặt bình cam lồ lên đỉnh đầu Đạo Sư và vị phối ngẫu, rồi rót cam lồ vào miệng họ, thân thể họ trở thành thân kim cương vượt khỏi sinh và tử. Ngài ban phước cho Đạo Sư Liên Hoa thành Daka Hayagriva và vị phối ngẫu là Vajra Varahi. Như thế, cả hai vị đều thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ.

Để dân chúng Sahor bước vào con đường Phật Pháp, Đạo Sư Liên Hoa và vị phối ngẫu đã đến thành phố để hành khất. Khi làm vậy, người dân đố kỵ và nói rằng, “Đây là kẻ ăn xin ngoại quốc, kẻ trong quá khứ đã giết chết đàn ông và quan hệ với đàn bà. Hắn quyến rũ công chúa và làm mất danh dự hoàng gia. Hắn sẽ lại tạo ra sự tàn phá; hắn cần bị trừng trị!”.

Nói vậy, mọi người chất gỗ đàn hương với dầu cho mỗi đống gỗ. Sau đó, họ thiêu sống Đạo Sư Liên Hoa cùng vị phối ngẫu của Ngài ở giữa làng.(1) (Địa điểm này được tin rằng là Rewalsar, nằm cách Mandi khoảng một giờ lái xe ở Himachal Pradesh, phía Bắc Ấn Độ và bây giờ nổi tiếng với tên gọi Tso Pema, Hồ Liên Hoa.)

Thông thường, khi người ta bị thiêu, khói sẽ ngừng sau 3 ngày, nhưng lúc đó, thậm chí sau 9 ngày khói vẫn chưa hết. Khi mọi người đến gần để nhìn rõ hơn thì ngọn lửa chợt bùng lên, thiêu cháy toàn bộ cung điện hoàng gia. Dầu biến thành một cái hồ, ở giữa đầy hoa sen. Trên bông hoa sen nở, ở giữa hồ, Đạo Sư Liên Hoa cùng vị phối ngẫu ngự một cách an nhiên tự tại. Khi ấy, nhà vua và quan lại, vô cùng kinh ngạc đã cất tiếng tán thán như sau:

HUNG!
Thân Ngài là thân kim cương bất biến.
Ngữ Ngài là ngữ Phạm âm bất biến.
Tâm Ngài là tâm hư không bất biến.
Chúng con tán thán và kính lễ Ngài, Đức Padma Vajra!
Vì vô minh, chúng con đã ngược đãi Ngài; Xin hãy tha thứ cho chúng con!
Xin hãy từ bi đem đến an bình cho đất nước chúng con!

Nhờ cầu nguyện như vậy, ngọn lửa trong thị trấn tắt dần và mọi thứ trở nên đẹp đẽ, an vui hơn trước. Đạo Sư từ đó được xưng tụng là Padmakara và Padmasambhava – Liên Hoa Sinh.

Ngài khiến toàn bộ xứ Sahor đi theo Phật Pháp và đưa chúng sinh đến cấp độ bất thoái chuyển.

Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Bây giờ, Ta cần phải đưa dân chúng Uddiyana vào Phật Pháp”. Đạo Sư và vị phối ngẫu của Ngài đi tới khất thực ở vương quốc Uddiyana.

Dân địa phương nhận ra Ngài và nói rằng, “Trong quá khứ, người này đã phá vỡ luật lệ hoàng gia và giết chết con trai thượng thư của chúng ta. Hắn sẽ lại làm hại đất nước; hắn cần bị trừng phạt!”.

Vị thượng thư trước kia có con trai bị giết đã cùng với dân chúng trong vùng, trói chặt Đạo Sư Liên Hoa và vị phối ngẫu. Họ xếp gỗ đàn hương xung quanh với dầu cho mỗi đống củi và thiêu Đạo Sư cùng vị phối ngẫu của Ngài. Trong quá khứ, khói ngừng sau 7 ngày, nhưng bây giờ, thậm chí sau 21 ngày, khói vẫn không ngừng. Nhà vua bảo các thượng thư đến điều tra. Không ai đủ gan để đến đó. Đức vua, người cha của Đạo Sư Liên Hoa trước đây, hoài nghi và nghĩ rằng, “Nếu Đại Sư thực sự là hóa thân diệu kỳ, Ngài không bị thiêu”.

Cùng với đoàn tùy tùng, đức vua tự mình đến xem. Ở đó, giữa hồ, được tạo ra từ dầu, giữa một vòm than hồng đồ sộ, Đạo Sư Liên Hoa và vị phối ngẫu ngự trên bông hoa sen, tự tại và rạng ngời với những giọt sương. Vì lòng bi mẫn để giải thoát chúng sinh, các Ngài mang tràng hoa sọ người. Nhà vua cùng mọi người đều kinh ngạc và sau khi lễ lạy, đi nhiễu quanh Đạo Sư, họ dâng lời tán thán:

Sau khi thành tựu tối thắng, thân Ngài vô cùng kỳ diệu.
Vượt khỏi sinh và tử, Ngài sinh ra từ bông hoa sen.
Ngài đeo tràng hoa sọ người để giải phóng vòng luân hồi nhờ lòng bi mẫn.
Chúng con tán thán Thánh thân Ngài, hỡi Padma Vajra!

Nhà vua chạm đầu vào chân Đạo Sư Liên Hoa và thỉnh cầu Ngài trở thành đối tượng tối thắng tôn kính ở triều đình nhưng Đạo Sư đáp:

Sinh ra trong ba cõi luân hồi là ngục tù đau khổ.
Thậm chí sinh ra làm một vị vua Phật tử cũng chỉ là sự ồn ào và xao lãng.
Nếu ngài không biết rằng tâm ngài là Pháp thân vô sanh,
Thì sự tái sinh trong luân hồi sẽ không ngừng, và ngài sẽ trôi lăn liên miên.
Hỡi Đức Vua vĩ đại, hãy nhìn vào bản tánh trống rỗng và thấu suốt của ngài!
Sau đó, ngài sẽ nhanh chóng thành tựu Phật quả viên mãn!

Ngay khi Đạo Sư Liên Hoa nói những lời này, nhà vua liền chứng ngộ tâm là Pháp thân. Chứng ngộ và giải thoát xảy ra đồng thời, và vua cha cùng với đoàn tùy tùng thành tựu “sự chấp nhận về bản tánh không sinh khởi”. Sau đó nhà vua tán thán:

HUM!
Đấng diệu kỳ vĩ đại, vị thành tựu tối thắng,
Nhờ chứng ngộ vô song lỗi lạc của Ngài,
Ngài mở ra bí mật lớn lao của mọi chỉ dẫn từ Chư Thiện Thệ.
Con xin đảnh lễ và tán thán Ngài!

Sau lời tán thán này, bởi đang mang tràng hoa sọ người, Đại Sư được gọi là Padma Thotreng Tsal, Đạo Sư Hoa Sen Vòng Sọ (Liên Hoa Thiên Linh Tràng).

Vì trước đây Ngài là con trai của nhà vua, nên Ngài được gọi là Liên Hoa Vương. Sau đó, Ngài ở lại 13 năm ở triều đình của vua cha và an lập toàn bộ vương quốc Uddiyana trên con đường Phật Pháp. Vua Indrabodhi, hoàng hậu và thượng thư, cùng 500 thương nhân thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Ấn.

Đạo Sư Liên Hoa sau đó đi đến mộ địa Jalandhara để thực hành. Lúc này, có vài vị thầy dị giáo được gọi là bốn đại phù thủy, mỗi vị có 500 môn đồ, những kẻ tiến tới bốn phía của Kim Cương Tòa để tranh luận.

Họ nói, “Nếu chúng tôi, những kẻ ngoại đạo, chiến thắng, các ông phải theo giáo lý của chúng tôi. Nếu các ông, những Phật tử, chiến thắng, thì chúng tôi sẽ theo Phật”.

Bốn vị học giả giữ cửa ở Kim Cương Tòa và tất thảy các học giả khác đều nghĩ rằng, “Mặc dù chúng ta có thể thắng trong tranh luận, nhưng chúng ta không thể thắng khi thi đấu pháp lực”. Nghĩ vậy, không ai dám nói cả.

Khi các học giả ở Kim Cương Tòa mở hội nghị trong cung điện của nhà vua, một bà lão xanh xao xuất hiện với cây gậy gẫy trên tay. Bà nói, “Các vị chỉ có thể chiến thắng nếu anh trai ta đến đây”.

Họ hỏi, “Anh trai bà là ai và đang ở đâu?”.

Anh trai ta là Padma Vajra và Người đang thực hành ở mộ địa Jalandhara”.

Sau đó họ hỏi, “Nếu vậy, làm sao chúng tôi có thể thỉnh mời Ngài tới?”.

Bà lão đáp, “Các ông không thể mời Ngài đến bằng cách cử một sứ giả. Thay vào đó hãy tập hợp trong chùa Đại Giác, sắp xếp một lễ cúng dường lớn và cầu nguyện. Ta sẽ đi thỉnh mời Ngài (1)”.

(1) Trong Bạch Liên Hoa, Mipham Rinpoche miêu tả cách thức Dakini dạy cho các học giả bài khẩn nguyện nổi tiếng đến Đức Padmasambhava, “Bài nguyện bảy dòng”:

HUM! Orgyen Yulgi Nubjang Tsam
Pema Gesar Dong po la
Yamtsen chog gi ngorub nyey
Pema jungney shesu drag
Khordu khandro mangpo kor
Khyekyi jeysu dagdrub kyi
Jingyi lobchir shegsu sol
GURU-PADMA-SIDDHI-HUM

HUM! Ở biên giới Tây Bắc xứ Orgyen
Được sinh ra trong nhụy một bông hoa sen
Kỳ diệu thay sự thành tựu viên mãn của Ngài
Lừng danh là Đấng Liên Hoa Sinh.
Được vây quanh bởi tập hội thánh chúng Dakini
Khi con tiếp bước theo sau dấu chân Ngài
Con khẩn cầu Ngài quang lâm đến đây và ban những ân phước!
GURU-PADMA-SIDDHI-HUM

Nói xong, bà lão biến mất. Tất cả các học giả sau đó đã tề tựu trong chùa, và như lời bà lão, họ bày biện một lễ cúng dường và khẩn cầu như sau:

Phía trước Kim Cương Tòa, nơi Chư Phật ba thời xuất hiện,
Một bất đồng bùng lên với những kẻ dị giáo ma quỷ.
Chúng con thiếu một Đấng Cứu Độ, người có thể đánh bại kẻ thù.
Xin hãy bảo vệ chúng con, hỡi Đấng Tôn Qúy, Bậc Sư Tử của loài người!

Họ cầu nguyện như vậy. Lúc rạng sáng, Đạo Sư Liên Hoa đã bay đến chánh điện Kim Cương Tòa, đáp xuống như chú chim đậu trên cành. Đại Sư nhập định “Chiến Thắng Toàn Bộ Thế Lực Ma Quỷ” và lắc trống gỗ trên tay.

Khi được hỏi về ý nghĩa của âm thanh, một vị hiểu biết âm thanh của phương Đông nói rằng, “Tiếng trống lớn Bồ đề tâm của lòng Từ đánh bại những kẻ ngoại đạo xảo quyệt”.

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Nam nói rằng, “Tiếng trống lớn Bồ đề tâm của lòng Bi khuất phục đạo quân ma quỷ của những kẻ dẫn đường sai lạc”.

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Tây nói rằng, “Tiếng trống lớn Bồ đề tâm của Hỷ tiêu diệt đám man rợ bất hòa”.

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Bắc nói rằng, “Tiếng trống lớn Bồ đề tâm của Xả khiến mọi thế lực đen tối tan biến”.

Lúc mặt trời mọc, cả phe ngoại đạo và phe Phật tử bắt đầu tranh luận. Đạo Sư Liên Hoa ngự trong chánh điện của Kim Cương Tòa, trụ trong thiền định “Chiến Thắng Toàn Bộ Thế Lực Ma Quỷ”, trong khi hóa hiện bốn hóa thân khác nhau ở bốn phương. Như thế Ngài bước vào cuộc tranh luận, vây quanh là 500 học giả. Sau khi phe Phật tử chiến thắng, bốn thầy phù thủy, cùng một số môn đệ, những kẻ có thần thông đã bay lên không trung. Đạo Sư Liên Hoa bắt ấn “Bọ Cạp Hăm Dọa” nhắm vào họ, quay một bánh xe lửa trên trời, Ngài buộc bốn thầy dị giáo phải bỏ chạy, kẻ nào kẻ nấy trở về chốn của mình. Tất cả môn đồ của họ chuyển sang đi theo Phật giáo.

Bốn vị thầy dị giáo sau đó nói rằng, “Ngài có thể giỏi hơn về lý luận và thần thông, nhưng chúng tôi chắc chắn Ngài sẽ chết trong vòng 7 ngày”. Nói vậy, họ bắt đầu đọc các thần chú tà ma.

Đạo Sư Liên Hoa cử hành một lễ tiệc cúng dường dâng lên chư Dakini và cầu nguyện. Lúc bình minh, Dakini Hàng Ma đặt hộp sắt tê giác dấu trong tay Đại Sư. Bà chỉ dẫn Ngài cách thức hàng phục mọi ma quỷ và dị giáo. Trong hộp tê giác này, Ngài tìm thấy các mật chú hàng phục của chư Dakini bao gồm chỉ dẫn về bánh xe kỳ diệu, mưa đá và sấm sét. Đạo Sư Liên Hoa đã tạo ra một cơn mưa sao băng rơi xuống nơi cư ngụ của các vị thầy dị giáo. Họ bị thiêu cháy toàn bộ và tan thành tro bụi. Mọi học giả ở Kim Cương Tòa xem Ngài là ngọc báu vương miện của họ và gọi Ngài là Senge Drakdog – Sư Tử Hống.

Đây là chương bốn trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Ngài chuyển hóa mọi người bằng thần thông, điều phục những kẻ dị giáo và xiển dương giáo lý Phật Đà.

Nguyên tác: ĐẤNG SINH TRONG HOA SEN – Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh
Biên soạn bởi: Yeshe Tsogyal
Được hiển lộ bởi: Nyang Ral Nyima Oser
Lời đề tựa bởi: Bậc Pháp Vương H.H Dilgo Khyentse Rinpoche
Được biên dịch từ tiếng Tây Tạng bởi: Erik Pema Kunsang
Hiệu đính bởi Marcia Binder Schmidt
Được biên dịch ra tiếng Việt bởi Liên Hoa Trí
Ở đây là phiên bản hiệu đính bởi Dharma Dipo, 2016

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung