Terma |

Câu chuyện cuộc đời Tổ Jigme Lingpa

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Trì Minh Vương hay Vidyadhara tối thắng Rigdzin Jigme Lingpa (1729-98) sinh ở Yoru, Tây Tạng trong một vùng vô cùng khiêm nhường. Đó là thời điểm mà tri kiến và thực hành về các giáo lý Đại Viên Mãn Dzogchen đang trở nên sai lạc bởi những giả định và suy đoán mang tính lý thuyết đơn thuần. Tổ Jigme Lingpa được xem là một hóa hiện của Ngài Manjushrimitra – đạo sư Dzogchen Ấn Độ, vị đệ tử căn bản của đạo sư Dzogchen nguyên thủy – Tổ […]

Bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar của vương quốc Gesar Ling

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar tại Tây Tạng.   ĐÔI NÉT VỀ GESAR XỨ LING      Khai Mật Tạng Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche một Đạo sư vô cùng nổi danh với bộ giáo lý Terma được phát lộ về các thực hành Gesar, […]

Tiểu sử Đại Thành Tựu Giả Do Khyentse Yeshe Dorje

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Do Khyentse Yeshe Dorje là hóa thân về tâm của Jigme Lingpa. Ngài đã biểu lộ năng lực tâm giác ngộ của ngài trong hình thức thần diệu phi thường, và về mặt này ngài là Đạo sư vĩ đại nhất của truyền thống Phật giáo Mật thừa Tây Tạng trong nhiều thế kỷ qua. […]

Tiểu sử ngắn Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Khai Mật Tạng Vương Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal Dorje. Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal (1628/1641-1708), được Đức Liên Hoa Sinh dự đoán sự ra đời của Ngài và Ngài sẽ có khả năng khám phá 108 kho tàng giáo lý ẩn mật […]

Cách thức Đức Padmasambhava được mời tới cung điện Đá Đỏ và điều phục vùng đất xây dựng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Đạo Sư Liên Hoa hướng về Hepori, nơi Vua Tạng và dân chúng tổ chức đón tiếp Ngài. Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Ta là kẻ cai trị của những người Tây Tạng đầu đen. Ta là sư tử chúa. Vì Ta cũng là vị vua hộ trì giáo pháp, Đại Sư phải kính lễ […]

Tiểu sử ngắn Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

    Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa vĩ đại và cao quý, là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng tại Tây Tạng. Đại Thành Tựu Giả Pema Lingpa (1450-1521) là một vị Thánh tăng thuộc trường phái Nyingma của […]

Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Tangtong Gyalpo

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Pháp vương của các Đạo sư thành tựu, Đức Tangtong Gyalpo chính là Đức Liên Hoa Sinh trở lại trong thân tướng con người. Đạo sư Thangtong Gyalpo sinh ra tại Ölpa Lhartse ở Tsang vào năm 1385 năm bò gỗ, chu kỳ sáu mươi năm lần thứ sáu. Ngài đã học tập dưới sự […]

Sự kết nối với Đạo sư Kim cương

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đây là một trích giảng trong giáo lý “Đạo sư Kim Cương” (The Guru is Your Diamond) của Đức Jetsunma Ahkon Lhamo, Giám Đốc Tâm linh của Kunzang Palyul Choling (KPC). Jetsunma (Nữ Đạo Sư Tôn Quý) là phụ nữ Tây phương đầu tiên được Đức Pháp Vương H.H Penor Rinpoche chính thức công nhận là […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung