Quốc Tế |

Vì sao Học viện Phật Giáo Larung Gar miền Đông Tây tạng lại có ảnh hưởng quan trọng?

Quốc Tế

Trên con đường gập ghềnh đến vùng Serta xa xôi, cảnh quan trên đường dốc đổ xuống Học viện Phật giáo Larung thật không giống bất cứ nơi đâu. Sau khi đã ôm một vòng cua hẹp, tầm nhìn xuống thung lũng bỗng mở rộng ra và [hiện ra] các mật thất màu đỏ, các tu viện được […]

Lịch Hoằng Pháp của Đức Dungsey Lhuntrul Rinpoche tại Mỹ

Quốc Tế TU VIỆN

The Ripa Ladrang Foundation joyously welcomes Dungsey Lhuntrul Rinpoche to New York, Los Angeles and San Francisco in June and July. Register Online Today Lhuntrul Rinpoche is the lineage holder for the Ripa Lineage of Vajrayana Buddhism and Abbot of Rigon Tashi Choeling Monastery in Nepal. His gentle, powerful presence and deep compassion come to […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung