Tâm xả ly |

Những thú vui trong tam giới như giọt sương trên ngọn cỏ

Home Tâm xả ly Thực hành

Như giọt sương trên cỏ, những vui thú trong tam giới Chẳng mấy chốc sẽ tự bốc hơi. Nỗ lực đạt được giải thoát tối thượng Điều không bao giờ thay đổi, là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Khi bạn hiểu được sự hợp nhất giữa tánh không và sự khởi lên phụ […]

Loại trừ những chướng ngại cho một sự chết thuận lợi

Home Tâm xả ly Thực hành

Thi Kệ Số Bốn Xin cho chúng tôi được giải tỏa khỏi sự tràn ngập của đau khổ Qua nhiều nguyên nhân của sự chết Khi trong tập họp này của những nhận thức sai lầm về chủ thể và đối tượng Thân thể của ảo tưởng được cấu thành bởi bốn yếu tố bất […]

Sự cúng dường

Home Tâm xả ly Thực hành

Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt, cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu chúng ta bỏ đi những tình cảm sở hữu đối với của cải của chúng ta. Chúng ta cúng dường chúng […]

Cái bẫy của khổ đau

Tâm xả ly Thực hành

Đức Phật biết rằng sự chạy đuổi không mỏi mệt theo hạnh phúc trong dục lạc thế gian khiến chúng ta bị trói buộc vào cái vòng tận cùng của nhân và quả, của yêu và ghét. Mỗi ý nghĩ, lời nói hay hành động là nhân đưa đến quả, rồi quả ấy lại trở […]

Nghiệp luật nhân quả

Tâm xả ly

Ngài từ bỏ việc xấu, làm việc thiện, như giáo lý về nhân quả.  Công hạnh của Ngài noi theo tiến trình của các Thừa. Nhờ cái Thấy viên mãn, Ngài thoát khỏi mọi bám chấp.  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Chương này cần phải được giảng giải và học […]

Tái Sinh Và Nghiệp

Tâm xả ly

Tái sinh và nghiệp là những vấn đề liên quan đến nhau gắn liền với mỗi cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc là sự nối tiếp của khoảnh khắc trước đó, và theo quan điểm Phật giáo sự nối tiếp từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác dường như không dứt. Tái sinh, nói một […]

Sự sản sinh niềm tin

Tâm xả ly

Cách thực tế để sản sinh niềm tin trong giáo lý đạo Phật là thọ quy y. khi đã thọ quy y, người ta hứa giữ những hướng dẫn của vị thầy trước nơi linh thiêng hay đối tượng mà họ tin tưởng và chấp nhận là phi thường và xuất sắc. Chủ đề về quy y được chia làm bốn phạm trù: 1. Bản chất của sự quy y 2. Sự phân biệt của quy y 3. Những quy tắc của thọ quy y […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung