Bồ Đề Tâm |

Nhớ tưởng sự Vô Thường và Cái Chết

Bồ Đề Tâm Thực hành

Thiền định: Hãy ngắm nhìn mọi sự Thiền định: Hãy ngắm nhìn mọi sự – bản ngã, hành động, đối tượng; bằng hữu, kẻ thù, người không quen biết, những người là đối tượng của sự tham luyến của bạn, sự sân hận, và sự vô minh; mọi hiện tượng mang lại kết quả – […]

Những lời dạy về phát Bồ đề tâm như con đường

Bồ Đề Tâm Thực hành

Vị Thầy vĩ đại Padmakara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển Đại Thừa, Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất. Hành động luôn vì lợi ích của người khác, Ngài là người dẫn dắt cứu độ tất cả chúng sanh trong sinh tử luân hồi đến niết bàn. Không cần phải thỉnh cầu, Ngài đều ban những […]

Sự khác biệt giữa lòng yêu thương và lòng lưu luyến

Bồ Đề Tâm Thực hành

Giống như nước muối, những gì giúp bạn cảm thấy hài lòng sẽ làm gia tăng lòng lưu luyến trong bạn bất luận bạn vận dụng chúng nhiều hay ít. Bài luyện tập về lòng khoan dung vị tha bằng cách xem chúng giống như một chiếc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong […]

Rèn luyện Tâm thức – Bài 2

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trong mọi hành động, xin tự mình soi xét, Và ngay khi phiền não vừa khởi sinh – Gây hiểm nguy cho người khác và chính mình – Nguyện đối diện và phá tan mạnh mẽ. Câu này thực sự là tâm điểm của những gì có thể được gọi là tinh túy của sự thực hành Giáo pháp của Đức Phật. Khi chúng ta nói về Pháp […]

Rèn luyện tâm thức – Bài kệ 1

Bồ Đề Tâm Thực hành

Với kiên tâm đạt mục tiêu cao tột Vì lợi ích tất cả chúng hữu tình Họ hơn cả Ngọc Bảo Châu Như Ý Nguyện luôn yêu trân quý mọi chúng sinh. Bốn câu này nói về sự trưởng dưỡng một cảm giác yêu quý tất cả mọi loài chúng sinh. Điểm chính yếu của bài Kệ này nhấn mạnh đến việc phát triển một thái độ khiến cho bạn xem những chúng sinh khác vô cùng quý báu, quý hơn cả […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung