Kho Tàng Terma |

Những yêu cầu để được thọ nhận quán đỉnh

Đọc thêm Kho Tàng Terma

Để có thể thụ nhận quán đỉnh, hành giả phải phát tâm thụ nhận ân đức gia trì, thực hành những giáo pháp tương ứng trong tương lai và phát tâm tức thời thực hành giáo pháp được truyền thụ. Để thành tựu, lễ truyền pháp quán đỉnh cần hội đủ ba nhân duyên điều […]

Những lời chỉ dạy của Đức Liên Hoa Sinh về Kim cương sư và Bổn tôn Yidam

Đức Liên Hoa Sinh

Những lời chỉ dạy cho công chúa Tsogyal  Những giáo huấn khẩu truyền về Kim Cương Thừa. Những câu hỏi và đáp về những tính cách của một vị Thầy  Và làm sao thiền định về một Bổn Tôn Yidam. NAMO GURU Trước hết, Padmakara, Đại Đạo Sư từ Uddiyana, được sanh ra từ một hoa sen. Tiếp theo Ngài thành tựu mức độ Vidyadhara đời sống[30]. Cuối cùng Ngài đạt sự chứng đắc tối thượng của Đại ấn […]

Kim Cang Phổ Ba (Vajrakilaya)

Kho Tàng Terma VajraKilaya

Đôi điều về phẫn nộ tôn Vajrakilaya  Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) còn được gọi là Vajrakumara (Kim Cang Đồng Tử) có nghĩa là tuổi trẻ bất diệt. Ngài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân, là đại diện cho tam thân (Pháp thân, Báo Thân, Hoá Thân), lục độ Ba La Mật […]

Truyền thống Terma của dòng Cổ Mật (Nyingma)

Giới thiệu Kho Tàng Terma

Ảnh: Terma Gesar Ling do Terton Namkha Drimed Rinpoche khám phá  Terton Namkha Drimed Rinpoche Bài báo này đã được xuất bản trong Nhật báo Tây Tạng, Dharamsala, Ấn Độ, mùa Đông năm 1990. [1] Đồng cốt Người có thiện tâm, thậm chí nếu vào thời không có Phật, sẽ nhận được Giáo Pháp từ […]

Tiểu sử ngắn Đức Bà Yeshe Tsogyal

Phối Ngẫu Tâm Linh Truyền Thừa Ripa Yeshe Tsogyal

Các giáo lý của Đức Bà Yeshe Tsogyal hiện được hộ trì chính yếu bởi dòng truyền thừa Ripa, Terton Taksam Samten Lingpa vị Tổ của Truyền thừa Ripa đã khám phá ra tiểu sử cuộc đời của Đức Bà Yeshe Tsogyal: “Vũ Điệu Dakini – Đời sống bí mật và những bài ca của […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung