Kho Tàng Terma |

Tràng ngọc báu Kim Cương – Cuộc Đời Và Sự Giải Thoát Của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Sự chào đời và cai quản của Đạo Sư ở Xứ Uddiyana Emaho! Từ cõi giới bao la vô biên của sự đơn giản, Trong cung điện Hàng Liên Hoa Đại Lạc[2], Vô Lượng Quang Phật, Thủ Lĩnh Tam Thân, quyết tâm điều phục những chúng sinh man rợ trong luân hồi, tiêu trừ tà […]

Lời cầu nguyện được tái sinh trong Cõi Tịnh độ Ngayab, Liên Hoa Quang

Đức Liên Hoa Sinh

Emaho Rangnang deng chen jokpo podrang tser Emaho! Kỳ diệu thay! Trên đỉnh của cung điện xuất hiện tự nhiên xứ Dengshen Jokpo Rangjung lhundrup ngayab pelri u Ở trung tâm của Núi cõi Ngayab vinh quang hiển lộ-tự nhiên, Rang tsel nyam nang gongpel shelmé kang Sừng sững ngôi chùa thiêng liêng, năng lực […]

Tsechu Soldep – Bài nguyện ngày thứ Mười

Đức Liên Hoa Sinh

Trận mưa những sự ban phước: Một bài nguyện tưởng nhớ những sự kiện đặc biệt trong đời Đức Padmasambhava, Đức Phật thứ hai xứ Uddiyana. “Tất cả những ai không ngừng cầu nguyện Đức Orgyen, Đức Phật thứ hai, đặc biệt là trong thời đại suy hoại này, sẽ nhanh chóng chứng ngộ những […]

Gesar là ai

Gesar Ling Kho Tàng Terma

Tobgyal Rinpoche[2] thường nói vài lời mỗi ngày trong một Pháp hội Drupchen (Đại Thành Tựu) ở Lerab Ling để truyền cảm hứng cho đại chúng tham dự thực hành nhóm này và làm sáng tỏ những khía cạnh quan trọng của con đường. Thỉnh thoảng trong những lúc nghỉ giải lao, điều gì đó xảy ra khiến Rinpoche đưa ra những giải thích đơn giản về thực hành, điều có thể giúp […]

Cách Ngài viếng thăm những địa điểm linh thiêng cho việc hành trì ở Tây Tạng, chôn giấu các kho tàng tâm

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Hoàng tử Mutig Tsenpo lên ngôi vua và cai trị đất nước theo luật lệ của Vua Cha. Ngài chạm đầu vào gót sen Đạo Sư Liên Hoa, bày những tấm nệm thêu gấm và dâng lên Đại Sư áo choàng da sói trắng để mặc. Dâng đồ uống gồm rượu nho và rượu gạo, […]

Cách Đại Sư chôn giấu giáo lý và chỉ dẫn như các kho tàng và ban những tiên tri cho Đức Vua

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo Sư Padmakara sau đó nói với Vua Trisong Deutsen rằng: “Để duy trì luật lệ hoàng gia, Ta, Padmakara, Vairochana, Namkhai Nyingpo, Atsara Yeshe cùng nhiều vị khác đã chuyển dịch các Mật chú phẫn nộ. Chúng ta đã dịch các Mật chú phẫn nộ và điều phục từ những ngôn ngữ gồm Uddiyana, […]

Cách Ngài bổ nhiệm vị bảo hộ các chùa chiền, dịch các Mật chú phẫn nộ để bảo vệ Phật Pháp

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng: “Trong 500 năm suy đồi, một vị bảo hộ phải trông giữ ngôi chùa của Ta”. Ngài dâng tiệc cúng dường lên Đức Padmasambhava, thưa rằng: EMAHO! Đạo Sư Tôn Qúy, Từ nay cho tới 500 năm cuối cùng Sẽ không có vị vua nào có công đức như ta. […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung