Kho Tàng Terma |

Cách Yeshe Tsogyal Tiếp Tục Bảo Vệ Tăng Đoàn và Làm Lợi Lạc Chúng Sinh

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

Cách thức Đức Vimalamitra được thỉnh mời và sự trục xuất Đức Vairochana được nhận ra là sai lầm

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen sau đó ngẫm nghĩ sâu xa và hình thành ý định này, “Ở Tây Tạng, ta sẽ khiến Pháp thiêng chiếu tỏa như mặt trời mọc. Vì thế, Ta phải thỉnh mời Đại Sư Vimalamitra, người nổi tiếng uyên bác nhất trong năm trăm học giả ở Ấn Độ[1]”. Đạo Sư Vimalamitra […]

Cách thức ngài Vairochana từ gia đình Pagor đến Ấn độ để tìm cầu giáo pháp và bị lưu đày tới Tsawarong

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen sau đó nằm mộng rằng Đức Kim Cang Tát Đỏa vinh quang xuất hiện trên bầu trời và ban một tiên tri: “Này Đức Vua, ở một vùng đất của Ấn Độ, có một giáo lý gọi là Đại toàn thiện linh thiêng, đem lại giải thoát, đồng thời với sự hiểu, […]

Cách thức năm vị Tăng người Tây Tạng đến Ấn Độ tìm kiếm giáo lý và việc Đức Namkhai Nyingpo thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo Sư Liên Hoa sau đó nghĩ rằng, “Để nhà vua và thần dân Tạng thực sự tin tưởng vào giáo lý của Ta, chúng cần được mang từ Ấn Độ đến Tây Tạng”. Ngài nói với vua Trisong Deutsen rằng, “Hỡi Đức Vua Tôn Qúy, để nhà vua và thần dân Tạng thực sự […]

Sự quán tưởng trong thực hành Guru Yoga

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều ta quán tưởng không là một sản phẩm của trí năng mà là sự thực vốn có tự ban sơ. Điều này có nghĩa là chúng ta nhận thức sự toàn thiện tự nhiên của môi trường là một cõi Phật và chúng sinh ở trong đó là các hiện thể […]

Cách thức Đức Padmasambhava được mời tới cung điện Đá Đỏ và điều phục vùng đất xây dựng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Đạo Sư Liên Hoa hướng về Hepori, nơi Vua Tạng và dân chúng tổ chức đón tiếp Ngài. Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Ta là kẻ cai trị của những người Tây Tạng đầu đen. Ta là sư tử chúa. Vì Ta cũng là vị vua hộ trì giáo pháp, Đại Sư phải kính lễ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung