Kho Tàng Terma |

Cuộc đời của Đạo sư Manjushrimitra

Giới thiệu Home

Manjushrimitra (‘Jam dPal bShes gNyen) sinh trong một gia đình bà la môn trong thành phố Dvikrama ở hướng tây của Bodhgayā tại Ấn Độ. Thân phụ ngài là Sādhushāstrī, và thân mẫu là Pradīpālokā.Ngài trở thành một học giả của cả năm lĩnh vực học thuật. Trong một linh kiến thanh tịnh, Đức Văn […]

Cất giấu các kho tàng và sự tiên tri về sự phục hồi của chúng

Đọc thêm Home Kho Tàng Terma

Toàn bộ phần khung của tri thức tinh yếu đã được viết xuống trong năm bản văn của năm dòng truyền thừa trên năm loại giấy da và được đặt trong các thùng chứa đặc biệt huyền diệu. Những kho tàng, cả chính và phụ, được ẩn dấu ở Lhasa, Samye, Yoru, và Tradruk, trong […]

Huyền thoại Đại Bảo Tháp

Đọc thêm Home

Kho báu ở Baudha Bảo Tháp thật sự (Stupa) hiện tại ở Baudha, nơi mà người Tây Tạng gọi là Jarungkhasor, được tọa lạc ở giữa thung lũng Kathmandu, với những rặng núi bao phủ xung quanh, trông nó giống như một viên ngọc nằm ở giữa một mandala thiên nhiên. Đây là tâm điểm […]

Trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng

Chưa được phân loại Đọc thêm Home Nyingmapa

Chương này dựa căn bản trên KZ, KZZ, SG, DD, KNR, và các nguồn khác. Trường phái cổ xưa nhất đã sản sinh ra bốn trường phái chính của Tây Tạng là phái Nyingma, hay phái “Cổ Mật”. Mặc dù Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ bảy dưới sự trị vì của Songtsen […]

Biến Sự Thực Hành Thành Bộ Phận Của Đời Mình

Giáo Lý Home Nyingmapa

Nói chung, bằng thuật ngữ “hành giả Pháp,” chúng ta muốn nói tới một người có thể vận dụng mọi loại hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, người có thể sử dụng ngay cả những kinh nghiệm tệ hại nhất như các chất xúc tác để trợ giúp cho những tiến bộ vượt trội hơn nữa trong thực hành của họ. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta tự nhận biết mình phải thực sự làm sáng tỏ sự thực hành, […]

Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung