Kho Tàng Terma |

Giáo huấn Phowa

Đọc thêm Home Kho Tàng Terma

Có nhiều cách thực hành phowa (1) khác nhau. Hầu hết chúng là sadhana (2) Amitabha (Đức Phật A Di Đà). Tôi đã nhận một sadhana từ dòng Nyingma và cũng nhận một sadhana khác của dòng Naropa. A Di Đà là vị Bổn Tôn đặc biệt trợ giúp cho ta trong việc chuyển di […]

Một câu chuyện của Yogi Phurba

Home Kho Tàng Terma VajraKilaya

Về mặt biểu lộ phương diện hoạt động của chư Phật, đôi khi người ta nói rằng các yogi (hành giả) Vajrakilaya uy lực hơn các yogi Yamantaka, thân tướng phẫn nộ của Manjushri (Đức Văn Thù). Vajrakilaya tượng trưng cho phương diện hoạt động của tất cả chư Phật, và Yamantaka Heruka tượng trưng […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Tâm chơi đùa

Đọc thêm

Cá chơi đùa trong nước, Chim chơi đùa trong bầu trời. Người bình thường chơi đùa trên mặt đất, Người cao cả chơi đùa trong sự phô diễn của Pháp tánh. Sự chơi đùa của một người lại là sự nghiêm trọng của người khác. Sự nghiêm trọng của người này là sự chơi đùa […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Thói Quen, Giấc Mộng Và Thời Gian

Giáo Lý

“Hình tướng của ta xuất hiện như một giấc mộng, Những chúng sinh họ cũng giống như một giấc mộng. Ta dạy giáo lý như giấc mộng để họ đạt đến Giác ngộ như mộng”. Từ vô thủy không có những thói quen (tập khí). Vì trong tâm tự nhiên không bị quy định. Thế […]

Cuộc đời của Đạo sư Manjushrimitra

Giới thiệu

Manjushrimitra (‘Jam dPal bShes gNyen) sinh trong một gia đình bà la môn trong thành phố Dvikrama ở hướng tây của Bodhgayā tại Ấn Độ. Thân phụ ngài là Sādhushāstrī, và thân mẫu là Pradīpālokā.Ngài trở thành một học giả của cả năm lĩnh vực học thuật. Trong một linh kiến thanh tịnh, Đức Văn […]

Những câu hỏi thú vị về Đức Phật

Đọc thêm

Từ khi đức Phật đản sinh đến thành đạo Thân thế của Đức Phật như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu xuất thân là một Thái tử, tên Tất-Đạt-Đa, dòng họ Cồ Đàm, Vương tộc Thích Ca, thuộc đẳng cấp Sát-đế-lợi, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-Da Đức Phật đản sinh vào […]

Cất giấu các kho tàng và sự tiên tri về sự phục hồi của chúng

Đọc thêm Kho Tàng Terma

Toàn bộ phần khung của tri thức tinh yếu đã được viết xuống trong năm bản văn của năm dòng truyền thừa trên năm loại giấy da và được đặt trong các thùng chứa đặc biệt huyền diệu. Những kho tàng, cả chính và phụ, được ẩn dấu ở Lhasa, Samye, Yoru, và Tradruk, trong […]

Huyền thoại Đại Bảo Tháp

Đọc thêm

Kho báu ở Baudha Bảo Tháp thật sự (Stupa) hiện tại ở Baudha, nơi mà người Tây Tạng gọi là Jarungkhasor, được tọa lạc ở giữa thung lũng Kathmandu, với những rặng núi bao phủ xung quanh, trông nó giống như một viên ngọc nằm ở giữa một mandala thiên nhiên. Đây là tâm điểm […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung