Kho Tàng Terma |

Cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Sau đó, Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la ba drey vàng lên tất cả các học giả mà ngài đã thỉnh mời từ Ấn Độ. Ngài dâng nhiều y phục, thức ăn, đồ uống và tổ chức một lễ tạ pháp rộng lớn. Đức Vua tặng những món quà cho tất cả các dịch giả vì […]

Cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi thọ của Đức Vua

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen nói với Đại Sư Padmakara rằng, “Bởi nghiệp lực tốt lành của mình, mọi ước nguyện đã được hoàn thành. Đặc biệt, thật may mắn khi Giáo Pháp đã được chuyển dịch và giảng dạy, chiếu sáng như mặt trời. Bây giờ, xin Ngài hãy ban một giáo lý để kéo dài […]

Cách Yeshe Tsogyal Tiếp Tục Bảo Vệ Tăng Đoàn và Làm Lợi Lạc Chúng Sinh

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

Cách thức giáo pháp được chuyển dịch và thiết lập ở Samye

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen lúc này thỉnh mời Đại Sư Danashila uyên bác từ xứ Singala và Đức Kamalashila từ Trung Hoa. Trước đây, ngài mời Đại Sư Bồ Tát xứ Sahor, Đức Vimalamitra từ Kashmir, và Đạo Sư Padmakara xứ Uddiyana. Như vậy, ngài mời năm đạo sư uyên bác và thành tựu vĩ đại. […]

Cách thức Đức Vimalamitra được thỉnh mời và sự trục xuất Đức Vairochana được nhận ra là sai lầm

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen sau đó ngẫm nghĩ sâu xa và hình thành ý định này, “Ở Tây Tạng, ta sẽ khiến Pháp thiêng chiếu tỏa như mặt trời mọc. Vì thế, Ta phải thỉnh mời Đại Sư Vimalamitra, người nổi tiếng uyên bác nhất trong năm trăm học giả ở Ấn Độ[1]”. Đạo Sư Vimalamitra […]

Cách thức Đức Vua thiết lập luật Phật Pháp

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen ngẫm nghĩ rằng, “Mong ước của Ta là đưa vương quốc Tây Tạng vào con đường Phật Pháo. Ta đã cử những người Tạng xuất chúng nhất đến Ấn Độ để đem giáo lý diệu kỳ về xứ Tạng. Tuy nhiên, các thượng thư thù địch với Pháp cảm thấy độ kỵ […]

Cách thức ngài Vairochana từ gia đình Pagor đến Ấn độ để tìm cầu giáo pháp và bị lưu đày tới Tsawarong

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen sau đó nằm mộng rằng Đức Kim Cang Tát Đỏa vinh quang xuất hiện trên bầu trời và ban một tiên tri: “Này Đức Vua, ở một vùng đất của Ấn Độ, có một giáo lý gọi là Đại toàn thiện linh thiêng, đem lại giải thoát, đồng thời với sự hiểu, […]

Cách thức năm vị Tăng người Tây Tạng đến Ấn Độ tìm kiếm giáo lý và việc Đức Namkhai Nyingpo thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo Sư Liên Hoa sau đó nghĩ rằng, “Để nhà vua và thần dân Tạng thực sự tin tưởng vào giáo lý của Ta, chúng cần được mang từ Ấn Độ đến Tây Tạng”. Ngài nói với vua Trisong Deutsen rằng, “Hỡi Đức Vua Tôn Qúy, để nhà vua và thần dân Tạng thực sự […]

Sự quán tưởng trong thực hành Guru Yoga

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều ta quán tưởng không là một sản phẩm của trí năng mà là sự thực vốn có tự ban sơ. Điều này có nghĩa là chúng ta nhận thức sự toàn thiện tự nhiên của môi trường là một cõi Phật và chúng sinh ở trong đó là các hiện thể […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung