Liên Hoa Hỷ |

Tỉnh giác về cái chết

Tham khảo Thực hành

Mọi người cần phải tỉnh giác về cái chết, đó là việc suy ngẫm rằng mình sẽ không sống lâu trên cõi đời này. Nếu không có ý thức về sự chết, người ta sẽ không biết lợi dụng kiếp người đặc biệt này mà mình đang có được. “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục”, có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn […]

Ngày mai là ngày vía Đức Gesar – 09/07/2017

Tin Tức

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, vì lợi ích của chúng sinh Đức Gesar xuất hiện trong thời kỳ mà chúng sinh hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu … Đức Gesar hóa thân diệu kỳ của Đức Liên Hoa Sanh […]

Ba mươi sáu lỗi lầm ảnh hưởng tới quan hệ Thầy và đệ tử

Kim cương thừa Thực hành

Trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (mNgon-rtogs rgyan, tiếng Phạn, Abhisamayalamkara), Đức Di Lặc đã liệt kê bốn mươi sáu lỗi lầm ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ tương ứng với căn cơ của chư Bồ tát (sbyor-ba’i skyon). Những lỗi lầm này có thể xảy ra trong tâm thức của một Bồ […]

Ngày mai là ngày vía Chư Dakini – 19/06/2017

Tin Tức

Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên. Ngày mai, 19/6/2017 tức ngày 25 Tạng Lịch – ngày vía của Chư Dakini, mọi […]

Uy nghi giới hạnh trong Phật Pháp

Tham khảo Thực hành

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII khai thị “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là tất cả mọi người sống trong hòa hợp tương thân tương ái”. Kính lễ Kim Cương Thượng Sư Tôn! Đấng Pháp Vương Drukpa tôn quý, Ngài là chủ hết thảy Đạo sư, Mang phúc lợi nhiêu ích hữu […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung