Đừng lãng phí sự tái sinh làm người toàn hảo của quý vị |

Đừng lãng phí sự tái sinh làm người toàn hảo của quý vị

Tham khảo Thực hành

Lama Zopa Rinpoche đã gửi cho một tu viện bức thư này cùng với một ảnh 3D hình một con rùa:

“Tôi là con rùa mù nổi tiếng. Trong vô lượng kiếp, tôi đã nỗ lực để có cơ hội đưa cổ của mình vào chiếc vòng vàng nổi tiếng nhưng điều đó vẫn không xảy ra, dù chỉ một lần.

Nhưng quý vị đã nhận được thân người toàn hảo này, đã gặp được Phật Pháp – điều đó thực sự như một giấc mơ, thật khó mà tin nổi. Chớ lãng phí thân người đó ngay cả một giây, xin hãy làm việc cho sự giác ngộ và thực hành Bồ đề tâm.

Con rùa nói: “Tôi không biết chiếc vòng vàng ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi đã nghe nói rằng tinh túy của toàn bộ Phật giáo là sự phát triển Bồ đề tâm, đưa tất cả chúng sinh đến sự Toàn Giác.

Câu thần chú trên chiếc mai rùa của tôi, chỉ nhìn thấy nó là quý vị có thể đạt được sự toàn giác. Tôi mang nó trên lưng khắp các đại dương, khai sáng cho những người khác, ít nhất là những con rùa khác, cũng như toàn thể chúng sinh kể cả kẻ thù của tôi, những kẻ ăn thịt tôi, làm hại tôi.

Xin tạm biệt, sớm gặp lại quý vị ở cõi người!”

Với rất nhiều lòng yêu thương và những lời cầu nguyện

Đức Lama Zopa Rinpoche

Nguyên tác : “Advice from Lama Zopa Rinpoche” http://74.55.149.51/teachers/zopa/advice.html
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

Chú thích: Thần chú bên cạnh con rùa – mỗi lần nhìn thấy thần chú này sẽ tịnh hóa ác nghiệp quý vị đã tạo ra trong 100 triệu kiếp.

Thần chú trên mai rùa – nhìn thần chú này sẽ khiến cho quý vị đạt được giác ngộ.”

Ghi chú thêm của người dịch:

Về các Thần chú trong hình con rùa, một Tăng sinh Việt Nam đang học tiếng Tây Tạng tại Ấn Độ đã giúp đọc những hàng chữ trên tấm hình và giải thích như sau:

Thần chú bên góc trái con rùa là OM HANU PASHA BHARA HEYE SVAHA – (Om Ha-nu Pa-sha Bha-ra Hê-Yê Soa-ha) là thần chú giải thoát qua sự nhìn thấy mà ở VN hiện nay ấn tống rất nhiều, nhất là Ngài Garchen Rinpoche vừa rồi vào VN có phát cho mọi người. Thường thần chú này hay đi cùng với câu chú: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat.

Trên mai con rùa có hai Thần chú, đó là Lục Tự Đại Minh (OM MANI PADME HUNG HRI), đi kèm với câu chú phía dưới là Lục Đạo Kim Cang Chú, 6 âm trong 6 cõi (A AH SHA SA MA HA).

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung