Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Dòng |

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Dòng

Tham khảo

Giáo lý của dòng phái nói thầm bên tai;

Vì đó chính là hơi thở của Dakini  .

~ Milarepa

Dòng tinh túy có nghĩa : Mọi sự nối kết tự nhiên không thể phá vỡ . Vì đó là năng lượng tương tục thanh tịnh và tự nhiên . Nếu tách lìa năng lượng tự nhiên khỏi nguồn bí mật . Nó trở nên che ám và bất tịnh và dòng bị phá vỡ . Khi những nguyên tố vi tế chúng ta trở nên thô và bị che chướng bởi năm uẩn . Vì thế tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố có vẻ giảm hay hoàn toàn như mất đi . Nhưng thực ra nó chỉ bị che khuất bởi những chướng ám .

Mọi sự có thể thấy được đều có tinh túy không thể thấy được .  Thậm chí xi măng có vẻ hoàn toàn thô và không có sự sống ; nhưng vẫn có tinh túy tự nhiên không thể thấy . Cội nguồn không có chất thể của những nguyên tố lúc nào cũng tỏa thấm khắp mọi hiện tượng thô và tế . Cho dù chúng ta làm đứt vỡ dòng . Cái có thể thấy cũng chỉ là phần cặn không có sự sống .

Khi ăn thực phẩm tươi , tự nhiên có từ những nguyên tố thô có thể thấy . Nhưng thật sự nó nối kết với những nguyên tố vi tế để sản xuất năng lượng không thể thấy .  Những nguyên tố thô của hiện tượng khi thức nối kết với những nguyên tố vi tế để sản xuất ra chất thải không thể thấy trong hình thức những giấc mơ .

Khi sinh ra đời , nghiệp của những đời trước nối kết với những hoàn cảnh và điều kiện của đời này , tạo thành những tình huống mộng . Trong mỗi trường hợp , cái còn lại có vẻ như trơ lì . Vì bị phân cách khỏi nguồn không thể thấy và dòng tinh túy có vẻ bị phá vỡ . Và chất thải chính là cặn bã của dòng bị phá vỡ .

Cái gì càng tươi mới . Cái đó càng gần gũi với cội nguồn tự nhiên và dòng tự nhiên .  Thức ăn càng cũ càng thiu thối và trơ lì .  Vì thế tinh túy bí mật của nó càng khó vào khi chúng ta ăn .  Hiện tượng của chúng ta thường trực trong tiến trình trơ lì và thiu thối . Trừ phi qua thực hành , mới có thể đưa nó trở lại sự tươi mới .   Thân thể chúng ta thường trực trong tiến trình trở nên trơ lì . Trừ phi qua thực hành mới có thể đưa trở lại Thân Của Cái Bình Trẻ Trung .

Tuổi trẻ tượng trưng cho sự quân bình thuần túy trong Pháp . Vì tinh túy bí mật của những nguyên tố biểu lộ có thể thấy trong sự vật khi chúng còn trẻ . Và những nguyên tố thô và tế của chúng là quân bình . Khi thân cây trẻ trung , lá sẽ phô bày ánh sáng tinh khiết và những màu sắc tươi trẻ . Vì nhánh , rễ , lá hấp thụ và sử dụng đất , nước , lửa,  không khí và không gian quân bình với nhau .

Khi chúng sinh còn trẻ . Thân thể họ nhẹ nhàng và phản xạ còn tươi mới . Vì nuôi dưỡng thân thể họ bằng thức ăn từ đất . Máu từ nước . Sức nóng từ lửa mặt trời , hơi thở từ không khí và ý thức từ không gian của tâm quân bình với nhau  Khi chúng sinh già lão . Sự tương quan bất quân bình phát triển giữa những nguyên tố thô và tế vốn nương dựa lẫn nhau .  Một số nguyên tố thô trở nên vượt trội và dễ thấy hơn .  Những cái khác trở nên yếu đi và ngủ vùi .

Cây cối sinh ra lớp vỏ nặng và trơ lì .  Thân người sinh ra móng , tóc , mủ , đờm , dãi , già cỗi và mất sức sống .  Lá cây trở nên giòn , kém màu sắc . Những phản xạ của con người cứng và yếu ớt . Cuối cùng , sự liên kết giữa những nguyên tố thô và tế trở nên mất quân bình và trở nên tan vỡ còn lại cội cây khô hay một xác chết trơ lì bất động .

Với những người có thể vượt khỏi những nguyên tố thô và tế ngăn ngại không có sự mất quân bình . Như vậy không để lại thân nguyên tố thô trơ lì bất động .  Họ để lại thân cầu vồng , tinh túy thanh tịnh có màu sắc của những nguyên tố thấy được . Khi không thể vượt khỏi để đi vào cái không có chất thể .  Và dòng chất thể của chúng ta chỉ truy nguyên đến giới hạn hạt chất thể vi tế mà thế hệ ngày nay tạm thời gọi là hạt Quark . Có lẽ, thế hệ sau có thể sẽ đặt tên khác cho giới hạn chất thể vi tế mới .

Đây là dòng tâm thức mê lầm của sinh tử . Nếu chúng ta liên tục nhận biết tinh túy bí mật tỏa khắp mọi hiện tượng . Nên dòng Tâm Trí Huệ tự nhiên không dứt vỡ . Và vốn vô ngại và vô chung . Dòng có nghĩa : Những phẩm tính quý báu liên tục không đứt vỡ , được biểu lộ qua nhiều hình tướng và phương tiện khác nhau và tinh túy vẫn luôn thanh tịnh thuần khiết .

Theo Luật tạng có bảy vị nắm giữ dòng luật của Phật Thích Ca Mâu Ni . Theo những vị nắm giữ dòng Bồ đề tâm qua Văn Thù Sư Lợi và Di Lặc có Sáu Trang Nghiêm và Hai Tuyệt Hảo .  Theo truyền thống Mật thừa , những vị giữ dòng là tám mươi bốn đại Thành Tựu giả . Theo hệ thống Nyingma , có sự trao truyền trí huệ của Phật và sự khẩu truyền của những bậc cao cả . Nếu không thể nối kết với Tâm Trí Huệ tinh túy bí mật là vì chúng ta bị truyền thống , dòng dõi,  quốc tịch , giai cấp hay chính trị che ám . Do đó không thể biết dòng Phật giáo thanh tịnh .

Một số người cho dù Đông hay người Tây phương có sự suy nghĩ như người Đông phương , tin rằng người Tây phương không thể có dòng  họ không có truyền thống .  Nếu chúng ta tin rằng những người Tây phương quá duy vật để có thể có một dòng tâm linh . Thế thì chúng ta không tôn trọng dòng Phật giáo thanh tịnh .

Nếu không nối kết với những phẩm tính tâm linh chân thật mà chỉ bị quyến rũ từ những phù phiếm bên ngoài . Bởi những tục lệ và phong cách đông phương . Từ đó liên kết với Đông phương bằng dòng Phật giáo . Có nghĩa chúng ta không tôn trọng dòng Phật giáo thanh tịnh thuần túy .

Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ những tu sĩ , những lama và guru có dòng . Bây giờ chúng ta lại có quan niệm dòng như một danh hiệu và quan niệm dòng như loại ổ và chìa khóa . Như vậy cũng không tôn trọng đối với dòng tâm linh thanh tịnh . Có nhiều chốn thiêng liêng ở đông phương mà Phật Thích Ca đã ban phước . Nếu chúng ta không tôn kính những nơi ấy . Cũng có nghĩa chúng ta bất kính đối với dòng Phật giáo thanh tịnh .

Một số ngưòi có quan niệm chỉ có người Ấn độ mới có dòng Phật giáo . Vì Phật Thích Ca đã sinh ra ở Ấn độ . Hay ai đến từ Bethlehem là có dòng của Jesus .  Nhưng Phật đã nói , giáo-pháp đích thực không hề lệ thuộc vào nòi giống . Nếu chúng ta không tri ân những người giữ dòng thanh tịnh . Bất kể họ đến từ đâu . Như thế cũng có nghĩa chúng ta bất kính đối với dòng tâm linh bao la toàn khắp .

Nếu thực hành Pháp mà dựa vào thần lực của dòng chất thể bình thường không thể có thần lực tâm linh sâu xa . Nguồn thần lực có thể thấy được luôn luôn là thần lực không thể thấy được . Chẳng hạn , máy móc rất mạnh . Nhưng chúng ta không thể thấy hay sờ chạm được điện đang vận hành chúng .Vì nguồn năng lực của điện thì không thể thấy .

Nếu không thể nối kết thần lực chất thể có thể thấy được . Bấy giờ nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt . Điều này đặc biệt đúng với ngày nay , người Đông phương và Tây phương đang tạo ra những nhà máy sản xuất Pháp . Cố gắng thương lượng , mua bán dòng chất thể để có được thần lực và sở đắc .

Giống như những nhà tư bản muốn có uy tín và giàu có để được người khác tôn trọng . Chúng ta muốn đạt được cái gì có thể sờ chạm được và hữu dụng . Vì sợ nghèo và vô danh và mất quyền lực trong thế giới . Chúng ta nghĩ rằng , dòng phải là riêng biệt , đặc thù và chỉ dành cho những người tích tập uy tín tâm linh .

Chúng ta nghĩ rằng dòng chỉ tìm thấy qua liên kết với những người cao cấp , ai cũng biết tiếng . Với những trung tâm Pháp nổi tiếng và với những vị thầy được quần chúng công nhận như những vị giữ dòng phái . Chúng ta tự nhận là những người Phật giáo . Nhưng lại không có một quan điểm trí huệ và lòng bi mà Phật Thích Ca đã bày tỏ . Bấy giờ , cho dù với bất kỳ hành vi Pháp nào chúng ta trình diễn , đều là vở kịch về Pháp cho khán giả hư vô chủ nghĩa với những lời tầm phào vô nghĩa trong giờ tạm nghỉ .

Một số người nghĩ rằng dòng tùy thuộc vào một vị thầy . Nhất là một số người phương Tây tin rằng người Tây phương không thể có dòng . Vì họ không có sự nối kết từ lúc sinh ra với một vị thầy tâm linh . Trừ phi chúng ta là những người hư vô chủ nghĩa và chỉ tin vào cái thấy được . Chúng ta không thể phán đoán những phẩm tính tâm linh của một người không có vị thầy thấy được trong cuộc sống này .  Nếu có ai lấy nước từ vòi . Nhưng chỉ vì không thấy họ lấy nước từ nguồn nào , thế có lý không khi nói là đó không phải là nước ? .

Trong cuộc hành hương . Người hành hương trước hết cần người hướng dẫn . Nhưng khi đã biết con đường họ có thể đi một mình . Rốt cuộc , chỉ vì không có người hướng dẫn có thể thấy được . Chúng ta đâu thể nói họ không biết con đường . 

Dĩ nhiên , hầu hết người dòng nương tựa vào một vị thầy thấy được . Nói chung , nếu chúng ta có thể tìm ra một vị thầy tốt . Quả cần thiết vô cùng khi có được sự hướng dẫn . Nhưng theo truyền thống Phật giáo , nếu tin vào nghiệp chắc chắn chúng ta sẽ tin . Vì một số người đã có một vị thầy có thể thấy được trong những đời trước và đã có kinh nghiệm về tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố của họ .   Thế thì trong kiếp này , họ có thể tái sinh để thành giác ngộ không cần nương dựa vào một vị thầy thấy được .

Thậm chí nếu chúng ta có một trăm vị thầy . Nhưng khi tách lìa khỏi tâm tự nhiên của chính mình . Thế là chúng ta đã phá vỡ dòng . Nhưng dù không có thầy . Nhưng khi đã nối kết được với tâm tự nhiên . Tất nhiên chúng ta đã có dòng Tâm Trí Huệ chân thật .

Tâm bình thường của chúng ta là tâm mê lầm . Thế nên mắt thấy cũng sai lầm . Cho dù xem ra có vẻ như thực tại . Nhưng những gì chúng ta thấy chắc chắn chỉ là ảo ảnh . Như một người bị bệnh hoàng đản thấy tù và màu trắng thành ra màu vàng .  Thế nên không thể nói người này thì có dòng còn người kia thì không . . . Điều này chỉ tạo thêm những che ám với dòng thanh tịnh . 

Nếu muốn nói về dòng Pháp thanh tịnh . Chúng ta phải đề cập đến sự thanh tịnh .  Phật Thích Ca đã nói : “ Tòa Pháp sư tử vô úy không có người sở hữu .  Người nào có lòng bi , có Tâm Trí Huệ hay người có tâm làm lợi lạc . Người ấy là vị giữ dòng và có thể ngồi trên tòa sư tử ” .

Ngài không nói đến người có danh hiệu  . Ngài chỉ nói : Người giữ dòng là người có những phẩm tính trí huệ nguyên sơ và nguồn tâm người đó là sự thanh tịnh của trí huệ . Có nghĩa bất kỳ người nào có những phẩm tính tâm linh bao la qua nguyện thanh tịnh và tâm mẫn tiệp từ nghiệp trước kia . Người ấy sẽ nắm giữ dòng tâm linh thanh tịnh .  Và thực sự có thể làm lợi lạc cho những chúng sinh khác .

Dù sinh làm con gái của gia đình quý phái , Ngài không tìm thấy tinh túy trong đời sống thế gian như vậy . Thế nên , Ngài bỏ lâu đài rực rỡ và lang thang chỗ này nơi nọ ; Chỉ mong tìm giải thoát tối hậu mà thôi . Vào lúc ngài đi tìm kiếm giải thoát , Với hình thức tuyệt vời không thể sánh đang nẩy nở . Có hai công tước tìm cách cưới ngài , Nhưng giữa sự tranh cãi của họ; Ngài đã trở thành hoàng hậu của vị vua quyền thế nhất , Sự biểu lộ của thân trí huệ màu mặt trời bình minh . Đưa cao cây gươm tánh giác không nhiễm , Cắt đứt mạng lưới vô minh . Dù ở với bậc trị vì tối cao , Ngài trở thành hoàng hậu của xứ sở hùng mạnh . Nhưng chỉ với xâu chuỗi núi tuyết bao quanh , Ngài hoàn toàn thoát khỏi mọi bám luyến . Khi người đính hôn kỳ diệu nhất của ngài, Dâng ngài cho bậc thánh lang thang . Ngài nhận ra vị ấy không phải là một người thường , Mà chính là ánh sáng phiên bản của A Di đà . Như vậy , Ngài hòa tan tâm thức vào lòng trí huệ của bậc ấy . Yeshe Tsogya , Con luôn luôn lễ lạy cho đến khi nào con trở thành như ngài .

Đức Thinley Norbu Rinpoche

Trích: Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung