Tiểu sử Terton Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987) |

Tiểu sử Terton Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987)

Đạo Sư Tiểu sử Terchen

Người sáng lập của Shambhala là Đức Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987). Đức Trungpa Rinpoche là hậu duệ thứ 11 trong dòng Trungpa tulku (tái sinh), Ngài là Đạo sư quan trọng của dòng truyền thống Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Nổi tiếng với sự nhấn mạnh vào thực hành thiền định, dòng truyền thừa Kagyu là một trong bốn dòng truyền thừa chính của Phật giáo Tây Tạng. Ngoài việc là một Đạo sư quan trọng trong dòng truyền thừa Kagyu, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche cũng đã được đạo tạo trong truyền thống Nyingma, là dòng ra đời sớm nhất trong Phật giáo Tây Tạng, và ngoài ra Ngài còn là một Đạo sư Rimé hay là phong trào “bất bộ phái” trong Phật giáo Tây Tạng. Phong trào Rimé nghĩa là không có biên giới, trong tinh thần tôn trọng, hài hòa, và không chia rẽ bộ phái, khao khát mang lại lời dạy có giá trị của các trường khác nhau. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Đức Trungpa Rinpoche tìm cách mang lại những giáo lý đã thọ nhận được đến với nhiều chúng sinh nhất có thể.

Sau khi hoàn thành quá trình tu học nghiêm ngặt tại tu viện. Đức Trungpa Rinpoche đã được tôn vinh như là người đứng đầu tu viện Surmang ở miền đông Tây Tạng. Khi người Trung Quốc nắm quyền kiểm soát trong năm 1959, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche đã buộc phải di cư khỏi Tây Tạng. Ở tuổi 20, Ngài rời khỏi ngôi nhà tinh thần của mình, dẫn đầu một nhóm nhỏ các tu sĩ trên lưng ngựa và đi bộ trên hành trình khó khăn qua Hy Mã Lạp Sơn đến Ấn Độ.

Trong năm 1963, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche chuyển đến Anh để nghiên cứu tôn giáo đối chiếu, triết học, và nghệ thuật tại Đại học Oxford bằng học bổng Spaulding. Trong thời gian này, Ngài học hỏi cách cắm hoa Nhật Bản và đạt đến mức độ của một giảng viên từ các trường Sogetsu và Ikebana. Năm 1967, Ngài chuyển đến Scotland, nơi Ngài thành lập các Trung tâm thiền Samye Ling, Trung tâm thực hành Phật giáo Tây Tạng đầu tiên ở phương Tây. Ngay sau đó, một loạt các chướng ngại, bao gồm một tai nạn xe hơi khiến ông bị liệt một phần ở phía bên trái của cơ thể, với điều này, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche quyết định tạm thời từ bỏ tâm nguyện và làm việc như một giáo viên bình thường. Năm 1969, Ngài cho xuất bản cuốn Thiền trong hành động, là một trong số mười bốn cuốn sách về con đường tâm linh được công bố trong suốt cuộc đời của mình. Một năm sau đó, một bước ngoặt trong cuộc sống Đức Chögyam Trungpa Rinpoche, khi Ngài kết hôn với Diana Pybus và chuyển đến Hoa Kỳ, nơi Ngài thành lập trung tâm thiền định đầu tiên của Ngài ở Bắc Mỹ. Karmê – Choling ở Barnet, Vermont.

Bắc Mỹ

Giáo lý và sự hướng dẫn thực hành mà Đức Chögyam Trungpa Rinpoche mang tới, vào những năm 1970 ở Mỹ đã làm cho nhiều người được lợi lạc, Ngài đã đi liên tục trong gần một thập kỷ ở khắp Bắc Mỹ, xuất bản sáu cuốn sách, và thành lập ba trung tâm thiền định và một trường Đại học nghiên cứu (Đại học Naropa). Ngài trở nên nổi tiếng với khả năng độc đáo khi trình bày bản chất của giáo lý Phật giáo trong một hình thức dễ hiểu cho những người Tây phương.

Trong thời gian này, Đức Trungpa Rinpoche thành lập sáu học viên Vajradhatu, các chương trình tu học ba tháng mà tại đó ông đã trình bày một cách rộng lớn của giáo lý Phật giáo trong một bầu không khí thực hành thiền định chuyên sâu. Các học viện đã đào tạo nhiều học viên của mình. để trở thành giáo viên. Đức Chogyam Trungpa Rinpoche cũng đã mời các Đạo sư khác đến phương Tây để trao truyền giáo lý, trong đó có Đức Pháp Vương Gyalwang Karmapa – người đứng đầu dòng truyền thừa Kagyu.

Cũng trong thời gian này Đức Chogyam Trungpa Rinpoche đã thành lập Vajradhatu (trụ sở tại Boulder, Colorado), các tổ chức bảo trợ cho nhiều trung tâm đã được mọc lên trên khắp thế giới theo sự hướng dẫn của Đức Chogyam Trungpa Rinpoche. Năm 1976, Ngài bổ nhiệm Thomas Rich làm Nhiếp chính Kim cương của Ngài, một vị trí dành cho người trì giữ giáo lý của dòng truyền và được phép trao truyền. Nhiếp chính Kim cương Osel Tendzin là người phương Tây đầu tiên được công nhận là một người nắm giữ dòng trong truyền thống Kagyu.

Ngoài Phật giáo

Vào cuối những năm 1970, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche bày tỏ mong muốn lâu nay của mình để trình bày con đường thiền định về thế tục. Ông đã phát triển một chương trình Đạo tạo Shambhala, dựa trên một vương quốc huyền thoại được gọi là giác ngộ Shambhala. Trong những năm 1980, trong khi tiếp tục chuyến tham quan giảng dạy, Học viện Vajradhatu, và xuất bản sách và thiết lập một tu viện Phật giáo ở Cape Breton, Nova Scotia, Canada. Đức Chögyam Trungpa Rinpoche ngày càng hướng sự chú ý đến công tác tuyên truyền của giáo lý, mà còn mở rộng các hoạt động ra ngoài Phật giáo. Những hoạt động này bao gồm không chỉ chương trình Đào tạo Shambhala, mà còn có bắn cung Nhật Bản, thư pháp, cắm hoa, trà đạo, chăm sóc sức khỏe, múa, sân khấu, và tâm lý trị liệu … đã thu hút hàng ngàn học viên. Trồng những hạt giống cho các hoạt động, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche tìm cách mang lại, theo lời ông, “nghệ thuật với cuộc sống hàng ngày.” Ông thành lập Quỹ Nalanda vào năm 1974 như là một tổ chức bảo trợ cho các hoạt động này.

Trong những năm 1980, Vajradhatu đã lên đến hơn 100 trung tâm có trụ sở ở các  thành phố dựa trên (Dharmadhatus) có sự ảnh hưởng lan rộng trên toàn thế giới. Trong đó, có các trường trình thiền định và chương trình giảng dạy và một số trung tâm nghiên cứu ở nông thôn, nơi các chương trình thiền định và nghiên cứu chuyên sâu đã được tổ chức. Tại các trung tâm khác nhau, hình thành một mạng lưới rộng lớn và phần chính thức, sinh viên được giới thiệu với khả năng tích hợp thực hành thiền định và nghiên cứu vào cuộc sống hàng ngày của họ. Tùy thuộc vào sở thích và khuynh hướng của họ, học viên tham gia vào bất kỳ hoạt động nghiên cứu thuộc tổ chức Shambhala – từ thực hành thiền định truyền thống hoặc cắm hoa và nhảy múa.

Trong năm 1986, Đức Chögyam TrungpaRinpoche chuyển đến Nova Scotia, nơi hàng trăm đệ tử của Ngài đã định cư. Và đây là lần cuối cùng trong chuyến đi của Ngài. Không lâu sau đó,vào tháng Tư năm 1987, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche đã thị hiện thị tịch. Sự thị tịch của Ngài được đánh dấu trong một buổi lễ kéo dài một cách chu toàn trong suốt một ngày, với hơn 3.000 người, được tổ chức trên đất Vermont, nơi Ngài đã thành lập trung tâm đầu tiên ở phương Tây.Vài năm sau đó, Nhiếp chính Kim Cương cũng thị tịch.Sau sự thị tịch của Ngài, cộng đồng và lãnh đạo đã hướng đến một Bậc Thầy mà  Đức Chögyam Trungpa Rinpoche tôn kính nhất khi còn sống, Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche, người đứng đầu dòng Nyingma.

Một kỷ nguyên mới

Trong năm 1990, nghe theo lời khuyên của Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche, con trai cả Chögyam Trungpa Rinpoche trở về sau một thời gian tu học và nghiên cứu ở Nepal để hướng dẫn cộng đồng mà Đức Trungpa Rinpoche đã dẫn dắt. Dòng truyền Shambhala được truyền từ cha sang con, Đức Chögyam Trungpa Rinpoche đã đạo tạo con trai cả của Ngài, Đức Sakyong Mipham Rinpoche (sau đó được gọi là Sawang Osel Rangdrol Mukpo), từ thời thơ ấu để đảm nhận vai trò này. Sự hướng tới quan trọng đầu tiên của Đức Sawang Osel Rangdrol Mukpo là mang lại nhiều hoạt động cho các đệ tử của cha Ngài trên toàn thế giới dưới sự bảo trợ của Shambhala quốc tế và kêu gọi mỗi trung tâm thiền định dưới sự hướng dẫn của ông là “Thiền Trung tâm Shambhala” cung cấp đào tạo tinh thần, hướng dẫn thiền định, và văn hóa hoạt động dưới một mái nhà chung.

Tháng Năm năm 1995, với các tổ chức trong năm thứ hai mươi lăm của mình, Trung tâm Thiền Shambhala mở rộng trên toàn thế giới, và cũng như thành lập Nova Scotian cộng đồng,  Đức Sawang Osel Rangdrol Mukpo được chính thức coi là  Sakyong, nhà lãnh đạo của cả hai khía cạnh tinh thần và thế tục của Shambhala. Tại lễ đăng quang của mình như là Sakyong, được tuyên nhận bởi Đức Pháp Vương Penor Rinpoche – sau đó người đứng đầu tối cao của dòng Nyingma – là hóa thân của Ju Mipham, một trong Thiền sư và Học giả tôn kính nhất ở Tây Tạng thế kỷ XIX. Buổi lễ này đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của Shambhala quốc tế, khẳng định vai trò của Sakyong Mipham Rinpoche đúng như những gì Đức Chögyam Trungpa Rinpoche, cha Ngài đã tiên đoán khi Ngài đặt chân lên đất Bắc Mỹ hai mươi lăm năm trước đó.

Di sản

Di sản của Trì Minh Vương (Vidyadhara), Chögyam Trungpa Rinpoche vẫn còn quan trọng đến ngày hôm nay trong các tổ chức Ngài thành lập, những lời dạy Ngài đã ban truyền, và thực hành dành riêng cho các đệ tử của Ngài. Vẫn đang được bảo tồn vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Nguồn : http://www.shambhala.org/teachers/chogyam-trungpa.php

Bản dịch việt ngữ : Giác Nhiên

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch. Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho tất cả hữu tình chúng sinh đều đủ duyên gặp được Bậc Đạo sư thành tựu, được Ngài chăm sóc và cuối cùng đạt được sự chứng ngộ như Ngài.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung