Tiểu sử các đời hóa thân Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche |

Tiểu sử các đời hóa thân Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sinh năm 1939 tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Terchen Rinpoche đã ứng xuất những bài thi ca về giáo lý tâm linh, tuôn trào ngẫu nhiên trong sự rộng mở bao la tuệ giác của Ngài. Những trò chơi thuở thơ ấu của Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche Rinpoche (Terchen Rinpoche là cách gọi ngắn gọn và tôn kính đến một Bậc Đại Khai Mật Tạng) hoàn toàn là những lần ban quán đảnh, giải thích giáo lý, cử hành những vũ điệu kim cương thiêng liêng, và tương tự, bởi Terchen Rinpoche chỉ quan tâm đến các hoạt động tâm linh. Với những xu hướng thói quen được thiết lập từ các đời trước ngày càng trở nên mạnh mẽ, Terchen Rinpoche bắt đầu hát các bài ca kim cương cả ngày lẫn đêm, và Terchen Rinpoche đã minh chứng qua nhiều công hạnh không thể nghĩ bàn của một Bậc Đạo sư tâm linh lỗi lạc.

Vào năm 7 tuổi, Terchen Rinpoche học đọc và viết mà không gặp chút khó khăn nào, Ngài bắt đầu nghiên cứu với cha của Ngài là bậc Terton vĩ đại Chojung Lingpa. Các bậc Thầy khác của Ngài đều là những bậc Đạo sư chứng ngộ vĩ đại và chân thực và là những bậc trì giữ giáo lý của cả các dòng Cựu dịch (Nyingma) và Tân dịch (Kagyu, Sakya Gelug) của Phật giáo Kim Cương Thừa, những dòng phái đối với Ngài không một chút thiên lệch. Đặc biệt, Terchen Rinpoche đã nhận những giáo lý từ Đức Pháp Vương Dalai Lama 14, Đức Pháp Vương Karmapa 16, Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche. Từ tất cả những Bậc Đạo sư này, Terchen Rinpoche đã thọ nhận cam lồ Giáo pháp vô biên và mọi giáo huấn tâm linh từ các dòng phái Cựu dịch và Tân dịch, từ sự trao truyền không gián đoạn qua truyền thống kho tàng ẩn mật. Đặc biệt, Terchen Rinpoche đã thọ nhận những quán đảnh làm chín muồi những giải lý giải thoát và khẩu truyền qua tuyển tập có tựa đề là Rinchen Terdzo (Kho tàng những giáo lý ẩn mật), từ Trì Minh Vương Trungpa Rinpoche. Terchen Rinpoche và Đức Trungpa Rinpoche đã phát triển một mối liên hệ gần gũi và tâm của hai Ngài đã hòa làm một.

Vào năm mười ba tuổi, Terchen Rinpoche có vô số linh kiến thanh tịnh về Guru Rinpoche và đã trao truyền quán đảnh cho Ngài những giáo huấn tâm linh không thể nghĩ bàn, nhờ thọ nhận ân phước này, Ngài đã được thọ nhận từ đại dương những kho tàng giáo huấn Giác ngộ sâu xa. Bên cạnh đó, Ngài được ban phước bằng những linh kiến về Tám hóa thân của Guru Rinpoche, Hayagriva, Dorje Drolo, Mahottara Heruka, Avalokiteshvara, Dakini Yeshe Tsogyal, Dakini Mandarava, và những vị khác trong hàng ngũ những bổn tôn Hiền minh và Phẫn nộ của Ba Gốc (Đạo sư, Bổn tôn, Dakini ). Đặc biệt, Ngài từng có những thị kiến lặp lại nhiều lần về Tôn chủ Gesar. Bậc Mãnh Sư vĩ đại, viên ngọc như ý được vây quanh bởi hàng ngũ quyến thuộc thành tựu tâm linh, và thọ nhận ân phước từ các Ngài. Trên nền tảng đó, Ngài biên soạn bộ Rigsum Norbui Gongdzo (Kho tàng giác ngộ của Ba gia đình Phật Bảo) được tán thán là giáo huấn tâm linh phù hợp với thời đại.

Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, là một bậc Đạo sư Hóa thân siêu phàm trong hàng ngũ những Bậc Đạo sư cao cấp nhất của giác tánh, Terchen Rinpoche liên tục trao truyền những quán đảnh làm chín muồi những giáo lý giải thoát và những lời giáo huấn tâm linh cho vô số chúng sinh cần được điều phục theo từng mức độ của họ. Ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan, và gần đây tại các nước khác ở cả Đông và Tây bán cầu, trong đó có Hoa Kỳ, hoạt động Hoằng Pháp của Terchen Rinpoche là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi bằng cách thực hiện các hoạt động Giác ngộ làm lợi lạc cho chúng sinh. Từ đó, Terchen Rinpoche bảo đảm cơn mưa lợi lạc ngắn hạn và dài hạn trong một phạm vi rộng lớn các cõi giới, an lập chúng sinh trong trạng thái giải thoát.

Ngài là một Nhiếp Chính Vương của Guru Rinpoche, và trong thế giới này, Ngài là một Đại Terchen, một Bậc Đại Khai Mật Tạng khai mở những kho tàng giáo lý ẩn mật, hóa thân của một trong số hai lăm đệ tử thân cận của Guru Rinpoche. Terchen Rinpoche chính là Āchāraya Sale là phối ngẫu của đệ tử hàng đầu của Guru Rinpoche, là Đức Bà Yeshe Tsogyal.

Thuở trước, tại Ấn Độ, Terchen Rinpoche là Sariputra (Xá Lợi Phất), một trong hai học trò xuất sắc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cũng là Kukuraja, Bậc đã thọ nhận một trao truyền cá nhân về giáo lý mật điển về những bí mật tối thượng và giống như Bậc Thầy Mahahumkara, Ngài thành tựu Samyak, Bậc Bổn tôn của tâm giác ngộ.

Tại Tây Tạng, nơi miền đất Tuyết, dòng truyền tái sinh của Terchen Rinpoche gồm Đức Namkhai Nyingpo, vị tu sĩ của dòng Nub clan; bậc Thầy của giác tánh Gyalwa Chokyang; và Rechung Dorje Drakpa (Rechungpa), tâm tử của thành tựu giả Milarepa, bậc đã thiết lập dòng truyền tu viện Kagyu. Tại vương quốc Lingtri Karmo ở miền Đông Tây Tạng, Ngài tái sinh làm Dongbumpai Gyatsa Zhalkar, bậc Chưởng Giáo (Chief Lord) trong vô số các quyến thuộc tâm linh thành tựu của vị vua chiến binh Lord Gesar, Ngài từng là anh của Vua Gesar. Ngài cũng từng là Gyalwa Gotsangpa, một bậc Thầy thành tựu của dòng Drukpa Kagyu.

Đặc biệt, Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh thành Bậc Toàn Tri Longchenpa, thường được nhắc đến như là ‘Vua Pháp’, một bậc Thầy Đại Toàn Thiện nổi tiếng mà tác phẩm của Ngài còn được nghiên cứu cho đến ngày nay bởi các hành giả Đại Viên Mãn. Dưới vai trò là Đức Longchenpa, Ngài là người chèo lái vĩ đại của giáo lý về con đường tối thượng dẫn tới sự thấu suốt hoàn toàn. Bậc Toàn Tri Longchenpa được công nhận rộng rãi là nhà tư tưởng vĩ đại nhất và trí tuệ xuất sắc nhất của Truyền thống Nyingma.

Trong số hơn một trăm Bậc Terton vĩ đại từng là hóa thân đệ tử thân cận của Guru Rinpoche, Ngài từng là Đức Tangtong Gyalpo. Trong số mười ba vị Terton vĩ đại từng phát lộ các kho tàng giáo lý ẩn mật Kim Cương thừa, Ngài từng là Đức Mingyur Dorje Drakpo Nudentsal; cũng là Đức Padma Gyepai Dorje, hóa thân Taksham Lingpa siêu phàm đời thứ 4; đồng thời là hóa thân của bậc trì giữ dòng Ripa, Đức Padma Deje Rolpa. Thời gian sau này, Ngài từng là Đức Do Khyentse Yeshe Dorje, một bậc chủ nhân hùng mạnh trong số các đạo sư thành tựu, và là Đức Padma Lingpa vĩ đại và cao quý, bậc từng là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng. Bậc đạo sư vĩ đại xứ Orgyen, Guru Rinpoche bậc thấu suốt Ba thời đã chứng thực rõ ràng trong tiên tri kim cương về những đời tái sinh thanh tịnh của Terchen Rinpoche.
Trong thời đại suy đồi tâm linh này, Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh như một sự hiển lộ của lòng từ bi tự nhiên và giác tánh phi thời gian và với những hiện thân như Guru Dorje Drolo, Āchāraya Sale, Gyalse Lhaje, và đặc biệt nhất, Bậc mãnh sư vĩ đại Lord Gesar, Norbu Dradul Tsal. Cha của Ngài là Jigme Tsewang Chokdrup Dulay Namgyal Palzangpo, một hóa thân của Guru Dorje Drolo và thế hệ thứ ba trong truyền thống Bậc thầy hộ trì dòng Ripa. Mẹ của Ngài là Palden Tsomo là con của Ashi Drolkar, Ashi Drolkar con gái thứ hai của Bậc Đạo Sư tâm linh thành tựu vĩ đại Đức Drubwang Shakyi Shri. Terchen Rinpoche được sinh ra trong những dấu hiệu kỳ diệu vào ngày mồng 10 tháng 12 (Thổ Mẹo) thuộc Rabjam (chu kỳ 60 năm) thứ 16.

Tu viện tại Ấn Độ của Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là Rigon Thupten Mindrolling, hiện Ngài cũng đang trong quá trình cải tạo tu viện tại miền Đông Tây Tạng, Rigon Tashi Choling, do bị người Trung Hoa phá hủy nặng nề. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, năm 1959, Ngài dẫn đầu hàng ngàn người di cư sang Ấn Độ. Tại đó, Ngài an ngự tại xứ ẩn mật Orissa – Ấn Độ, xây dựng một tu viện và một trung tâm nhập thất.

Ngài nổi tiếng bởi những lời tiên tri Gesar xứ Ling. Cách thức tiên tri đặc biệt này được trao truyền bởi Vua Gesar, sử dụng những mũi tên để tiên đoán tương lai. Phương pháp này được biết đến như là phương pháp tiên tri chính xác bậc nhất trong Phật giáo Tây Tạng.

Nguồn: http://rywiki.tsadra.org/index.php/Namkha_Drimed_Rinpoche

Việt ngữ: Yangzhen Tso
Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng hạnh nguyện của các đời hóa thân liên tục một cách không gián đoạn Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma thâm diệu do các đời hóa thân của Ngài khám phá sẽ trải rộng khắp ba cõi và an lập vô số chúng sanh trong trạng thái Phật Quả.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung