Tia sáng bất nhiễm – Chúc thư của Tổ Longchenpa |

Tia sáng bất nhiễm – Chúc thư của Tổ Longchenpa

Tham khảo

 Trong bầu trời đêm không mây, mảnh trăng đầy.
“Vua các vì sao” sắp sửa lên …
Gương mặt Đấng Từ Bi của con – Liên Hoa Sinh tôn quý!
Dẫn con đi, toả ra niềm đón chào đôn hậu.
Niềm hỷ lạc của tôi trước cái chết.
Còn vô vàn lớn hơn Thương Gia được của,
Hơn các Vua Trời khi thắng trận;
Hơn các Hiền Nhân hỷ lạc trong Thiền.
Như du khách khởi hành khi đến lúc.
Tôi sẽ không ở lại trong trần gian.
Mà sẽ an trú trong thành trì Đại Lạc bất tử.

Cuộc đời tôi đã xong, nghiệp tôi đã tận,
Những lợi ích do cầu nguyện đem lại cũng không còn.
Mọi việc thế gian đã chấm dứt, màn kịch cuộc đời đã buông.
Trong nháy mắt, Tôi sẽ nhận ra tinh hoa của đời mình.

Trong không gian bao la thuần tịnh của Trung Giới.
Bây giờ tôi sắp an vị trong nền tảng toàn vẹn tối sơ.
Nội tại trong tôi đã làm cho tâm người hạnh phúc.
Tôi đã dùng ân phước đời này để thực hiện tất cả lợi lạc của giải thoát;

Hỡi các Đệ tử cao quý, qua bao năm chung sống,
Niềm vui san sẻ chân lý đã làm Thầy mãn nguyện.
Giờ đây nhân duyên với đời đang chấm dứt,
Thầy như kẻ ăn xin hài lòng với cái chết,
Đừng buồn cho Thầy, mà hãy tiếp tục nguyện cầu!

Đây là những lời tâm huyết giúp các con như hoa sen nở,
Và trong niềm sùng kính, các con như bầy ong
Sà vào hút mật ngọt Hỷ Lạc Siêu Trần.
Nguyện nhờ công đức của những lời này,
Khiến mọi hữu tình trong các cõi sinh tử .
Đạt tới Niết Bàn trong nền tảng toàn vẹn tối sơ.

Tổ Longchenpa

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung