Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche |

Choden Rinpoche giảng 7 Điểm Luyện Tâm – Ngày thứ nhất

Bồ Đề Tâm Thực hành

Ngày thứ nhất Kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Quý vị không những ngày hôm nay có được kiếp người, gặp được Phật pháp, mà còn gặp được bậc thiện tri thức có […]

Trung Ấm Cuộc Sống

Kim cương thừa

Giờ đây khi Trung Ấm Cuộc Sống đang ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi lười biếng – chúng không có chỗ trong cuộc đời này, Nhất tâm dấn bước trên con đường học hỏi suy tư và thiền định, Đưa các vọng tưởng và tâm thức vào đường tu để nhận chân […]

Phương Pháp Đương Đầu Với Cuộc Sống Trong Đạo Phật

Tham khảo Thực hành

Tối nay, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng những phương pháp của Phật giáo để hỗ trợ ta trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta nói về những phương pháp của Phật giáo hay Phật pháp, thì chữ tiếng Phạn là “Pháp” (“Dharma”). Nếu chúng ta tra cứu ý nghĩa thật sự […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung