Nghiệp và ân phước gia trì của Đạo sư |

Nghiệp và ân phước gia trì của Đạo sư

Tham khảo Thực hành

Có một câu hỏi rất quan trọng, rất quý giá ở đây, câu trả lời sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Câu hỏi là nếu người ta tích lũy nghiệp xấu, nhưng khi người đó nhận được ân phước gia trì của vị Đạo sư, liệu những sự gia trì này có chuyển hóa được nghiệp xấu? Đó thực sự là một câu hỏi tuyệt vời. 

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu ân phước gia trì của đạo sư thực sự là gì? Trong số thân, ngữ và tâm của đạo sư, đầu tiên chúng ta tiếp cận thân thể vật lý của ngài. Chúng ta hạnh ngộ với vị đạo sư ở mức độ vật chất. Sau đó Khẩu ngữ của vị Đạo sư giúp chúng ta hiểu Giáo Pháp. Khi chúng ta nghe những lời dạy, chúng ta có thể hiểu rằng Nghiệp là không sai chạy. Nhưng cuối cùng và quan trọng nhất, điều mà chúng ta thực sự cần là Tâm của đạo sư, chứ không phải là thân và khẩu của ngài.

Tâm của Đạo sư là một với tâm của tất cả chư Phật trong ba thời. Nó là Bồ đề tâm, là Tứ Vô Lượng tâm. Đó là tâm thức của tình yêu thương vĩ đại đối với tất cả chúng sinh mà không thiên vị. Đó là tâm thức mong ước hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta bắt đầu những lời cầu nguyện, khi cầu nguyện cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh, chúng ta đặt kẻ thù, những kẻ cản trở và những người căm ghét chúng ta lên trước tất cả những người khác.

Với trạng thái tâm như vậy, bạn có thể chuyển hóa được Nghiệp. Làm thế nào mà điều đó lại xảy ra? Trên thực tế, trước hết là Nghiệp được lưu giữ ở đâu? Tất cả Nghiệp được lưu giữ bên trong tâm thức chấp ngã. Vì vậy, nếu không có chấp ngã, thì cũng không có nghiệp. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng về mặt tối hậu thì nghiệp cũng là Không.

Chỉ ở cấp độ tục đế thì nghiệp mới là không sai chạy. Chừng nào còn có chấp ngã, thì nghiệp là không sai chạy. Đức Gampopa nói rằng cho đến khi tất cả sự bám chấp vào các tư tưởng chấm dứt thì vẫn có nghiệp. Vì vậy, khi sự bám chấp vào ý tưởng về một bản ngã chấm dứt, thì đây cũng là sự chấm dứt của tất cả nghiệp chướng bởi vì tất cả nghiệp đều trú ngụ ở trong cái ngã.

Kiến chấp sâu dày nhất của chúng ta chính là ý tưởng về một cái tôi. Điều này được chuyển hóa khi chúng ta phát khởi được Bồ đề tâm. Vì vậy, nếu chúng ta tu tập Bồ đề tâm, chúng ta có thể chuyển hóa nghiệp.

Bồ đề tâm giống như một ngọn lửa quyền năng; Không phải là một ngọn lửa thông thường, mà là một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả vũ trụ và biến nó thành tro bụi.

Vì vậy đây thực sự là một câu hỏi quan trọng. Chỉ Nắm Lấy Thân Tướng Vật Lý Của Đạo Sư Thì Không Có Lợi Lạc Gì Nhiều. Cũng có một chút lợi lạc bởi vì thân thể vật lý của đạo sư là một sự hỗ trợ để nuôi dưỡng lòng sùng mộ, và ở mức độ này, đạo sư giống như một người bạn.

Thông qua lời nói của đạo sư chúng ta có thể đạt được một sự hiểu biết. Một khi chúng ta đã hiểu, chúng ta cũng phải có được kinh nghiệm. Chỉ hiểu thôi là không đủ. Ví dụ, có rất nhiều học giả vĩ đại của các thánh thư như Madhyamika, Trung Quán. Họ hiểu ý nghĩa của tánh không và bản chất của tâm. Tuy nhiên, nếu nó vẫn chỉ đơn thuần là sự hiểu biết, thì sẽ có rất ít lợi lạc. Cần thiết phải đưa sự hiểu biết này vào kinh nghiệm tu tập. Chỉ có như vậy mới đưa đến chứng ngộ. Và chỉ khi chúng ta chứng ngộ được trí tuệ bất nhị, chúng ta mới thoát khỏi mọi nghi ngờ.

Sau đó, tất cả Nghiệp đều tan biến. Không còn cái ngã và không còn nhận thức nhị nguyên nữa. Không có “người” tạo nghiệp và không có nghiệp để được tạo ra. Khi người ta nhận ra rằng bản tánh của tâm giống như không gian, người ta hiểu rằng trong không gian không có sự đối đãi, không có “hai”.

Trở lại vấn đề ghen tị; trong số năm hay sáu phiền não, ghen tị là điều tồi tệ nhất. Bản chất của sự ganh tị đó là tìm thấy niềm vui trong những đau khổ và kém may mắn của người khác. Ghen tị là kẻ hủy diệt mạnh mẽ nhất của công đức. Sự ganh tị cũng là một cảm xúc rất vi tế, bằng cách nào đó, nó luôn luôn có mặt ở đó. Do đó, đầu tiên chúng ta cần phải nhận diện ra nó.

Đức Garchen Rinpoche

The question is answered during the teaching in Colorado host by Jamtse Choling. 2015.05.29
Translator: Ina Dhargye

Việt dịch: Tâm Minh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung