Lời cầu nguyện hồi hướng cho mọi thiện hạnh |

Lời cầu nguyện hồi hướng cho mọi thiện hạnh

Kim cương thừa Thực hành

Phía trước, ở giữa biển mây phẩm vật cúng dường Đức Phổ Hiền,
Nơi an trú của chư vị lama, Yidam, Tam Bảo và Hộ Pháp
Cùng các đấng hiền thánh đã thành tựu chân lý;
Xin hoan hỷ nhận mây cúng dường các phẩm vật này và ban cho con chân lý tối thượng.

Con xin đảnh lễ và cúng dường bằng ba cửa, nguyện nỗ lực với thiện hạnh.
Con xin sám hối nghiệp xấu ác của tự thân cùng tha nhân và hoan hỷ với công đức của tất cả chúng sanh.
Con xin thỉnh cầu các Đấng Chiến Thắng [chuyển Pháp luân].
Con xin hồi hướng mọi công đức [tích tập được] cho thành tựu giác ngộ.
Nguyện mặt trời giáo pháp của Đức Mâu Ni chiếu sáng rực rỡ khắp các cõi hiện hữu và an bình (1).

Xua tan lực hủy hoại của các đại,
Làm sáng tỏ chánh đạo giải thoát,
Nguyện cho những điều [các hành giả] phải thực hành và từ bỏ được hiển lộ rực rỡ như thị.

Đặc biệt, nguyện cho thang thuốc bi mẫn của Tam Bảo khôi phục lại
Tôn giáo và chính quyền của Bhota (2), hùng lực của Người Ban Niềm Hoan Hỷ (3),
Đã bị tiêu diệt vì gió nghiệp của Raven hung ác,
Và chiến thắng đội quân của những kẻ thét gào (4).

Nhằm khôi phục, trưởng dưỡng và nâng cao truyền thống của chúng ta,
Nguyện cho con trở thành Hanumantha (5) thứ Hai,
Gánh chịu khó khăn, và với trí nhận thức sâu sắc bao la cùng các hạnh khác,
Nguyện cho con hoàn thành tôn ý của Đấng Chiến Thắng (6).

Nguyện chỉ riêng con có sức mạnh [hoàn thành] viên mãn
Những lời cầu nguyện quý báu bao la như bầu trời của các Đấng Chiến Thắng và con cái của chư vị,
Và nhanh chóng thành tựu thủ đô hợp nhất,
Nguyện cho con ban trận mưa Pháp bảo lớn lao cho chúng sanh trong luân hồi.

Nguyện cho cái lạnh chướng ngại trong ngoài
Tác hại sự chín muồi của hoa quả nguyện vọng tuyệt diệu được điều phục.
Nguyện cho nữ hoàng mùa thu của Tam Bảo vĩnh viễn bảo hộ
Cho hơi ấm của nhân duyên thuận lợi luôn tụ họp.

Tulku Sera Jey Lhopa Choden

Sera Jey Lhopa Choden, với danh xưng “tulku”, đã sáng tác [bài cầu nguyện] này với ngẫu hứng, sau ngày thứ ba tốt đẹp trong tháng Zil Nön Dro Zhün, năm Hoàng Gia, [năm Tây lịch] 1963, [trong khi nhập thất]. Nguyện cho hiện thực xảy ra như lời cầu nguyện.

Geshe Gyalten chuyển dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ tại Choden Labrang, Tu Viện Sera Jey, ngày 14 tháng 9, 2015. Gyalten Deying chuyển Việt ngữ, Võ Thư Ngân hiệu đính.

Nguyên tác: Words of Prayer: Request for Truth [A Prayer of Dedication for all Virtuous Practices] http://www.docdroid.net/1evnugK/choden-rinpoches-words-of-prayer-a-request-for-truth.pdf.html

Chú thích:
(1) Luân hồi và niết bàn.
(2) Tiếng Phạn của chữ Tây Tạng.
(3) Tạng ngữ “Gache”, một tính ngữ của Rama, anh hùng của thiên sử thi Ramayana và con trai của Vua Ayodhya. Vần kệ này và vần kệ sau là phép ẩn dụ bao quát, so sánh chánh quyền Tây Tạng với huyền thoại Ấn Độ. Ravan, nữ thần báo oán của Rama, giả dạng làm một nhà tu khổ hạnh và bắt cóc Sita, vợ của Rama. Sau đó, với sự giúp đỡ của vị Hầu Vương Hanuman (God-monkey) và đội quân khỉ, Rama đã đến nơi trú ngụ của Ravan ở Tích Lan (Sri Lanka) và đánh bại quân đội ma quái của Ravan, giải thoát cho Sita.
(4) Một tính ngữ của Ravan.
(5) Xem chú thích số 3.
(6) Tạng ngữ, “gyal wa” – nói về Gyalwa Rinpoche, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung