Kho tàng Trừ Nhất Thiết Chướng của Đức Liên Hoa Sinh |

Kho tàng Trừ Nhất Thiết Chướng của Đức Liên Hoa Sinh

Kim cương thừa

Trong thời đại này của thế giới chúng ta, một ngàn vị Phật sẽ xuất hiện. Mỗi vị sẽ được đồng hành bởi một hóa thân của Guru Rinpoche để hiện bày hoạt động của chư Phật. Trong thời đại hiện tại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả hoạt động của chư Phật hiện diện nơi một hóa thân mang hình dáng Padmasambhava, Đấng Liên Hoa Sinh. Ngài đản sinh từ một hoa sen giữa một hồ nước. Trong câu chuyện cuộc đời mình, Ngài kể lại : “Ta xuất hiện từ một hoa sen, không có Cha và chẳng có Mẹ.” Theo cách này, Ngài đàn sinh tự nhiên nhưng cũng có một nguyên do khác cho điều này. Là một bậc đản sinh kỳ diệu giữa loài người, Ngài viên mãn những oai đức thần thông vĩ đại để hàng phục không chỉ nhân loại mà còn những tinh linh và chúng sinh phi nhân khác.

Liên Hoa Sinh trụ thế trong một thời gian rất dài. Sau khi đản sinh, Ngài tiếp tục hiện diện tại xứ Ấn Độ trong một ngàn năm. Sau đó, Ngài đến Tây Tạng và trụ lại đó trong năm mươi lăm năm. Trong giai đoạn sau cùng lưu trú tại Tây Tạng, Ngài khởi hành đến một nơi gọi là Gungtang tại vùng biên giới của Nepal, tháp tùng bởi hai mươi lăm đại đệ tử cùng với Vua xứ Tạng. Tại đó, cưỡi trên lưng một con ngựa thần thánh tên là Mahabhala, Ngài được các Dakini của bốn bộ hộ tống bay lên trời. Đoàn tùy tùng của Ngài, những người ở lại, nhìn hình ảnh của Ngài nhỏ dần cho đến khi Ngài biến mất.

Theo sử liệu, trước tiên, Ngài hạ xuống Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Ngài lưu trú trong một thời gian. Sau đó, Ngài du hành đến cõi tịnh độ của riêng mình có tên là Zangdok Palri, Núi Huy Hoàng Màu Đồng. Về mặt địa lý, nơi này hiện hữu tại một nơi nào đó trên đại dương phía Tây Nam của Bồ Đề Đạo Tràng. Nó là một dạng tiểu châu lục, nơi cư ngụ của các La Sát, “những tinh linh ăn thịt người” thuộc cấp độ thấp. Theo một tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào một giai đoạn cụ thể trong lịch sử, khi tuổi thọ của loài người còn hai mươi năm, những tinh linh ăn thịt người này sẽ xâm lược thế giới mà ta biết hiện nay, thâu tóm và tiêu diệt toàn nhân loại. Như vậy, loài người sẽ đối mặt với một nguy cơ to lớn. Tuy nhiên, Đức Phật cũng tiên tri rằng Guru Rinpoche sẽ đến vùng đất này và hàng phục tất cả các La Sát đó. Ngài Guru Rinpoche đi đến đây chỉ theo đúng như lời tiên tri.

Ngọn núi chính nằm ở trung tâm tiểu châu lục có màu đồng và chân núi nằm sâu trong đại dương, đến tận xứ sở của các Naga. Đỉnh núi xuyên thủng bầu trời, đến cả nơi ở của các Phạm Thiên trong Sắc giới. Nơi đỉnh núi này có một cõi Tịnh Độ diệu kỳ do Guru Rinpoche kiến tạo. Có ba tầng : Trên cùng là tầng Pháp Thân, nơi thể tánh của Guru Rinpoche hiện bày trong thân tướng Đức Vô Lượng Thọ Phật; tầng giữa là trú xứ của Đức Quán Thế Âm và tầng dưới cùng là nơi Guru Rinpoche an trụ trong thân tướng bình thường của mình. Ngài được bao quanh bởi tám hóa thân.

Khi hiện diện trong thế giới này, Guru Rinpoche là hóa hiện về thân của Đức Phật A Di Đà, hóa hiện về ngữ của Đức Quán Thế Âm và hóa hiện về tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi lưu xuất đến thế giới của chúng ta, đầu tiên, Ngài xuất hiện trong cõi Báo Thân trong hình tướng năm bộ tộc Thotreng Tsal, sau đó là tám và mười hai hóa thân, vân vân cho đến khi năm mươi hóa thân xuất hiện. Sau cùng, Guru Rinpoche lưu xuất vô số các hóa hiện khác nhau.

Trước khi Đức Liên Hoa Sinh rời khỏi Tây Tạng, Ngài ban nhiều tiên tri, chôn giấu nhiều giáo lý để dành cho tương lai và gia trì cho các đệ tử thân thiết trở nên bất khả phân với Ngài. Như thế, các vị ấy sẽ tái sinh trong tương lai, khai quật các bảo tạng chôn giấu và có oai đức dũng mãnh như chính Guru Rinpoche, viên mãn các uy lực thần thông siêu việt, chẳng hạn như bay lượn trên trời, du hành tự tại xuyên vật chất rắn, có năng lực diễn giải vô ngại các kinh điển và luận điển cũng như nghĩa lý của các mật điển.

Đặc biệt, Ngài đã tiên tri sự xuất hiện của 108 vị terton vĩ đại, “các bậc khám phá kho tàng giáo lý chôn giấu”. Lịch sử thế giới đổi thay bất thường, tạo ra nhiều trở ngại lớn trong các giai đoạn khác nhau. Do đã tiên liệu được những gián đoạn lịch sử này, Guru Rinpoche soạn nhiều thực hành đặc biệt để các vị terton riêng biệt khám phá vào đúng thời điểm nhằm rộng độ quần sinh. Các vị Khai mật tạng khám phá các terma, “kho tàng giáo lý chôn giấu”, sẽ hoằng truyền một giáo lý hoàn toàn trong sạch và thích hợp với thời đại vốn chỉ dành riêng cho thời điểm và hoàn cảnh cụ thể.

Cũng như việc chúng ta thích những món ăn tươi ngon, được chuẩn bị theo cách thức không làm chúng ta bị bệnh gây ra do sự ôi thiu, các giáo lý terma được khám phá với một “dòng truyền ngắn” được gia trì một phẩm chất vô cùng đặc biệt. Bởi đặc tính dòng truyền ngắn hi hữu mà các giáo lý đó không bị gián đoạn bởi bất kỳ sự hủy hoại hay gãy bể giới nguyện samaya. Không một ai tự ý thêm bớt mà giáo lý ấy truyền trực tiếp từ Guru Rinpoche thông qua phương tiện là sự phát lộ từ các đệ tử của Ngài, hóa hiện tái sinh vào thời đại ngày nay, những người truyền bá các giáo lý cho mọi người thực hành ngay lập tức.

Giáo lý Đạo Sư Tâm Pháp Trừ Nhất Thiết Chướng Lamay Thugdrub Barche Kunsel thuộc về loại giáo lý này. Kinh văn giáo lý này dựa trên nghi quỹ Đạo Sư. Khi tôi thọ nhận dòng pháp Thắng Bảo Phục Tạng Rinchen Terdzo từ hóa thân tái sinh trước đây của Jamgon Kongtrul, vị tái sinh trực tiếp sau Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, một ngày nọ, tôi được nghe Ngài dạy như thế này :

“Trong cuộc đời mình, ta cử hành drubchen (thực hành nghi quỹ Barche Kunsel trong một tuần) ba lần. Mỗi lần như thế đều xuất hiện vài dấu hiệu thánh linh vô cùng vi diệu.

Lần đầu tiên mà chúng ta cử hành drubchen, bánh torma chính trên ban thờ bắt đầu lưu xuất cam lộ, không chỉ có chút ít mà đủ để tràn khắp ban thờ và chảy xuống sàn ra đến lối đi vào chính điện. Mọi người nếm thử và nói rằng nó có vị rất đặc biệt, ngọt mà thấm đẫm sâu xa, không gì trên thế giới này có thể sánh được. Lần thứ hai khi ta cử hành drubchen thì kapala, “chén sọ” có chứa cam lộ, bắt đầu sôi lên và cứ thế sôi cho đến khi kết thúc drubchen. Lần thứ ba mà ta cử hành drubchen, chúng ta chuẩn bị mendrub, “pháp dược”, cùng lúc đó. Mùi hương từ mendrub tỏa ra vô cùng diệu hảo, không giống bất kỳ thứ gì mà người ta đã từng ngửi qua trong thế giới này. Mùi hương lan xa đến tận tu viện của Thrangu Rinpoche, một khoảng cách phải mất bốn ngày đi bộ. Mọi người ở tu viện ấy đều hỏi hương thơm xuất phát từ đâu. Trong suốt đời mình, ta chưa từng chứng kiến dấu hiệu nào vi diệu như các dấu hiệu đó trong suốt ba lần.”

Điều này xuất hiện có thể do sự kết hợp của giáo lý terma thâm diệu và một bậc Đại Đạo sư lỗi lạc. Khi các Đại Đạo sư thực hành một terma trong sạch, lúc ban đầu luôn có những ân phước gia hộ to lớn bởi vì “hơi thở của chư Dakini” vẫn chưa đến lúc tan biến khỏi terma. Do vậy, các giáo lý terma cùng một dòng truyền ngắn sở hữu một ân phước gia trì và hiệu dụng cực kỳ to lớn với những ai thực hành chúng.

Trong nghi quỹ Đạo Sư chính của Barche Kunsel có bốn bản văn: bản dài là Trinley Gyepa, bản trung bình là Trinley Dringpo, bản cô đọng trung bình giống như tinh yếu là Trinley Nyingpo và bản tối tinh yếu là Thực Hành Mỗi Ngày. Điều đó không có nghĩa là bản này thiếu sót hay mất mát khi được cô động – thậm chí, nó còn quý báu hơn, giống như bơ được trích xuất từ sữa vậy.

Trong mạn đà la của thực hành này, Guru Rinpoche được bao quanh bởi mười hai hóa thân của chính Ngài, vốn bất khả phân với mười hai chư Tôn khác nhau. Sự không tách rời giữa hai phương diện Hộ Phật và Đạo Sư được gọi là “mười hai hiển lộ.” Thêm nữa, phía trên đầu Guru Rinpoche là Đức Vô Lượng Thọ Phật, đại diện của Pháp thân. Phía dưới Đức Vô Lượng Thọ là Đức Quán Thế Âm, đại hiện của Báo thân. Guru Rinpoche là đại diện của Hóa thân. Tại các phương chính và phụ là bốn và tám hóa thân xuất hiện theo thứ tự – tổng cộng là mười hai hóa thân. Tại bốn cửa trong bốn phương là bốn vị Hộ Môn. Đây là chư Tôn bên trong mạn đà la này.

Người ta nói rằng các kinh văn mật điển Mahayoga được hàm chứa trong kinh văn Anu Yoga và kinh văn của Anu Yoga được hàm chứa trong chỉ dẫn khẩu truyền của Ati Yoga. Tất cả các kinh văn này được chứa đựng trong các bản văn nghi quỹ, những thứ được chứa đựng trong sự thực hành của chính bạn.

Trong bản văn đang được đề cập này, tất cả các thứ lớp của chư Tôn được hiện diện trong mười hai hóa hiện của Guru Rinpoche, chẳng hạn như Tám Đại Minh Vương [heruka], các Mamo, các Tôn an bình và phẫn nộ, Yamantaka cũng như Kilaya và Gongdu. Chư Tôn thiết yếu này trong truyền thống Nyingma được gọi là Ka, Gong và Phur, đại diện cho Kagye (Bát Minh Vương Pháp), Gongdu (Lama Gongdu, hiện thân về tâm của chư Đạo Sư) và Phurba (Vajra Kilaya, Kim Cương Phổ Ba).

Trong giáo lý Tâm Pháp Trừ Nhất Thiết Chướng [Thugdub Barche Kunsel], mười hai hóa hiện này tương ứng với các hóa thân của Guru Rinpoche. [1] Gyalway Dungdzin là Padma Gyalpo, [2] Marway Senge là Manjushri, [3] Kyechok Tsulzang là Jambhala, [4] Dukyi Zhechen là Dorje Phurba, [5] Dzamling Gyenchok là Vishuddha Heruka, [6] Pema Jungne là Urgyen Dorje Chang, [7] Kyepar Phakpay Rigdzin là Guru Rinpoche điều phụ không hành chúng và tinh linh, [8] Dzutrul Thuchen là Dorje Drollo, [9] Dorje Draktsal là Guru Drakpo và Pema Heruka, [10] Kalden Drendzey là tập hợp tám Minh Vương, đặc biệt là Palchen Heruka, [11] Raksha Thotreng là Vajrapani và [12] Dechen Gyalpo là Gongdu và Chakrasamvara.

Trong quá khứ, khi Guru Rinpoche thực hành các bộ pháp Kagye, Gongdu, Phurba và tất cả chư Tôn khác, Ngài trở nên bất khả phân với chư Tôn. Do đó, phước lành gia hộ càng mãnh liệt hơn, thành tựu càng mau chóng hơn và thực hành càng siêu vượt hơn bất kỳ bộ pháp nào. Đây là lí do Barche Kunsel có được ân phước gia trì mãnh liệt và thành tựu mau chóng hơn những terma khác của Chokgyur Lingpa. Vì lẽ đó, không một chướng ngại nào có thể xuất hiện. Những chỉ dẫn khẩu truyền của chính bậc Đại Khai Mật Tạng Chokgyur Lingpa nói rằng nếu một hành giả có thể hoàn thiện các thực hành dẫn nhập theo Barche Kunsel thì hành giả đó sẽ không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Đây là lời hứa nguyện được truyền lại cho đến tận Bổn sư của tôi.

Terma này được phát lộ và thời khắc thực sự nào? Chokgyur Lingpa và Jamyang Khyentse đến một nơi gọi là Da-Nying Khala Rong-Go. Giữa các vách đá và nơi mà terma được chôn giấu là con sông lớn Tsangpo (Phạm Thiên Tử]. Vách đá hướng về địa điểm cực kỳ dốc.

Chokgyur Lingpa và Jamyang Khyentse, cùng với đoàn tùy tùng rộng lớn, đến chỗ vách nhìn ra sông Tsangpo. Chokgyur Lingpa chỉ vào bờ bên kia và nói : “Phía bên đó có một terma nơi các khối đá trắng mà ta phải lấy ra.” Các thị giả của Ngài thưa : “Vâng nhưng ít nhất phải đi bộ một ngày mới đến được đó. Đầu tiên, Ngài phải leo xuống vách này, tìm chỗ vượt qua sông và đi bộ ngược lên đúng địa điểm phía bên kia. Đó là hành trình đi bộ ít nhất một ngày.” Chokgyur Lingpa nói : “Không, không, không! Không mất nhiều thời gian gì đâu. Có một cách rất dễ dàng để đến đó.” Nói xong, Ngài cởi khăn choàng và dùng nó làm “đôi cánh”, Ngài chỉ việc bay lên hư không đến bờ bên kia của con sông. Khi đáp xuống, Ngài phát lộ terma. Lúc quay về, Ngài chỉ băng qua dòng nước và leo lên bờ bên kia. Tất cả mọi người chứng kiến điều này đều vô cùng kinh ngạc và cảm nhận rằng Ngài thực sự sở hữu những oai đức thần thông. Các vị terton đều là những người như thế.

Thực hành Guru Rinpoche cực kỳ quan trọng bởi vì Guru Rinpoche, Đấng Liên Hoa Sinh, không chỉ là một nhân vật hư cấu huyền thoại trong một câu chuyện cổ xưa nào đó. Ngài là một nhân vật có thật, không ngừng hiện bày các hoạt động tự nhiên, không chỉ bằng việc gửi đi những hóa thân của mình đến thế giới này trong hình hài các terton để luôn luôn phát lộ giáo lý trong sạch, vẹn nguyên cho mọi người thực hành, mà còn bởi vì phước lành gia hộ và năng lực tâm linh của Guru Rinpoche không phai nhạt. Nếu chúng ta có thể thực hành nghi quỹ này thì lợi lạc có được thật to lớn.

Nếu chúng ta có thể thực hành theo một cách sâu rộng, nương theo ba bản nghi quỹ thì tất nhiên là tốt nhất; không được như thế thì thực hành bản nghi quỹ tinh yếu – độ dài chỉ một trang rưỡi – tên là Nghi Quỹ Thực Hành Cô Đọng Mỗi Ngày hay Gyungyi Koljang. Nếu chúng ta còn không có thời gian thực hành nghi quỹ này, ít nhất, chúng ta nên trì tụng Bài Nguyện Sáu Dòng đến Guru Rinpoche mở đầu bằng Dusum sangye Guru Rinpoche, nghĩa là Hiện thân chư Phật ba đời, Guru Rinpoche và vân vân. Mỗi ngày, chúng ta nên trì ít nhất một chuỗi 108 minh chú Kim Cương Đạo Sư. Điều này đem lại lợi ích cực kỳ to lớn cho sự tiến bộ bản thân chúng ta bởi vì Guru Rinpoche, đấng đản sinh diệu kỳ, hoàn toàn nằm ngoài sự tổn hại của Quỷ Thần hay Người. Hơn nữa, Ngài hóa hiện đầy huy hoàng trong hình tướng một Đấng Điều Phục các sắc tướng và nghĩa lý của thế gian và chúng sinh. Do vậy, thực hành Guru Rinpoche và trì tụng minh chú của Ngài tiêu trừ tất cả chướng ngại và thành tựu mọi thắng duyên an hòa.

Ngày 01/01/2015, Quan Orgyen chuyển ngữ theo bản tiếng Anh của Erik Pema Kunsang được dịch trong quyển sách “Dispeller of Obstacles”. Đây là một phần rất hay trong quyển sách, không chuyên sâu về truyền thừa mà vẫn giữ trọn vẹn ý nghĩa của kho tàng Trừ Nhất Thiết Chướng nên tôi tin rằng việc chuyển ngữ sẽ làm hài lòng Guru Rinpoche, chư Tổ và chư Đạo sư cao thượng. Trong cuộc sống, chúng ta có thể đối diện những gian nan nhưng nếu chúng ta luôn giữ Guru Rinpoche trong tim mình thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đó là một trong những lí do mà Guru Rinpoche xuất hiện trên thế giới này. Nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được an vui, hạnh phúc, mọi sự tốt lành và vạn sự như ý. In Guru We Trust.

Đức Tulku Urgyen Rinpoche

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung