Giới thiệu đôi nét về Vua Gesar |

Giới thiệu đôi nét về Vua Gesar

Gesar Ling Kho Tàng Terma

Gesar, vị vua chiến sĩ oai hùng của xứ Ling mà những cuộc tẩu thoát đã làm nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất của văn học Tây Tạng. Gesar có nghĩa là “không ai hàng phục nổi”.

Khi Gesar còn bé, Ngài đã biều lộ nhiều quyền năng nhiệm mầu. Bấy giờ, cậu của Gesar là vị vua đang trị vì, vì thấy được khả năng xuất chúng của Gesar nên sợ rằng sau này Gesar sễ chiếm đoạt ngai vàng nên đã thuê một phù thủy để sát hại Gesar. Vị phù thủy này chẳng những không làm hại được Gesar mà còn phải bỏ mạng. Nhưng vì lúc đó Gesar còn quá nhỏ nên mẹ Ngài đã đưa Ngài trốn sang sống tại vùng sông Hoàng Hà. Sau đó vài năm bộ tộc Ling cũng tìm đến nhưng Gesar đã đánh tan được cậu của Ngài và nhiều tướng lãnh khác của bộ tộc và từ đó trở thành vị vua của xứ Ling và chính thức đăng quang với niên hiệu Vua Sư Tử của Thế Giới.

Sưu tầm

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung