Gia Đình Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche |

Gia Đình Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Gia đình Tiểu sử Terchen

Terton Namkha Rinpoche (53)

Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và  Khandro Sangyum Chime Drolkar

tenzin-sm

Đức Tenzin Nyima Rinpoche là con trai cả của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đang chăm sóc Tu viện Rigon Tashi Chöling ở  Kham – Tây Tạng.

32447_124873460886528_7753594_n

Đức Gyetrul Jigme Rinpoche, một hóa thân của Tertön Pema Lingpa là con trai thứ hai của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đang chăm sóc Tu viện các tu viện Ripa ở Nepal và Ấn Độ, và giảng dạy thường xuyên ở phương Tây.

unspecified-2

Đức Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche, là hóa thân của Đức Jigme Tempay Gyeltsen, Tamdrin Lhunpo Chogtrul đời thứ ba, là con trai thứ ba của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche người đang chăm sóc cho cộng đồng Tây Tạng ở Châu Á và  ở Toronto, nơi đó Ngài sống với phối ngẫu tâm linh của mình là Khandro Chime.

1146642_423378767783342_2069445727_n

Ripa (8)

Ba người con gái lớn nhất của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là Semo Sonam Peldzom; Semo Pema Dechen, và Semo Sonam Palmo là những ca sĩ, vũ công hoàn mỹ trong truyền thống Gesar và giúp đỡ cho cha họ trong các hoạt động ở Châu Á và phương Tây.

HSD118-2

Người con gái trẻ nhất của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là Khandro Sakyong Wangmo, Dechen Choying Zangmo, là phối ngẫu tâm linh của Đức Sakyong Mipham Rinpoche, và là một nhân vật quan trọng trong truyền thống Phật Giáo Shambhala.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung