Đức Liên Hoa Sinh đã dạy Yeshe Tsogyal các nhánh cam kết |

Đức Liên Hoa Sinh đã dạy Yeshe Tsogyal các nhánh cam kết

Yeshe Tsogyal

Cuối cùng, Đức Padmasambhava đã dạy Yeshe Tsogyal 25 nhánh cam kết. 5 hành vi được thực hiện một cách biểu trưng: Sự hợp nhất thông thường (các thực hành dùng năng lượng dục), giải thoát (giết chết), trộm cắp, nói dối và lăng mạ. Đây là 5 thực hành.

5 chất liệu cần được chấp nhận một cách vui vẻ bởi người hành giả là: Chất thải của con người, hạt bồ đề tâm (tinh dịch hoặc các chất liệu khác), thịt (mamsa), máu (rakta) và nước tiểu.

5 điều để thiền định lên đó là: 5 Bộ Phật, 5 loại Giác Tánh Nguyên Sơ, 5 khía cạnh nam tính, 5 khía cạnh nữ tính và 5 Thân, các khía cạnh của Hiện Hữu.

5 điều không được từ chối ra khỏi tầm tay là: Tham, sân (giận dữ), si (u mê), mạn(kiêu căng) và đố (ganh tị).

5 điều cần biết là: 5 uẩn, 5 đại, 5 giác quan, 5 đối tượng cảm thọ và 5 màu sắc.

Đức Padmasambhava đã mở rộng trên các giới luật này và Ngài cũng ban cho Tsogyal những giáo lý xa hơn nữa để cô thọ nhận được những huấn thị đầy đủ và triệt để nhất trong hình thức vẹn nguyên, thuần khiết nhất.

Tsogyal không bao giờ tới gần bất kỳ những phá vỡ nào của những cam kết này, dù là trong thể cách nhỏ nhất trong một sát-na. Cô liên tục được trưởng dưỡng nhờ lòng từ bi phát tỏa ra từ Đức Đạo Sư Orgyan, và như thế cô đã thể nhập vào mạn đà la của các giáo lý bí mật cao cấp nhất, Sang-Ngag Lama-Medpa.

Việc mô tả tỉ mỉ sự tu tập của Tsogyal đã được thêm vào ở đây vì cánh cửa mà nhờ đó một người đi vào các giáo lý bí mật chính là lễ nhập môn điểm đạo. Và gốc rễ của việc này chính là các cam kết này.

Đức Namkhai Nyingpo Rinpoche
Trích trong Bà mẹ trí tuệ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung