Đức Gesar là ai? |

Đức Gesar là ai?

Tham khảo Thực hành

Gesar là ai?

Bạn cần hiểu hai điểm đầu tiên này một cách rõ ràng trước khi chúng ta có thể thảo luận điểm thứ ba, tức là về Gesar Norbu Dradul, ‘Gesar – Đấng Bảo Châu Điều Phục Kẻ Thù’. Quan trọng hơn cả, bạn cần hiểu rằng những hóa thân, vị hóa hiện để giúp đỡ hữu tình chúng sinh, phải hiển bày trong hình tướng phù hợp với thiên hướng và căn cơ của hữu tình chúng sinh thời đó và nhờ đó, họ có thể giúp những chúng sinh này. Dĩ nhiên, đây không phải điều gì đó mà tự thân hữu tình chúng sinh biết được, đó là điều mà chư Phật mới biết.

Thời kỳ mà chúng ta đang trải qua hiện nay được xem là ‘xấu’ bởi năm sự suy đồi đang tràn khắp. Hữu tình chúng sinh ở trong trạng thái tệ hơn so với quá khứ – nhiều đến mức họ không thể nương theo con đường giải thoát và toàn tri. Tại sao vậy? Bởi Lungta của họ suy yếu và bởi những che chướng mạnh mẽ che lấp tâm thức họ, khi những giáo lý như Dzogpa Chenpo [Đại Viên Mãn] được giới thiệu với họ, họ không thể hiểu điều đang được giảng dạy. Bây giờ mọi thứ là như thế. Và như tôi vừa nói, khi Đức Phật thị hiện để điều phục chúng sinh có thể được rèn luyện, hữu tình chúng sinh phải có thể liên hệ với hình tướng mà Ngài hóa hiện. Đức Gesar xuất hiện vào thời kỳ mà chúng sinh hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu và dành cả đời tranh đấu với nhau. Để điều phục chim chóc, Đức Phật phải hóa hiện làm chim; để điều phục chó, Ngài hóa hiện làm chó; để điều phục loài ong, Ngài hóa hiện thành ong; và để điều phục loài người, Ngài phải thị hiện trong thân người, phải không nào?

Vào thời điểm như vậy, Đức Phật xuất hiện là Gesar Norbu Dradul – hóa thân diệu kỳ của Đức Liên Hoa Sinh và của chúa tể của ba gia đình. Chúa tể của ba gia đình gồm: Quán Thế Âm – hiện thân của lòng bi, vị dõi theo mỗi hữu tình chúng sinh bằng đôi mắt bi mẫn như mẹ hiền nhìn đứa con duy nhất; Văn Thù Sư Lợi, hiện thân của trí tuệ, vị biết tất cả; và Bí Mật Chủ – Kim Cương Thủ, hiện thân của tất cả sức mạnh, năng lực và khả năng của chư Phật. Chính Gesar là hóa hiện diệu kỳ của ba gia đình này.

Guru Rinpoche cũng là hiện thân các hoạt động giác ngộ của tất cả chư Phật. Các hoạt động giác ngộ của Ngài là không thể nghĩ bàn, nhưng một phần nhỏ xảy ra ở xứ Ling, thuộc Kham, được gọi là ‘thung lũng Ma mà mọi người đều muốn thấy’ – đây là cách mà nó được gọi trong tất cả các câu chuyện được viết về Gesar. Cha của Ngài xuất thân từ dòng họ Mukpo Dong và vì thế là một thành viên của dòng tộc Mukpo gia trưởng. Tộc Mukpo gồm nhiều tộc nhỏ hơn, bao gồm dòng họ Chophen và Cholaphen, nhưng chính một trong những người con trai của dòng họ Senglon đã trở thành cha của Đức Gesar; mẹ của Ngài thuộc về dòng tộc gọi là Gogza và đến từ vùng đất của chư Naga. Như là kết quả của sự hợp nhất của hai vị, Gesar đã nhập thai mẹ Ngài và xuất hiện trên thế giới này.

Khi Gesar nhập thai của mẹ Ngài, Bà có một giấc mơ về năm luân xa – luân xa đại lạc trên đỉnh đầu, luân xa hỷ lạc ở cổ họng, luân xa Giáo Pháp ở tim, luân xa hóa hiện ở rốn và luân xa duy trì hỷ lạc ở vùng bí mật – và tất cả năm đứa con của bà, bốn trai và một gái, nhập thai cùng lúc đó.

Vị đầu tiên trong năm Hóa thân sắp sinh ra này là Puwo (‘anh trai’), sau đó Nuwo (‘em trai’) và Singmo (‘em gái’) và họ mang hình tướng của chư thiên, Naga, con người và v.v. để hỗ trợ Gesar trong các hoạt động của Ngài. Gesar Norbu Dradul sinh ra từ vùng bí mật của Bà ấy. Tôi không thể kể cho các bạn câu chuyện về cuộc đời của Đức Gesar ngay bây giờ bởi nó gồm nhiều quyển. Nhưng bởi các bạn thực hành Sollo Chenmo thường xuyên và vì thế có tụng, “Chúng con dâng thứ này […] lên Puwo Dungkhyung Karpo!, lên Nuwo Lutrul Ochung! […] lên Singcham Tale Okar !”. Tôi nghĩ tôi sẽ đề cập điều gì đó về các anh chị em của Ngài.

Đức Gesar cũng có một anh em cùng cha khác mẹ – họ có cùng cha, nhưng mẹ của người đó gọi là Gyatsa – và cũng có vài người khác. Một vài trong số những bản văn của chúng ta, chẳng hạn thực hành Sang, nhắc đến Denma; Ngài dẫn dắt ‘ba mươi chiến binh-phi thường uy mãnh’, những thượng thư của Ngài, tất cả cũng đã xuất hiện lúc ấy trong hình tướng Drala.

Chư vị đều là những Hóa thân, điều nghĩa là chư vị đã xuất hiện trong một hình tướng mà hữu tình chúng sinh có thể liên hệ, chứ không phải là những hữu tình chúng sinh. Chư vị có thể bay trên trời, sống dưới mặt đất và hiển bày đủ mọi điều diệu kỳ. Tiểu sử Đức Gesar chứa đầy những câu chuyện không thể nghĩ bàn. Ngài là kiểu người mà với Ngài, mọi thứ xuất hiện như là sự hiển lộ tự nhiên của trí tuệ nguyên sơ – Ngài có thể thu hút và kiểm soát mọi hình tướng. Nhưng Ngài chỉ duy trì trên thế gian này trong một khoảng thời gian ngắn.

Mặc dù Đức Gesar không có những hậu duệ trực tiếp, gia đình Mukpo Dong, những vị xuất thân từ người anh em cùng cha khác mẹ, vị có mẫu thân là Gyatsa, vẫn tồn tại. Dĩ nhiên, các thành viên đều nổi tiếng, nhưng cũng có thể xác định một thành viên gia đình vào lúc chết bởi một chữ A lớn được viết trên sọ của họ. Cũng có thể nhận ra họ nhờ màu đỏ của mắt. Sogyal Rinpoche và mẹ Ngài đã sinh ra trong một trong những dòng họ Mukpo Dong.

Các thực hành Gesar

Sau thời kỳ của Gesar, nhiều vị Terton đã phát lộ các Pháp tu, nghi quỹ, cẩm nang hoạt động, quán đỉnh v.v. về Gesar, dưới dạng những Terma tâm, và vì thế ngày nay, chúng ta có nhiều tập sách về thực hành Gesar. Tổ Jamyang Khyentse Wangpo và Tổ Jamgon Kongtrul đã phát lộ các thực hành Gesar, Mipham Rinpoche cũng để lại nhiều Pháp tu, Đức Shechen Gyaltsab đã phát lộ một số, và Khenpo Jigphun cũng vậy; và Dilgo Khyentse Rinpoche – ví dụ, trong pho Tâm Yếu Chư Drala. Nói cách khác, nhiều Terton đã phát lộ vô số Terma về Gesar.

Như tôi đã nói, những giáo lý này là các Terma Tâm. Để phát lộ một Terma Tâm, tâm trí tuệ của vị Terton phải bất khả phân với tâm trí tuệ của Guru Rinpoche, điều bất khả phân với tâm trí tuệ của Gesar. Điều này nghĩa là khi những vị Terton này phát lộ các Terma Tâm, tâm của chư vị giống như tâm trí tuệ của Gesar. Và không thể có bất cứ sai sót nào trong một Terton chân chính, bởi Phật không mắc lỗi! Mipham Rinpoche là vị phát lộ chính yếu các Terma Tâm về Gesar, và cả từ ngữ của Terma và ý nghĩa đều không sai sót. Chúng không chỉ không có lỗi lầm, mà sức mạnh thành tựu các hoạt động và đem lại kết quả mong muốn có thể được chứng kiến cho đến ngày nay. Đó là lý do tại sao tôi từng nói rằng bạn có thể thực hành Gesar như là Lama [đạo sư], Yidam [Bổn tôn] hoặc là Hộ Pháp, và bất cứ cách nào cũng đều tốt và sẽ rất lợi lạc.

Kết luận

Tôi biết một chút về các khía cạnh bên ngoài và trong của Đức Gesar; vì thế, tôi nghĩ nói đôi lời để làm sáng tỏ đôi nét về Ngài cũng như các thực hành của Ngài có lẽ hữu ích. Xin hãy lưu ý rằng ‘đôi lời’ mà tôi nói không phải của tôi! Mọi điều tôi đã nói tối nay tuân theo hoàn hảo với các giáo lý. Đó là món cúng dường của tôi lên Đức Gesar. Nếu bạn thêm điều tôi vừa nói vào những giáo lý mà tôi đã ban vài năm trước ở Lerab Ling về thực hành Sang, trong đó, tôi đã nhắc đến các lợi lạc của thực hành Hộ Pháp Gesar, có lẽ một chút lợi lạc sẽ đến từ nó. Hôm nay, tôi sẽ không lặp lại điều tôi đã nói trong quá khứ. Dẫu sao, tôi biết các bạn đều thích ngủ và đang muốn lao về giường.

Đức Orgyen Tobgyal Rinpoche

Việt dịch: Pema Jyana

Nguồn: Gesar là ai?

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung