Tiểu sử của Đại Thành Tựu Giả Kukuraja |

Tiểu sử của Đại Thành Tựu Giả Kukuraja

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Kukuraja tại Ấn Độ.

Đạo sư Kukuraja là một thành tựu giả trong dòng truyền thừa trì giữ những giáo lý ẩn mật và Ngài cùng thời với Vua Indrabhuti (còn gọi là Vua Ja) và Kambalapada (Lawapa) ở tại Sahor trong vùng Oddiyana, được dự đoán vào khoảng 853 TCN. Theo một vài học giả thì Oddiyāna ở khu vực quanh Thung lũng Swat mà hiện nay là Pakistan. Oddiyāna là suối nguồn quan trọng nhất của các giáo lý Phật giáo, hay tantra (Mật điển) bí truyền. Nó là một địa điểm đầy năng lực và là xứ sở của các dākinī, nhiều tài nguyên thiên nhiên, rừng rậm và dã thú. Tại Oddiyāna cũng có một ngôi chùa tráng lệ tên là Deche Tsekpa (Vô số Hỉ lạc) có 6.108 ngôi chùa nhỏ bao quanh. Tất cả đều rất hưng thịnh.

Một số nguồn thông tin cho rằng Đạo sư Kukuraja người đã tiên đoán sự ra đời của Đạo sư Garab Dorje. Đạo sư Garab Dorje xuất hiện như đạo sư Đại Viên Mãn thuộc truyền thống Nyingma đầu tiên trong loài người. Theo truyền thống Nyingma, Vua Ja tự học bằng trực giác từ “Sách” của con đường bí mật của Kim Cương Thừa (Mantrayana) mà kỳ diệu rơi từ trên trời cùng với các đối tượng thiêng liêng khác và các di tích. Đạo sư Kukuraja nhận được hướng dẫn từ “Sách” về những gì có thể được hiểu như là những Tantra ngoại từ Vua Ja, sau đó Vua Ja nhận được hướng dẫn về những gì có thể được hiểu như là những Tantra nội từ Đạo sư Kukkurāja.

Như Đức Phật đã tiên tri, nhờ năng lực gia hộ của các luận thuyết Kim Cương Thừa của Vajrapāni (Kim Cương Thủ) cho năm bậc lỗi lạc, Vua Ja, Vyākaranavajra, người đang thực hành các tantra ngoại, có bảy giấc mơ. Sau đó, nhiều bản văn mật thừa được viết bằng mực khoáng chất ma-la-chít trên giấy vàng và một hình tượng của Vajrapāni cao 0,6m và được làm bằng những viên ngọc quý từ không trung hạ xuống mái cung điện của Vua. Nhà vua thực hiện những lễ cúng dường và cầu nguyện các đối tượng thiêng liêng. Điều này đánh thức nghiệp của Vua là kinh nghiệm trước đây về tantra, và nhà vua thấu hiểu ý nghĩa của chương có tựa đề là Dorje Sempa Zhalthong (Nhận ra Khuôn Mặt của Vajrasattva). Sử dụng chương này và hình tượng của Vajrapāni, Vua thực hành trong sáu tháng. Nhà vua nhìn thấy một linh kiến thanh tịnh về Vajrasattva và nhận từ ngài một giáo huấn tiên tri, phù hợp với tiên tri này Vua đã thực hiện sự tịnh hóa thân xác nhờ giai đoạn phát triển. Vua Ja nhìn thấy Vajrapāni, nhận các giáo lý và những gia hộ, và thấu suốt tất cả những bản văn Mật thừa đã nhận. Sau đó Vajrapāni ban cho nhà vua quán đảnh ý nghĩa tuyệt đối của các giáo lý, và Vajrapāni khuyên Vua nhận những giáo lý truyền khẩu từ Licchavi Vimalakīrti. Sau đó nhà vua tới gặp Vimalakīrti và nhận mười tám tantra Mahāyoga, và Vua Ja truyền những giáo lý này cho đại thành tựu giả Kukkurāja.

Vua Ja được các sử gia nhận dạng theo những cách khác biệt. Một số vị nói Vua Ja và Vua Indrabhūti vĩ đại là một người, và một số thì nói vua Ja là con trai của Vua Indrabhūti. Những người khác nói Vua là người thứ hai trong ba Indrabhūti, một nhận định mà Dudjom Rinpoche đã nói trong tác phẩm Lịch sử Trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng của Ngài có lẽ là nhận định đúng đắn nhất.

Đây không phải là một bản tiểu sử đầy đủ về Đạo sư Kukuraja, nên chúng tôi chỉ xin phép “trích và dịch” một số đoạn từ nhiều tác phẩm có nói đến Đạo sư Kukuraja.

Nguồn: Tuyển tập các đời hóa thân của Bậc Trì Minh Vương Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung