Đại lễ Phật đản – Vesak 2016 tổ chức tại Singapore |

Đại lễ Phật đản – Vesak 2016 tổ chức tại Singapore

TU VIỆN Việt nam

Đại lễ Phật đản liên hiệp quốc Vesak 2016 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Mississauga Celebration vào ngày 28 tháng 5 năm 2016. Dưới đây là lời mời họp lập kế hoạch gần đây chúng tôi nhận được thư mời của Liên hiệp quốc.

Kính thưa Hòa thượng trụ trì, Hòa thượng Abbesses và đại diện Lay Temple.
Vesak 2016, ba ngôi chùa tổ chức (West End, Fo Guang và Kwok Phật Ching ngôi chùa ở Mississauga & Toronto) có đặc quyền của tổ chức Đại lễ Phật đản: Phật Đản Celebration 2016 tại Celebration Mississauga Square vào ngày 28 tháng năm, năm 2016. Các địa điểm được xác nhận; thời gian được xác nhận vì vậy đây là một sự kiện đi. Chúng tôi mời tất cả các chùa Phật giáo trong khu vực Greater Toronto, Peel, Halton, York và các khu vực khác cùng tham gia vào sự kiện công cộng này. Cuối ba năm cử hành này ra tốt đẹp với sự tham gia của khoảng 7000 người dân cùng với khoảng 100 tăng ni của tất cả các truyền thống Phật giáo và với sự hiện diện của Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng liên bang và cấp tỉnh, các nghị sĩ, MPP và các thành viên của corp ngoại giao.

đọc thêm tại: http://phathocdoisong.com/dai-le-phat-dan-vesak-2016-to-chuc-tai-singapore.html

Trần Trần (theo GAT Vesak)

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung