Chúc thư dành cho những người nam |

Chúc thư dành cho những người nam

Kim cương thừa

Rinchen Drag của xứ Nyo và những thường dân Tây Tạng khác sau đó hỏi,
“Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho những người nam Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma trả lời:

Những người nam Tây Tạng già hay trẻ của các thế hệ tương lai,
Hãy giữ luật pháp của nhà vua bất khả xâm phạm.
Hãy giữ các sắc lệnh của luật lệ không bị xâm hại.
Mà không làm mất mát những nhu cầu cá nhân của các con,
Hãy bảo vệ lợi ích chung của những người khác với cuộc sống của các con.

Đừng nhận một lời tuyên thệ rỗng tuếch.
Hãy nghiêm khắc về những gì bị cấm.
Hãy đàm phán, thỏa thuận mỗi khi các con tụ họp.
Đừng biểu lộ thái độ khinh khi với những người khốn cùng.

Hãy thảo luận theo nhóm để tránh đi những hối tiếc trong tương lai.
Đầu tiên, hãy để những người khôn ngoan, thông tuệ cho lời khuyên.
Giữ tính chính trực và hãy là người đáng tin cậy.
Hãy đi theo lời khuyên của những người có tư duy tốt.

Hãy can đảm lãnh đạo quân đội.
Trang bị những người lính với vũ khí.
Để những cận sự giữ gìn, bảo vệ vào ban đêm.
Bổ nhiệm những hầu cận của con từng bước.

Khi mọi người tin tưởng con, đừng để họ thất vọng.
Vì đàn ông thì khôn ngoan, thông tuệ hơn,
Nên họ sẽ đạt được giàu có, tài sản, và danh tiếng.

Nếu con cho phép con cái của mình được học tập trong Pháp,
Sự giàu có và của cải sẽ luôn luôn tăng.
Dù con làm gì, đầu tiên hãy tư duy tốt.
Hành động mà không suy tính trước sẽ tạo ra nhiều vấn đề.

Khi một thứ gì đó có thể được sửa chữa,
Việc sử dụng thứ không hài lòng còn lại là gì?
Khi một thứ gì đó không thể được thay đổi,
Tại sao phải nuôi dưỡng ác ý?

Nếu con tiến bộ chậm, ở một điểm nào đó, thì con vẫn sẽ đến.
Nếu con phá vỡ những nơi chốn nguy hiểm, con sẽ không bị tổn hại bởi những kẻ thù.
Nếu con nói chuyện nhẹ nhàng, tất cả mọi người sẽ hiểu.
Những mệnh lệnh lớn tiếng và thô tháo chỉ có tác dụng ngắn hạn. Nếu con hành động cần cù, tinh tấn thì bất cứ điều gì cũng có thể được thực hiện.
Vội vàng và không kiên định chỉ khiến con mệt mỏi.
Hãy thực hành Pháp siêu việt vì lợi ích của đời này và đời sau.
Điều sẽ tạo ra sự lợi ích thật lâu dài.

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, Những người nam Tây Tạng của những thế hệ tương lai, hãy giữ điều này trong tâm các con.

Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đức Liên Hoa Sinh
Trích từ Chúc thư của Đức Liên Hoa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung