Cách thức Đức Vua thiết lập luật Phật Pháp |

Cách thức Đức Vua thiết lập luật Phật Pháp

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen ngẫm nghĩ rằng, “Mong ước của Ta là đưa vương quốc Tây Tạng vào con đường Phật Pháp. Ta đã cử những người Tạng xuất chúng nhất đến Ấn Độ để đem giáo lý diệu kỳ về xứ Tạng. Tuy nhiên, các thượng thư thù địch với Pháp cảm thấy đố kỵ và không cho phép Ta thực hành những giáo lý này. Theo luật hoàng gia, các thượng thư trừng phạt và trục xuất những dịch giả được cử đi cầu Phật Pháp. Bây giờ, Ta phải thỉnh mời một học giả Ấn Độ, người uyên bác cả giáo lý ngoại và nội. Trong tất cả những cậu bé Tạng thông minh, Ta phải chọn một số để đào tạo về dịch thuật, một số xuất gia, và một số thực hành Pháp”.

Nghĩ vậy, Vua Trisong Deutsen đưa tất cả bốn vùng của Tây Tạng vào sự kiểm soát của Ngài và công bố luật mới. Ta là vị vua xiển dương giáo pháp. Ta sẽ lấy đá cuội để bên dưới chân bất cứ ai xuất gia học dịch thuật hay thực hành Pháp. Ta sẽ để viên đá cuội này đối tượng của sự kính trọng trên đầu Ta.

Sau đó, Đạo Sư Padmakara, bậc thấu suốt ba thời, cảm thấy rất xúc động và nói với Vua Trisong Deutsen và các quan lại của ngài rằng:

Hỡi Đức Vua, Pháp Vương

Thật tuyệt vời khi ngài thiết lập luật tôn giáo

Ta, đấng Liên Hoa Sinh

Thấy ba độc là thân, ngữ và tâm giác ngộ.

Ta nhận ra ý niệm là Pháp giới,

Mọi cảm xúc phiền não tự nhiên tan biến.

Ta tự nhiên thoát khỏi xiềng xích bám chấp

Trí tuệ tự nhiên chiếu sáng không ngừng.

Chứng tỏ rằng, nhờ phẩm tính của trí tuệ siêu việt,

Ta nhận thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Giống như vậy, Ta nhận thấy điều đã xảy ra trong quá khứ.

Trước đời này, ba chúng ta

Padmakara, Khenpo Bodhisattva,

Và ngài, Vua Trisong Deutsen,

Là ba anh em hạ tiện,

Ở vùng Magadha.

Mẹ chúng ta là một phụ nữ chăn nuôi gia súc nghèo khó.

Như một thiện hạnh, chúng ta xây dựng bảo tháp cho bà.

Trước bảo tháp Jarung Khashor đó,

Chúng ta cúng dường và phát nguyện rằng:

“Nguyện cầu chúng con thiết lập giáo pháp

Ở biên địa chìm trong băng tuyết!”

Bởi đại nguyện này,

Trong đời tiếp theo,

Chúng ta sinh ra làm con của La sát, Hiền triết và Bà La Môn

Chúng ta cúng dường lớn lao,

Trước cùng một bảo tháp,

Và mỗi người phát một lời nguyện.

Lời nguyện của con trai Hiền triết như sau:

Nguyện cầu con sẽ sinh ra làm vua Phật tử

Ở Tây Tạng, vùng đất tuyết,

Và nguyện cầu con thiết lập giáo lý Phật Đà ở đó!

Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó,

Giờ đây ngài sinh ra là vị quốc vương

Và xứng đáng được gọi là một vị vua Phật tử.

Lời nguyện của con trai Bà La môn như sau:

“Khi ngài là một vị vua Phật tử,

Nguyện cầu tôi trở thành một học giả uyên bác

Và trì giữ giáo lý Phật đà!”

Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó,

Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mặc dù ngài sinh ra ở Sahor.

Ngài là một tu viện trưởng có thể truyền giới tu sĩ

Ta, Padmakara, con trai của La sát, phát nguyện như sau:

“Khi ngài trở thành vị vua Phật tử,

Nguyện cầu tôi trở thành một thành tựu giả với sức mạnh diệu kỳ

Kẻ có thể bảo vệ giáo lý Phật Đà!”

Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó,

Mặc dù sinh ra Uddiyana, chúng ta đã gặp nhau ở đây,

Và Ta sẽ bảo vệ giáo lý của Đức Phật.

Ở Vùng Magadha xứ Ấn Độ, khi

Con trai Hiền triết Shriman

Và vợ Kramati,

Tên là Asamaru qua đời,

Ngài tái sinh làm vua Tây Tạng.

Mọi thứ mà người ta có thể muốn hay yêu thích

Và tất cả giáo lý Tam Tạng

Sẽ xuất hiện trong triều đại của vị vua này

Ở vùng Kushaka Ấn Độ, khi

Con trai của một gái điếm,

Tên là Pramani Lata qua đời,

Hắn trở thành thượng thư Trisang Yablhag.

Dharmashila, khi qua đời,

Đã đầu thai thành thượng thư Gyalto Rami.

Dharmaprajna, khi qua đời,

Đã đầu thai thành thượng thư Trisang Lhalo

Dharmakya, khi qua đời,

Đầu thai thành Palgyi Senge từ gia đình Shubu.

Dharmasukha, khi qua đời,

Đầu thai thành thượng thư Dosher Trelchung

Dharmamitra, khi qua đời,

Trở thành kẻ được gọi là Tara Lugong.

Những thượng thư này

Đã phát nguyện gặp nhau

Ở vùng hoang sơ, xứ tuyết Tây Tạng.

Nghiệp lực còn lại của họ ở Ấn Độ

Giờ đây chín muồi ở đất Tạng.

Họ trở thành các thượng thư trong triều đình

Và đã xuất hiện dưới triều đại của ngài.

Các thượng thư này, những kẻ thù ghét Pháp,

Trong nhiều đời trước

Đã sinh làm những con vật khác nhau.

Trong đời này họ có những dấu hiệu

Của loài vật mà họ từng sinh ra

Gyatsa Lhanang, con lợn

Kẻ đến từ vùng đất trung tâm Nairanjara,

Bây giờ có nốt ruồi đen trên chóp mũi,

Cho thấy rằng trước đây hắn là lợn.

Tara Lugong, con bò cày bừa,

Kẻ đến từ phía bắc của vùng đất trung tâm đó,

Bây giờ có nốt ruồi trên cổ.

Yablhag, chó giữ nhà,

Từng là con chó ở vùng đất đó,

Giờ có nốt ruồi giữa trán,

Bằng chứng cho thấy hắn trước kia là chó giữ nhà.

Một con gà trống ở vùng đó,

Giờ là thượng thư Dosher Trelchung.

Hắn có lông ở rốn,

Bằng chứng cho thấy hắn trước khi là con gà.

Chó rừng ở xứ đó,

Giờ trở thành Gyalto Rami

Hắn có sọ giống chó rừng

Bằng chứng của lần tái sinh trước đó.

Sau khi chết, các con vật này

Sinh ra là những người con trai của một gái điếm

Và họ mong ước sẽ gặp lại nhau ở Tây Tạng.

Bây giờ, họ sinh ra là các thượng thư của Đức Vua.

Những thượng thư ủng hộ một vương quốc tôn giáo

Sẽ sinh ra trong các cõi cao hơn trong tương lai.

Trong khi kẻ bất cần giáo pháp sẽ đọa vào cõi thấp.

Con trai Bà La Môn Purna Suryu

Tái sinh ra là một vị tên Bodhisattva.

Ngài thành tựu những điều xuất sắc, khi trở thành một bậc giáo thọ

Của vô số tu sĩ.

Khi Hiền triết Rừng Dragyur,

Vị Tăng Singha qua đời,

Ngài sinh ra là tu sĩ Pal-yang

Ở vùng đất trung tâm Nairanjara

Vị Tăng Gyalbu Nyingpo giữ gìn giới luật tu sĩ.

Khi người con trai này của kỹ nữ Tinh Túy Trì Giới.

Và Hiền Triết Kamaraja qua đời,

Ngài sinh ra là Gyalwa Cho-yang.

Khi vị Tăng Jeta,

Con trai Bà La Môn Gunasiddhi

Và Leksher Palmo,

Qua đời ở vùng Mutra Xứ Ấn độ,

Ngài tái sinh là Namkhai Nyingpo.

Khi vị Tăng Manjushri

Con trai Bà La Môn Trí tuệ Phong Phú

Và kỹ nữ Kumari Toruna

Qua đời ở Kim Cương Tòa,

Ngài tái sinh là Lui Gyaltsen.

Khi con trai của Gau Nyijor Tita

Và kỹ nữ trinh nguyên Naraya

Qua đời ở Ấn Độ

Ngài tái sinh là Kawa Paltsek

Khi cô gái rồng qua đời

Ở đại lục địa Thiết Mộc,

Cô tái sinh là Drenpa Namkha.

Khi năm con gái Hiền triết từ Vaishali

Qua đời ở xứ Ấn,

Họ tái sinh làm năm vị Tăng[1].

Khi hai công chúa Đức Hạnh và Hoan Hỷ

Qua đời ở Ấn độ,

Họ trở thành Yeshe Yang và Drenka.

Hai người con gái của cư sĩ Ananda

Tái sinh thành Lekdrub và Darma

Khi hoàng tử xứ Tsawarong

Tỳ kheo Purna qua đời

Ông tái sinh thành Vairochana

Một kẻ như Ta, Liên Hoa Sinh

Biết điều đã xảy ra trong quá khứ

Luật Phật Pháp sẽ phát triển rộng khắp

Trong thời đại của ngài, Đức Vua tôn quý.

Đại Sư cất tiếng ca như vậy. Vua Trisong Deutsen, các thượng thư, đệ tử và mọi người ở bốn vùng của Tây Tạng dưới sự cai trị của nhà vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ.

Sau đó, Đức Vua củng cố Luật Phật Pháp, khiến nó trở nên bền chặt như dây lụa. Ngài kính trọng bất kỳ những ai xuất gia và thành lập tăng đoàn đáng kính. Ngài khuyến khích cư sĩ Mật thừa thực hành nghi quỹ và thiết lập cộng đồng Ngakpa. Đức Vua cho phép mọi thần dân thực hành giáo lý tùy theo ý muốn của họ. Ngài ban danh hiệu “Bậc tôn kính” cho bất kỳ ai sao chép và trì tụng lời dạy của Đấng Thiện Thệ. Ngài cử những người thông minh và giỏi hùng biện nhất đến Ấn độ để học dịch thuật.

Đại Sư Bồ Tát dạy các thuật ngữ Phật Pháp và những ngôn ngữ thông thường. Ngài ban chỉ dẫn cho cư sĩ về cách viết, bói toán, chiêm tinh và trở thành Thầy giáo thọ và Đạo sư của những vị tu sĩ. Đại Sư Padmakara tiến hành mọi nghi lễ Pháp của Mật thừa, như ban quán đảnh và thánh hóa.

Đây là chương mười lăm trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đức Vua thiết lập luật Phật Pháp.

[1] Trong Biên Niên Sử Tràng Hoa Kim, năm vị Tăng là năm dịch giả sau đây: Yeshe Yang, Drenka, Lekdrup, Darma và Vairochana.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Trích: Đấng Sinh Trong Hoa Sen – Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung