Bồ Đề Bảo Xuyến |

Bồ Đề Bảo Xuyến

Bồ Đề Tâm

Con xin đảnh lễ tâm đại bi.

Con xin đảnh lễ chư đạo sư cao cả.

Con xin đảnh lễ chư Bổn Tôn,

Là chư vị ban nguồn cảm hứng về lòng tín tâm và sùng mộ.

 

(1) Hãy diệt trừ tâm nghi ngờ, do dự,

Và trân trọng sự hăng say, hết lòng với công phu tu tập.

Vì vậy, hãy tiêu diệt hoàn toàn tâm mê muội, hôn trầm và giải đãi,

Và luôn nỗ lực với tâm tinh tấn hoan hỷ.

 

(2) Luôn luôn bảo vệ các cửa giác quan,

Bằng chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng.

Vì vậy, hãy liên tục quán xét giòng tâm thức,

Ba lần mỗi ngày và mỗi đêm.

 

(3) Hãy phát lồ sai sót của bản thân

Và không tìm lỗi lầm của tha nhân.

Vì vậy, hãy giấu kín phẩm hạnh tốt đẹp của bản thân

Và tiết lộ phẩm hạnh thiện hảo của tha nhân.

 

(4) Hãy diệt (lòng tham) lợi lộc vật chất và danh dự,

Và luôn luôn diệt trừ (lòng tham) lợi nhuận cùng danh tiếng.

Vì vậy, hãy thiểu dục, tri túc,

Và tri ân lòng tử tế của tha nhân.

 

(5) Hãy trưởng dưỡng tâm từ bi

Và an trụ bồ đề tâm.

Vì vậy, hãy tiêu diệt thập ác

Và giúp cho lòng xác tín và tín tâm lớn mạnh.

 

(6) Hãy vượt qua tâm sân hận và tự hào

Có thái độ khiêm cung.

Vì vậy, hãy tiêu diệt bất chánh mạng

Và sống đời hòa hợp với giáo pháp.

 

(7) Hãy diệt tâm tham đắm của cải vật chất

Và trang nghiêm tự thân bằng bảo châu của thánh nhân.

Vì vậy, hãy lánh xa mọi hoạt động náo nhiệt

Và sống đời ẩn dật.

 

(8) Hãy tránh lời phù phiếm

Và luôn luôn kiểm soát lời nói.

Khi gặp một vị thầy cao cả hay uyên bác,

Hãy phụng sự thầy với lòng tôn kính và sùng mộ.

 

(9) Đối với những người có tầm nhìn giác ngộ

Và chúng sanh, là những người sơ học,

Hãy mở rộng tâm phân biệt

Xem họ như thầy.

 

(10) Khi gặp bất cứ chúng sanh nào,

Hãy xem họ như cha,

như mẹ, như con hay cháu của mình.

Hãy từ bỏ bạn bè có hành vi sai trái

Và nương tựa bậc thiện tri thức.

 

(11) Hãy diệt lòng thù hận và ác tâm,

Và hoan hỷ, khi đến bất cứ nơi nào.

Vì vậy, hãy diệt trừ tâm chấp thủ vào bất cứ điều gì

Và sống đời không chấp thủ.

 

(12) Tâm chấp thủ không chỉ ngăn trở tái sanh hạnh Phúc

Mà còn tiêu diệt đời giải thoát.

Vì vậy, bất cứ lúc nào tìm ra phương tiện (tạo ra) hạnh phúc,

Hãy luôn nỗ lực thực hiện điều này.

 

(13) Khi thực hiện bất cứ điều gì,

Hãy hoàn tất nó trước tiên.

Nhờ vậy, mọi việc sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp;

Nếu không thì không có điều gì sẽ thành công.

 

(14) Đừng bao giờ hoan hỷ với ác hạnh của bản thân,

Khi lòng tự cao về bất cứ điều gì phát sinh,

Hãy tiêu diệt tâm kiêu hãnh và nhớ đến

Chỉ giáo của tôn sư cao cả.

 

(15) Khi tâm chán nản phát sinh,

Hãy nâng cao tinh thần, khuyến khích bản thân

Và thiền quán về tánh Không của cả hai (tướng).

 

(16) Khi đối tượng của tâm chấp thủ hay thù hận

phát sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào,

Hãy xem nó như ảo ảnh hay vọng tưởng;

Khi nghe những lời không êm dịu,

Hãy xem chúng như tiếng vang;

Và khi thân mình bị hại,

Hãy xem đó là điều (xuất phát từ) tiền nghiệp của bản thân.

 

(17) Hãy hoàn toàn sống nơi ẩn dật,

Cách xa thành thị,

Ẩn mình trong cô tịch, không chấp thủ,

Như xác chết của một con thú.

 

(18) (Ở đó,) hãy luôn giữ tâm an định với Bổn Tôn

Và khi tâm giải đãi hay kiệt sức phát sinh,

Hãy lưu tâm về khuyết điểm của mình

Và tự nhủ về những điểm chánh

của pháp điều phục tâm.

 

(19) Khi gặp người khác,

Hãy nói năng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và chân thật,

Không cau mày hay trừng mắt.

Và luôn luôn nở một nụ cười.

 

(20) Khi gặp gỡ người khác,

Đừng sinh tâm keo kiệt, mà hãy hoan hỷ bố thí,

Và buông bỏ tâm ganh tỵ.

 

(21) Hãy tránh mọi sự tranh chấp

Và luôn khoan dung, kham nhẫn,

Để bảo vệ tâm thức tha nhân.

 

(22) Đừng nịnh hót, hay thay lòng đổi dạ với bằng hữu,

Mà luôn luôn trung thành.

Đừng bao giờ sỉ nhục người khác,

Mà hãy hành xử một cách kính cẩn.

Khi ban lời khuyên hay chỉ giáo,

Hãy phát tâm bi mẫn và ước nguyện phổ độ chúng sanh.

 

(23) Đừng bao giờ phủ nhận Pháp,

Mà hãy nhắm vào điều mình ngưỡng mộ,

Và nỗ lực ngày đêm,

Với mười Pháp hành trì.

 

(24) Hãy hồi hướng thiện nghiệp đã tích tập

Trong cả ba thời,

cho quả vị giác ngộ vô song cao cả,

Và chia sẻ công đức với chúng sanh.

Hãy luôn dâng lời cầu nguyện cao cả

bằng Thất chi nguyện.

 

(25) Nhờ cách tu tập này, hai bồ tư lương

công đức và trí tuệ sẽ thành tựu viên mãn,

Hai loại che chướng được loại trừ.

Khiến cho thân người này có ý nghĩa,

Và đưa đến thành tựu quả vị giác ngộ vô song.

 

(26) Bảo châu tín tâm, bảo châu trì giới,

Bảo châu bố thí, bảo châu tu học,

Bảo châu tự chủ,

và bảo châu đức hạnh,

Cộng với bảo châu trí bát nhã là bảy.

 

(27) Những bảo châu thiêng liêng này

Là bảy bảo châu không bao giờ cạn kiệt.

Đừng tiết lộ những điều này với các phi nhân.

 

(28) Ở chốn đông người,

Hãy giữ gìn lời nói;

Lúc đơn độc,

Hãy giữ gìn tâm thức.

 

Chú Thích: Câu kệ 23: Mười Pháp hành trì (chos-spyod rnam-bcu) là (1) Sao chép Kinh; (2) cúng dường Tam Bảo; (3) bố thí cho người nghèo và người bệnh; (4) lắng nghe Pháp; (5) đọc Kinh điển; (6) ghi nhớ Pháp; (7) giảng dạy Pháp; (8) trì tụng Kinh điển; (9) tư duy về ý nghĩa của Kinh điển; và (10) thiền định về ý nghĩa của giáo pháp.

 

Tổ Atisha (Dipamkara Shrijnana)

Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 2004

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung