Bảo vệ Phật Pháp khỏi sự suy đồi |

Bảo vệ Phật Pháp khỏi sự suy đồi

Tham khảo

Trong thời đại may mắn này, ánh sáng Phật Pháp bắt đầu thật sự chiếu soi; xã hội khai sáng mới bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, có nhiều hành động của thân, khẩu, ý khiến giáo pháp suy đồi, như xem thường và thiếu tôn trọng những chúng sinh kém may mắn; biểu lộ sự bất kính đối với chư Phật, chư Bồ Tát và sự hoằng hóa của họ; tuyên truyền những lý thuyết mơ hồ và quan điểm sai trái, khiến những tư tưởng lầm lạc có vẻ quan trọng không kém giáo pháp thiêng liêng.

Càng thiếu kết nối với chúng sinh thông qua bồ đề tâm, chúng ta càng xa rời giải thoát và giác ngộ. Thông qua thân xác và tư tưởng, chúng ta khiến cuộc sống của mình trở nên u mê. Nếu muốn giữ nước sạch, tinh khiết trong cái bình, cái bình phải sạch! Cũng vậy, để nuôi dưỡng hành động lành mạnh, cái bình của thân, khẩu, ý phải được tịnh hóa.

Theo giáo huấn Kim cương thừa, những hành trì thần thể đóng một vai trò quan trọng để thành tựu giải thoát cá nhân. Trong những pháp môn hành trì thần thể khác nhau của Chân ngôn thừa, có nhiều cách quán tưởng thân thể: quán tưởng thần thể ở trước mặt, cao hơn và đối diện với bạn; quán tưởng thần thể bên trên luân xa đình đầu; quán tưởng bản thân như thần thể; quán tưởng bản thân chuyển biến thành thần thể; tất cả những phương pháp này đều nên áp dụng. Những hành trì thần thể còn quan trọng ở chỗ, nếu không có một sự tương thông hay liên kết mạnh mẽ với thực hành quán tưởng, chúng ta có thể gặp nhiều chướng ngại trên con đường tới giải thoát. Nói ngắn gọn, các hành trì ấy tạo nên một thế lực mạnh mẽ chống lại sự suy đồi của giáo pháp.

Nếu thiếu một định hướng tốt kết hợp với hành động thích hợp, chúng ta sẽ không tránh khỏi thất vọng và bất mãn. Dù có trí huệ, nhưng thiếu công đức cũng có thể khiến trí tuệ mai một. Thiếu trí huệ hoặc công đức, hoặc trong trường hợp tệ hơn là thiếu cả hai, chúng ta sẽ bị tái sinh trong ba cõi thấp kém, không có khả năng giải thoát bản thân khỏi khổ ải của luân hồi.

Lama Dudjom Dorjee

Việt ngữ: Hân Nhi

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung