Kim Cương Thừa |

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Home Kim cương thừa Thực hành

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và sắp xếp chúng một cách đẹp đẽ. Các Loại Phẩm Vật Cúng Dường  Khi A Đề Sa (Atisha) đến Tây Tạng thì ngài đã khuyên mọi người nên cúng dường nước. […]

Nơi tọa Thiền, lễ lạy và tư thế ngồi Thiền

Home Kim cương thừa Thực hành

Sắp xếp một chỗ Tọa Thiền đàng hoàng Theo sách vở thì tốt nhất (nếu như bạn có thể làm được) là để bồ đoàn trên một bục gỗ hơi nâng lên, để phía dưới được thông thoáng. Nếu như bạn nhìn vào hầu hết những người Tây Tạng ở Ấn Độ, thì chủ yếu […]

Giáo huấn trong sơn thất – Một giảng nghĩa đơn giản về tinh túy của thực hành sự tinh lọc thành tựu

Home Thực hành

Với lòng sùng mộ, tôi đảnh lễ dưới chân Guru – Lạt Ma ân phước vô song vinh quang linh thánh của tôi, và xin quy y ngài. Tôi cầu nguyện rằng nhờ sự ban phước của ngài, tôi và những đệ tử của tôi có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ bất […]

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 2

Home Kim cương thừa Thực hành

 Như tôi đã nói đến trong ngày hôm qua, cần nhất quý vị phải luôn nhớ đến cơ sở hỗ trợ mà mình đang có [thân xác của chính mình]. Hiện chúng ta đang được thừa hưởng thân xác con người, ta phải hiểu rằng thân xác đó hàm chứa thật nhiều khả năng, chẳng hạn như tâm thức chúng ta tượng trưng cho […]

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 1

Home Kim cương thừa Thực hành

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ XIII xác nhận là vị hóa thân (tulku) của Ngài Mã-nhĩ-ba (Marpa, 1012-1097) một vị Đại sư của Tây tạng và là thầy của Đại sư Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa, 1052-1135). Dagpo Rimpoché sinh năm 1932, vào chùa từ lúc sáu […]

Bardo Thödol & Amitabha Buddha

Home Ripa Việt Nam Tin Tức

Bardo Thödol Life, Death and Rebirth under a Buddhist Perspective (Click on the photo) Bardo is known to the world in the Text of “Bardo Thodol”, which means “Liberation Through Hearing During the Intermediate State”. The original text is traced back to the 8th century. The text, which is considered as Guru Padmasambhava’s treasure trove […]

Tự Tin và Tín Tâm

Home Tâm xả ly Thực hành

Bước kế tiếp của duyên khởi siêu việt là niềm tin và lòng tự tin. Khi thực sự nhận ra rằng dukkha (khổ) luôn có mặt trong cuộc sống thế gian, sẽ có lúc chúng ta muốn tìm đến một cái gì xuất thế gian hầu giúp ta giải thoát khỏi khổ đau. Nếu ta có thể tìm ra được một giáo lý tâm linh nào đó, thì lòng tin hay tín tâm vào giáo lý đó sẽ phát khởi. Lòng tin đó phát khởi từ trong nội tâm, không […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung