Thực hành |

Thiện xảo bao la trong phương tiện: Động lực tu tập của con đường Mật thừa

Tham khảo

Quyển Tam Pháp Tuệ Đăng Mật Điển (Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu) có nói về Mật Thừa như sau:  Cùng mục tiêu nhưng tự tại thoái khỏi mọi mê lầm, Phong phú trong phương tiện và chẳng có gì khó khăn, Dành cho những người có căn cơ nhạy bén. Mật Thừa là tối thượng.  Con đường đi đến Mật Thừa có nhiều ngả. Mật Thừa bao gồm nhiều phương pháp tích lũy […]

Đức Liên Hoa Sinh đắc Phật quả

Tham khảo

Đức Liên Hoa Sanh tới Bodh Gaya và với sự hiện diện của Đạo sư Singha, lập các Mandala của các vị Thần Phẫn Nộ liên quan tới ba pháp Ati Yoga, Chitti Yoga, Yanti Yoga, và trình bày với Đạo sư Singha phương pháp đạt Niết Bàn bằng giáo lý và hành vi. Khi […]

Thiền định về sự vô thường

Tâm xả ly

Có nhiều hoàn cảnh gây nên cái chết. Ta có thể chết vì bệnh động kinh, chết sau khi nằm liệt giường với một chứng bệnh kinh niên ở giai đoạn cuối, chết vì ngộ độc thực phẩm, bởi rơi từ một vách đá, hay vì bị vũ khí tấn công. Ta không thể biết […]

Sự Vĩ Đại của Mật thừa

Kim cương thừa Thực hành

Sự khác biệt giữa Thừa Hoàn Thiện và Mật thừa phải cần đến một trong hai ý nghĩa của chữ ‘thừa’: những phương cách nhờ đó người ta tiến bộ hay quả mà người ta hướng đến. Không có sự khác biệt trong quả là Phật tánh; từ đó, sự khác biệt còn lại trong […]

Bài cầu nguyện tự tại nhiếp thọ vạn pháp

Tham khảo

Nếu có thể thực hành kính ái và thọ nhận ân phước gia trì của chư Bổn tôn, Không Hành Nữ và Hộ Pháp của các hoạt động kính ái, bạn sẽ thấy rằng thân và tâm dần dần được kiểm soát và các vấn đề sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “OM AH HUM HRIH Từ cung điện Đại Lạc Tự Tại rực rỡ Thân Trí Tuệ quán chiếu rõ Lạc và Không. Trên hoa sen tự tính đại lạc vô dục […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung