Liên Hoa Hỷ |

Những lời dạy hữu ích cho tâm

Tham khảo Thực hành

Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương! Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỉ lạc Và dâng những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo Trước khi tụng những lời này để mang lại lợi ích cho tâm. Không thể giải thoát cá nhân nếu không từ […]

Những lợi ích của việc xuất gia

Tâm xả ly Thực hành

Rinpoche đã chuẩn bị tiểu luận này để đăng trong Tạp chí Mandala, Tháng Chín-Tháng Mười 1996. Lúc đầu nó được đọc cho Thượng Tọa Roger Kunsang ghi lại, sau đó được khai triển với sự trợ giúp của Thượng Tọa Paul LeMay. Nếu quý vị nói với những người Tây phương về cuộc đời […]

Lời khuyên về thực hành đạo sư

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Thiền giả vĩ đại Ngawang Norbu Gomchen Khampala (1901-1985) là hóa thân của Lạt ma Tây Tạng lừng danh thế kỷ mười lăm Tangtong Gyälpo—mahasiddha (đại thành tựu giả), thầy thuốc, học giả, thi sĩ và nhà khoa học—người đã phát minh một phương pháp luyện thép và phát triển những cây cầu mắt xích […]

Ngày mai là ngày vía Chư Dakini – 17/08/2017

Tin Tức

Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên. Ngày mai 17/08/2017 tức ngày 25 Tạng Lịch – Ngày vía của Chư Dakini, mọi […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung