Đức Liên Hoa Sanh |

Tri Kiến Thanh Tịnh Đối Với Bậc Thầy Và Pháp Thực Hành Guru Yoga Trong Kim Cương Thừa

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Lời người dịch: Đức Dalai Lama từng nhiều lần dạy rằng, Phật giáo Kim cương thừa không phải là Lạt-ma giáo. Một trong những lý do chủ yếu Phật giáo Kim cương thừa phát triển ở miền đất Tuyết chính là người thực hành có tri kiến thanh tịnh đối với bậc Thầy. Kim cương […]

Cầu nguyện cho Giáo Pháp lan rộng ở phương tây

Tham khảo Thực hành

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây. Cho mọi người sinh sống ở đó, cùng với những người thân, Những người tu tập theo giáo pháp, với niềm tin và lòng tôn kính, Nguyện cho mọi […]

Con Đường Bồ Tát

Bồ Đề Tâm Thực hành

Có một dòng truyền thừa con đường bồ tát không gián đoạn, bắt nguồn từ đại bồ tát Quán thế âm(Avalokiteshvara),  Đại thế chí (Vajrapani), và Văn thù (Manjushri).  Nó không gián đoạn vì không bồ tát nào trong dòng truyền thừa này, qua nhiều thế hệ và thế kỷ, sống tham đắm bảo vệ cho mình. Thay vì vậy, các bồ tát này liên tục nổ lực tu tập vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  Di sản này đã được truyền lại không gián đoạn, cho đến ngày hôm nay, không phải là một huyền thoại, mà là một bằng chứng sống.

Bậc Thầy và Đạo Hữu Chân Chính

Kim cương thừa Thực hành

Nếu trên bước đường đời, bạn hạnh ngộ ai đó tràn đầy trí tuệ hiểu biết, hãy biết trân trọng vì họ sẽ giúp bạn rút ngắn con đường về với tự tính tâm của chính mình. Đây là người chúng ta có thể nương tựa, có khả năng giúp ta dứt bặt tâm lăng xăng, vọng động. Chúng ta hoan hỷ đón nhận suối nguồn cảm hứng và sự khích lệ bất tận từ sự hiện diện đầy ý nghĩa của họ!

Cách Yeshe Tsogyal Hoạt Động Làm Lợi Lạc Chúng Sinh Hữu Tình

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Làm lợi lạc cho chúng sinh là mục đích duy nhất của giáo lý Đức Phật, và như vậy những hành năng của Đức Phật chỉ có thể mang lại lợi ích. Ở Tây Tạng những lợi ích này được thể hiện rõ nét gấp 3 lần. Đầu tiên, một nền tảng vững chắc cho […]

Cách Yeshe Tsogyal Đã Thực Hiện Các Thực Hành Sadhana và Những Giới Luật

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Như Tsogyal sau đó kể lại, sau khi gặp Acarya Sa-le và người bạn của mình, cô gái Debamo, cô đã dẫn họ đến 3 hang động Ổ Sư Tử ở Bhutan để thực hành. Đầu tiên, họ đã đi đến Ổ Miệng Sư Tử và chiết xuất tinh chất từ các loại cây dược […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung