Cúng dường |

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Home Kim cương thừa Thực hành

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và sắp xếp chúng một cách đẹp đẽ. Các Loại Phẩm Vật Cúng Dường  Khi A Đề Sa (Atisha) đến Tây Tạng thì ngài đã khuyên mọi người nên cúng dường nước. […]

Thực Hành Cúng Dường Sang – Các Nguyên Tắc Căn Bản

Home Kim cương thừa Thực hành

Như một phong tục ở Lerab Ling, mọi người thường tập trung trên ngọn đồi cao nhất và cúng dường khói Sang. Đó là một buổi sáng mùa hè rực rỡ và [Orgyen Tobgyal] Rinpoche[1] đã tận dụng cơ hội để trình bày những nguyên tắc căn bản của Sang nhằm giúp đỡ những hành giả phương Tây kết nối với Pháp tu Tây Tạng này trước khi giải […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung