Tâm nguyện |

Tâm Nguyện Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

Tâm nguyện Tiểu sử Terchen

Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche tán thán rằng:  Nhờ ý hướng giác ngộ của Heruka Pema Gyalpo (Guru Rinpoche), Và nhờ năng lực ước nguyện của Dorje Ziji Tsal, Mãnh sư vĩ đại (Gesar), của Kho tàng Quý báu của Ba Bộ, Nguyện điều đó mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho các […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung