Tham khảo |

Ba chí nguyện của tôi trong cuộc đời

Tham khảo Thực hành

Chí nguyện thứ nhất của tôi trong đời sống, như một con người, là thúc đẩy những giá trị nhân bản và những phẩm chất đó của tâm linh là những nhân tố then chốt trong một cuộc sống hạnh phúc, cho dù là một cá nhân, một gia đình, hay một cộng đồng. Ngày nay, dường như đối với tôi thì chúng ta không trau dồi những phẩm chất nội tại này đầy […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Hai cực đoan và vượt khỏi hai cực đoan

Tham khảo

Khổ đau trong hi vọng là người theo chủ thuyết thường Tồn. Khổ đau trong vô vọng là người theo chủ thuyết đoạn Diệt. Vượt khỏi hy vọng và vô hy vọng là người Phật giáo. Do những thói quen, chúng ta không nhận biết được tiềm năng trí huệ thanh tịnh bí mật của […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Hiện tượng cá nhân và hiện tượng tổng thể

Tham khảo

“ Những sự vật không phải như chúng có vẻ thế ; Nhưng cũng không thể nói khác ” Kinh Lăng Già Trong chân lý tương đối, luôn luôn có sự luân chuyển và phản ảnh giữa trong và ngoài, tế và thô, chủ thể và đối tượng. Những hiện tượng thuộc về cá nhân […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung