Tham khảo |

Chất cam lồ huyền diệu

Tham khảo

Chất cam lồ huyền diệu – Lời Khuyên một Đệ tử Namo! Pháp Vương Nhân từ của tất cả các bộ Phật, (1) Bản chất và hiện thân của mọi đối tượng quy y, Con kính lễ Đức Liên Hoa Sanh, vương miện tôn quý của con! Nếu ta chỉ dạy cho những người khác […]

Bản tánh của giấc mộng

Tham khảo

1 Giấc mộng và thực tại Tất cả chúng ta đều nằm mộng dù chúng ta có nhớ hay không. Chúng ta mộng như những đứa trẻ con và tiếp tục mộng cho đến khi chúng ta chết. Mỗi đêm chúng ta đi vào một thế giới không được biết. Chúng ta hình như vẫn là những bản ngã bình thường của chúng ta hay một ai đó hoàn toàn khác. Chúng ta gặp những người đã biết hoặc không biết, đang sống hay đã chết. Chúng […]

Tiến trình của sự chết

Tham khảo

Nói cho cùng, tiến trình của hiện tượng sinh ra gồm có những gì? Chúng ta bắt đầu bằng những thành phần vi tế để đi đến các thành phần thô hơn, qua một sự phát triển dần dà theo nhịp điệu của sự xuất hiện tuần tự những thành phần mới. Đó là một giai đoạn phát triển, bành trướng. Tiến trình chết chỉ là sự đi ngược lại: nó phù hợp với […]

Những điều cần biết lúc lâm chung

Tham khảo

Trước khi chúng ta đi vào vấn đề, hãy nhắc lại đường lối của Phật giáo. Theo quan điểm Phật giáo, có một điều thường được lặp đi lặp lại: Khi chúng ta sắp làm việc gì (trong lãnh vực tâm linh như văn, tư, tu hay trong tất cả việc làm của thân, khẩu và ý nói chung), điều quý nhất là có thể dành một chút thì […]

Một Đời Người Quý báu

Tham khảo Thực hành

Mặc dù tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, một vài hình thức của sự hiện hữu không được thuận lợi trong sự phát triển hay chứng ngộ của nó. Mặc dù về mặt lý thuyết thì trong bất kỳ hình thức hiện hữu nào cũng có thể trở nên giác ngộ, nhưng hoàn […]

Kho tàng của những sự gia hộ

Tham khảo

Namo Guru Shakyamunaye Kính lễ Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Trong Kinh Định Vương có nói: Trong khi đi, đứng, ngồi hay ngủ, Bất kỳ ai nhớ tưởng tới Hiền nhân như-vầng trăng, Đức Phật luôn luôn hiện diện trước mặt họ Và họ sẽ đạt được Niết bàn viên mãn. Và cũng nói: Bởi thân sắc ngài như vàng ròng Đấng Bảo Hộ Thế giới tuyệt mỹ về mọi mặt. Những […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung