Thực hành |

Sự vô thường

Tham khảo Thực hành

Như những vì sao, sương mù và ngọn lửa, Những ảo ảnh, hạt sương và bong bóng nước, Như những giấc mộng, tia chớp và những đám mây, Những hiện tượng hợp tạo như vậy, và tôi học nhìn thấy chúng như vậy. Lời cầu nguyện của truyền thống Kagyupa Tỉnh thức về vô thường, […]

Tu tập chuyển hóa cảm xúc và mở lòng Từ ái với chúng sinh

Chưa được phân loại Tham khảo Thực hành

Mở rộng lòng Từ ái đến Tất cả Chúng sinh Việc phát triển lòng từ ái và một trái tim rộng lượng không chỉ có nghĩa là từ bỏ sự thù ghét mà còn là ước muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Phương pháp truyền thống của Tây Tạng để đạt được điều […]

Có được tâm thức hạnh phúc nhờ đạo đức thế tục

Tham khảo Thực hành

Hôm nay, tôi sẽ nói về cách làm thế nào để có được tâm thức hạnh phúc, khi chúng ta thực hiện điều này bằng cách áp dụng các phương pháp thế tục. Tôi thấy vui vì có cơ hội nói chuyện với đông đảo thính chúng ở đây. Một trong những người bạn cao cả của tôi, đó là nhà khoa học người Mỹ, David […]

Tìm hiểu vị Thầy chân chính

Tham khảo Thực hành

Về việc tìm kiếm một vị thầy chân chính, có bốn điều đặc biệt quan trọng. Đầu tiên là vị thầy cần phải là một phần của dòng truyền thừa chân chính. Những đạo sư chân chính không quảng bá bản thân; họ quảng bá dòng truyền thừa. Nếu một vị thầy khoe khoang về […]

Đạo sư và sự quảng đại

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đối với một đệ tử thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa, có nhiều kinh điển và nhiều luận giải. Kinh điển chứa đựng những lời dạy trực tiếp của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, trong khi luận giải là những bình phẩm giảng giải được biên soạn sau đó bởi một đệ tử của Phật, chẳng hạn ngài Long Thọ Tôn giả. Ngoài ra, cũng có những hướng dẫn về cách thức tu tập hay thực hành. Ví dụ như, nhiều chương […]

Tại sao chỉ Chánh Niệm thôi là không đủ

Tham khảo Thực hành

Học giả Sarah Shaw giải thích tại sao chánh niệm phải kết hợp với đạo đức, từ bi và trí tuệ – trong Phật giáo và trong cuộc sống. Phong trào chánh niệm hiện đại đã lan tràn khắp nền văn hóa quốc tế, và giống như nhiều Phật tử khác, tôi cảm thấy hấp dẫn và hài lòng về điều này. Như Đức Phật đã nói, chánh niệm là một con đường dẫn đến hạnh phúc. Nó đặt trách nhiệm cho trạng thái tinh thần của chúng ta ngay tại nơi nó thuộc về: […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung